Atlantis workshops

Nu har bokningarna öppnats för höstens Atlantis workshops.

 

Välkommen att anmäla dig!

Bokningar sker via

nylow@tele2.se

Låt Atlantis väcka de

krafter och förmågor

som slumrar inom

dig

Alla Atlantis Workshops och Healing-system har kanaliserats och , utvecklats av Maria Nylow i intimt samarbete med hennes kursguider där flera uppstigna mästare ingår.

 

Isis, Serapis Bey, Maha Chohan, Sananda Jesus, Maria Magdalena, Djwahl Kuhl med flera har bidragit på olika sätt samt sporrat till att fortsätta utveckla de olika kurserna till allt högre nivåer.

 

När tiden var rätt fick Maria i uppdrag att utveckla ett program för blivande lärare i Atlantis energin samt medium för den nya tiden - Atlantean Techer & Atlantean Oracles. Snart startar den utbildningen som pågår under ca ett år beroende på vars och ens syfte och livsuppdrag.

 

Vill du också sprida den starka, transformerande, högvibrerande energin från Atlantis?

 

Vill du kanalisera beröring, ord i skrift och tal, viktig information om vår nutid från mästare och änglar, ta emot revolutionerande uppfinningar och metoder för vår Jords överlevnad ...

 

Då kanske du funderar på utbildningen till Atlantean Teacher och Atlantean Oracle.

Maila för anmälan eller mer information till:

nylow@tele2.se

 

ATLANTIS WORKSHOPS

Atlantis KRISTALLER GRUND - Kristallers magi, visdom och oändliga krafter.

13-14 januari 2018 klockan 10-18

Upptäck hur du kan kommunicera med det levande väsen en kristall är. Lyssna och programmera den till att arbeta med dig för att manifestera dina högsta mål och din innersta längtan. Lyssna för att höra den berätta om tider som varit.

Du upptäcker kristallernas oändliga mystik och intelligens för att ta med dem in i din nutid och använda dem för att nå dina livsmål.

I Atlantis användes kristaller för i princip allt - healing, mediala kontakter, datorkommunikation, lagring, ceremonier, vattenrening, medvetandehöjning, balansering, energiförsörjning … Varje enskild sten har ett eget medvetande och personlighet. Kristallerna kommunicerar med varandra och med dig på flera nivåer samtidigt. Vi tittar på olika sätt att använda kristaller rent praktiskt för transformation, att hitta sitt högre livssyfte, att stärka sin andliga och mediala utveckling, healing, uppkoppling och medvetandehöjning. Genom en kristallceremoni får du möjlighet att etablera kontakt med ditt högsta kosmiska ursprung för att kommunicera med högre entiteter.

Inga speciella förkunskaper.

Kursavgift: 2500 kronor inkl. kurskompendium samt material

Anmälan: nylow@tele2.se

Kurslokal: TrueSelf, Stagneliusvägen 35, Stockholm

 

Atlantis KRISTALLER FORTSÄTTNING - Ädelstenar och Ädelstrålar med Atlantis änglar

för din frekvenshöjning in i 5:e dimensionen

3-4 mars 2018 klockan 10-18

Nu är du redo för Ädelstrålarna och ädelstenarnas enorma kraft och du går ännu djupare in i kristallernas värld. Med ädelstenars hjälp integrerar du de vibrationer som sätter igång ditt högre energisystem. Du görs redo för dina högre uppgifter och det som behöver hända i ditt liv samordnas. Du får besöka Kristallpyramiden i Atlantis som ska föra dig ännu närmare ditt ursprung och högre i frekvens i detta liv.

Många mästare närvarar så vi kan koppla upp oss på det kosmiska nätet. Här kan vi även ladda egna kristallskallar , oavsett storlek, i den högsta energins frekvenser.

Två dagar fyllda med galaktisk kontakt , vardagskristaller, budskap du väntat på, ädelstenar för din uppstigning, portaler till oändligheten, nära kontakt med mästare och ärkeänglar …

Förkunskaper Atlantis KRISTALLER GRUND eller Atlantis workshop Bas C .

