Medialt

When you are looking for your

life´s path


you might find that you already are

walking on it

Maria Nylow  är en kanal för olika uppstigna mästare och feminina entiteter.De kommer för att lämna budskap om tiden vi lever i och hur vi kan underlätta för oss själva och Jorden att anpassa till den energihöjning som sker.

De lämnar ochså information om andra ämnen såsom överflöd, kärlek, tvillingsjälar, meningen med livet, tidigare liv, livsuppdrag, ljusarbete ...


Alla budskap förmedlas i det högsta ljusets beskydd och anda för vars och ens högsta bästa


Exempel på mästare och andra entiteter som Maria har kanaliserat:


Sananda Jesus

Maria Magdalena

Isis

Thoth

Djwahl Kuhl

Maha Chohan

Agarthas Drottning

Moder Maria

El Morya  / Kung Arthur

Voosloo

Sankt Germain.

Pallas Athena

LadyPortia

Lady Nada ...


Ärkeänglarna Jofiel, Mikael, Rafael, Metatron och Gabriel ...MEDIALA EVENTS ...

Aktivera & expandera ditt högre medvetande i Lejonportalen

Lördag 3 augusti klockan 10.00-17.00

Vi kommer allt närmare ytterligare ett stort energiskifte på Jorden - Lejonportalen. Den hjälper dig vibrera på en högre frekvens och kalibrerar om din mänskliga kropp. Du går mot en mer kristallin sammansättning av din kropp och det påverkar dina tankar, drömmar, känslor och fysiska "lustar". Allt går fortare och känns starkare - tiden, smärtor och kärlek.

Du kan underlätta denna förändring, som sker samtidigt med hela mänskligheten, eller jobba emot den. Genom att acceptera förändringarna tar du emot alla fördelar med den och anpassningen blir så mycket enklare.Genom Lejonportalen kommer det att flöda en ny gigantisk våg av kosmiska ljusfrekvenser, högre och snabbare enkelt uttryckt, med syfte att skapa en enorm global frekvenshöjning - större än någonsin. Portalen är vidöppen den 8 augusti men smygöppnas veckan innan och försluts en dryg vecka efteråt. Tidsjustering kan ske beroende på vad som händer i världen i sommar.
Vi har alltid ett kosmiskt utbyte men under vissa tider på året så är förhållandena extra fördelaktiga så just då kan större skiften ske. Inget sker EMOT mänskligheten utan detta är en enorm skjuts FÖR mänsklighetens högsta bästa, för DITT högsta bästa.
Välkommen den 3 augusti om du vill ha hjälp med att surfa på den stora ljus-vågen och dra nytta av energijusteringen i ditt eget system!
En del av dagens innehåll:
Rening av livslinjer och leylinjer
Aktivering av dina nya tidslinjer
Öppning inför uppgradering av ditt fysiska system
En kosmisk expansion av ditt högre medvetande
Rena, aktivera och expandera ditt Tredje Öga

Det blir en intensiv energidag för själen, anden, Tredje Ögat, kroppen och hjärtat. Vi möts i kärlek och öppenhet i kända och okända vatten.
Vi leds av de högsta energierna från den högsta dimensionen, direkt från Källan och du möter bland annat De Gyllene Drakarna, Elementens fyra Drakar, mästarna i Det Vita Systerskapet och Brödraskapet, Sophia och Lady Gaia.
Jag har blivit ombedd att bjuda in dig till denna dag av två av mina närmaste guider Sananda Jesus och Maria Magdalena, medlemmar i Det Vita Systerskapet och Brödraskapet - eller kort De Vita.
De vill underlätta för dig att fungera i ditt vardagliga liv under och efter dessa stora skiften och de vill höja dina förväntningar på livet. De vill visa dig dina möjligheter och leder dig med fokus på dina själsliga mål och djupaste kärlek.
En stor del av energidagen blir direktkanaliserad från Källan eftersom det som varit och