Kursen är meriterande för Atlantean Oracle & Teacher - programmet

Kursavgift: 3000 kronor inkl. kurskompendium samt material

 

Atlantis KRISTALLER AVANCERAD - Bli en mästare i ditt eget liv med kristallers hjälp

DIPLOM

Nytt datum kommer

Dina portar till dina gamla kunskaper är öppna och du kan verka på en högre och mer avancerad nivå i ditt liv idag. Du förstår varför du dras till kristallernas magiska energier och du använder dem igen på ditt eget sätt för att skapa det liv du är menad att leva. Du är åter fri att utveckla dina förmågor med hjälp av kristaller och ädelstenar, kristallstavar och spetsar, kristallskallar och kristallkulor. Med all den spirituella hjälp du önskar. Du lyssnar på och kommunicerar med de kristaller som du väljer att arbeta med och du får möjlighet att kanalisera den healing, budskap, rening, närhet etc som de förmedlar. Du lägger upp en plan för din fortsatta utveckling och programmerar en kristall för manifestation. Och mycket mycket mer ...

Förkunskaper Atlantis KRISTALLER FORTSÄTTNING

Kursavgift: 3500 kronor inkl. kurskompendium

 

Atlantis GRUND - Avancerad Karmisk rening och återaktivera dina tolv chakran från Atlantis

2018 Datum kommer ...

Hela ditt förflutna, gå djupt ner i ditt förflutna, klipp de blockerande energibanden, återskapa de själsdelar som varit borta sedan Atlantis gick under och kom tillbaka i din forna kraft!

Denna workshop har skapats för dig som vill utvecklas på ett betydligt djupare andligt, personligt och själsligt plan. Ditt karmiska helande ligger i fokus eftersom det lämnar avtryck även i din fysiska kropp, i dina tankar, val och dina upplevelser i detta liv. Karmiskt renande och helande handlar mycket om att läka själsliga sår och lösa upp blockeringar tex i dina relationer idag. Vi arbetar med de allra högsta entiteter och mästare som kan nå oss i denna tid, upplysa oss och hjälpa oss i vår energiuppstigning.

 

För att hitta sin livsmission, höja medvetandet och ta del av de högre dimensionernas möjligheter är det nödvändigt att vi aktiverar de tolv energicentrum som finns med oss sedan våra liv i Atlantis. För att utvecklas maximalt i den nya energin behövs också balans - ju mer du arbetar "uppåt", andligt och universellt, desto djupare behöver din förankring i jorden vara.

 

När dina tolv chakran vibrerar i harmoni med ljusets nya frekvens frigörs många av dina fantastiska andliga och mediala förmågor. En del själsminnen sitter lagrade i dina energicentrum och blockerar din möjlighet att gå vidare - hur "rätt" du än gör och tänker!

Du får hjälp att släppa hinder och blockeringar som "sitter fast" i din kropp. Blockeringarna kan upplevas som fysisk smärta och värk, negativa beteendemönster, svårighet att förändra vissa delar av livet, upprepande livssituationer envisa tankar och rädslor etc. Vi arbetar med helande ljud, högfrekvent ljus, Atlantis änglar och den nya tidens mästare.

Inga speciella förkunskaper.

Kursen är ett grundkrav för Atlantean Oracle & Teacher - programmet

Kursavgift: 3000 kronor inkl. kurskompendium

 

Atlantis FORTSÄTTNING – Djup själslig läkning med Soul-Retrieval och integrera dina 12 Atlantiska chakran så du kan hålla den nya tidens högre frekvenser och enbart verka i 4:e och 5:e dimensionen

2018 Datum kommer ...

Programmera om din kropp - lös upp blockeringar, smärtor och rädsla.

Låt din kropp och ditt medvetande bli en kanal för den nya tidens högre energi. Låt energin leda dig till en djupare andlighet, större förståelse för din livsväg och ett mer upplyst liv.

 

Under workshopenfår du med personlig assistans av Atlantis mästare och prästinnor anpassa dina chakraflöden till dina högsta mål och drömmar. Denna dag möter du bland annat Maha Chohan – Mästarnas Mästare – och hans tvillingsjäl Pallas Athena. I din livsmission ingår att höja medvetandet och ta del av de högre dimensionernas möjligheter i livet du lever idag – både för din egen skull och för andras. I workshopen ligger fokus på att använda det du kan och verkligen skapa den förändring som du söker. Du får jobba med de chakran som bäst stödjer dig i din process, med de ärkeänglar och mästare som bäst kan hjälpa dig – allt för att frigöra och finslipa dina krafter och förmågor som du burit med dig sedan ursprungliga tider. Processen kan vara fysisk, andlig, medial eller själslig. Du kommer själv att veta vad som är viktigast för dig just nu.

 

Vi gör även en djupdykning i dina mörkaste och allra svåraste minnen från Atlantis för att föra in ljus och slutgiltigt läka själsliga sår och lösa upp rädslor. Du låter dina minnen föras igenom ditt energisystem och upplysa dig på vägen. . Du får hjälp att eliminera de blockader som du burit sedan undergången, du får hjälp att förstå, förlåta, släppa skam, skuld och rädslor och äntligen se hela din kraft utan slöjor eller dimridåer. En otroligt helande och förlösande process!

 

Vi jobbar också med att förbereda kroppen på att ta emot och hålla kvar en ännu större mängd kosmisk kraft så att du inte "läcker. De chakran som är redo kan då öppna sig för ett flöde av ännu högre dimensioners energi. Helgen fylls av högfrekvent helande ljud och ljus, kärleksfull vägledning från Atlantis ärkeänglar, präster och prästinnor och nya andliga och världsliga insikter.

En mycket intensiv workshop där du även får möta och arbeta med de ärkeänglar som har ansvar för respektive chakra från Jordstjärnan upp till Stjärnporten.

Atlantis Workshop GRUND eller Atlantis Bas A och Atlantis Bas B.

Kursen är ett av grundkraven för Atlantean Oracle & Teacher - programmet

Kursavgift: 3000 kronor inkl. kurskompendium

 

Atlantisk HEALING GRUND - Högfrekvent kosmisk healing

Nya kurser startar 2017

Ta emot och förmedla en otroligt högfrekvent healingenergi som vi hämtar direkt från healingpoolen i kosmos i den högsta dimensionen. Du initieras och väcker dina slumrande healingfrekvenser från förr. Kombinera med allt du redan kan och gör och vet.

Förstärker Reiki och andra healingtekniker rejält. Bjud in Atlantis änglar och låt dem verka genom dina händer.

Vi går igenom Atlantisk healing från grunden, pratar etik och övar på varandra. Passar både för dig som vill förstärka den healing du redan arbetar med och för dig som är nybörjare inom healing.

Inga förkunskaper behövs enbart ett öppet hjärta redo att ge och ta emot...

Inga speciella förkunskaper.

Kursavgift: 3000 kronor inkl. kurskompendium

 

Atlantisk HEALING FORTSÄTTNING / DIPLOMSTEG - Högfrekvent kosmisk healing

Nya kurser startar 2017

Ljusfylld läkande energi på samma höga nivå och från samma kosmiska healingkälla som vi hade tillgång till i Atlantis

Diplom efter fullgjord utbildning. Möjlighet till certifiering.

Fördjupa dig i den healingenergi som användes i Atlantis och som vi får tillgång till via den kosmiska healingpoolen. Hitta ditt sätt att kontakta och samarbeta med healingprästinnorna och mästarna. Du kommer också att arbeta med distanshealing och healing med kristaller liksom programmering av energiflöden. Passar bra för dig som vill använda Atlantisk Healing på klient – enskilt eller i kombination med annan healingmetod.

Detta steg följs av ytterligare en kurshelg för dig som vill bli certifierad.

Förkunskaper Atlantisk HEALING GRUND - eller Atlantis Healing Bas E

Kursavgift: 3000 kronor inkl. kurskompendium

 

Atlantisk HEALING AVANCERAD / CERTIFIERING - Högfrekvent kosmisk healing

Nya kurser startar 2017

Avancerad healing i nära samarbete med mästare och naturväsen, änglar och havets mästare Delfinerna

När du har övat dig på att förmedla Atlantisk Healing finns möjlighet att gå det sista steget och bli Certifierad.

Som sådan finns du med på den lista över Certifierad Atlantisk Högfrekvent Healing som skapas här på hemsidan.

Förkunskaper Atlantisk HEALING FORTSÄTTNING/DIPLOMSTEG - Atlantisk högfrekvent healing

Kursavgift: 3500 kronor inkl. kurskompendium

 

 

Dina tidigare liv i Atlantis NYINSATT!

Atlantis endags-workshop

2018

Välkommen att ta reda på mer om vilka krafter, minnen och relationer du har med dig från Atlantis.

Vad gjorde du i Atlantis? Vilka levde du med, vilka mötte du? Vad bär du med dig dolt djupt inom dig? I glädje eller smärta ligger dina minnen och väntar på att förlösas tillsammans med dina förmågor och kunskaper. Du levde troligen både i ljusa och mörka tider som har lämnat spår inom dig och kanske även djupa sår. Rädslor som du inte förstår, en sorg eller saknad, en ilska eller frustration när du hamnar i vissa situationer ... Dina minnen ligger under ytan - redo att bubbla upp om du vill. Glada och hoppfulla minnen om kraft och förmågor, om kristaller och pyramider, om hav och natur och magiska väsen.

Genom meditation och samtal får du nu möjlighet att minnas och se på dig själv i ett annat ljus.

Denna workshop passar både dig som knappt har nosat på dina liv i Atlantis och dig som har deltagit i olika Atlantis workshops och nu behöver en rejäl boost, mer information och som vill komma åt djupare minnen. Var och en får det var och en behöver.

Inga förkunskaper. Varmt välkommen!

Kursavgift: 1500 kronor

 

Atlantis workshop ÖRTER - Örternas urgamla helande och livsbejakande magiska krafter

Lördag och söndag klockan 10-17

Välkommen till en hel helg där vi låter oss omfamnas av växtmagi för passion, klarsyn, helande och kraft.

Vi använder vatten, oljor och kristaller. Vi gör elixir och salvor, örtte, amuletter och drycker. Genom kanaliseringar och andra metoder kan du ta reda på vilka kombinationer som är bäst för dig. Handmassage, fotbad med örter, kombinationer med kristaller, örter för rökelse och medialt arbete …

Detta är en intensiv och stundtals väldigt känslosam helg med meditativa resor, uppvaknande, magiska upplevelser och praktiskt skapande. Kursen är också karmiskt helande speciellt när det gäller de liv du levt som läkekunnig kvinna med de konsekvenser de fick för dig. Dina förmödrar är med dig liksom själva Moder Jord. I samvaron med dofterna, känslorna och smakerna läks själsliga sår och väcks dina minnen av trancedans runt eldarna, örtmagi för siande, rökelse för passion …

En intensiv, kärleksfull och sinnlig helg.

Inga speciella förkunskaper.

Kursavgift: 2500 kronor inkl. kurskompendium

 

 

Atlantis Workshop ENHÖRNINGEN - Din personliga guide till din själs högsta vision

Lördag och söndag

Enhörningen leder dig till din själs mission och passion. Låt din egen Enhörning vägleda dig på en mer upplyst livsväg och lära dig höja din energivibration.

Denna workshop är vikt för dig som känner eller vill känna kontakt med Enhörningens mytiska ljusväsen. Änglarna verkar på ditt hjärta och Enhörningen på din själ. Allt som handlar om din själs uppdrag, ursprung och passion kan din Enhörning hjälpa dig med.

Du behöver inte veta varför du fastnar för, längtar efter eller känner ett inre "pirr" när du ser dessa vackra energivarelser. Din känsla är din signal att du har ett unikt band till enhörningens energi i ditt ursprung som du nu har möjlighet att bättre förstå och ta vara på i ditt liv idag. I forna Atlantis´ glansdagar hade alla kontakt med sina Enhörningar och ända tills nyligen kunde de inte komma igenom jordens atmosfär för att hjälpa oss. Nu har energin förändrats på jorden och det finns äntligen möjlighet att åter verka tillsammans med Enhörningens otroligt rena och höga frekvens. Lyssna på din själ och låt din Enhörning hjälpa dig hitta dina själsliga uppdrag!

Under Dag två går du djupare in i själens kammare tillsammans med din Enhörning. Större sanningar och utmaningar väntar dig och dina livsuppdrag kan du nu förstå. Din Enhörning vill ivrigt visa dig din livsresa framåt. Och fylla dig med sin oändliga kärlek. Här uppenbarar sig också insikter som Maria Magdalena hjälper dig förstå.

Inga speciella förkunskaper.

Kursavgift: 2500 kronor inkl. kurskompendium

 

 

 

TrueSelf Maria Nylow nylow@tele2.se +46 70 4559010 Stagneliusvägen 35, 112 59 Stockholm, Sweden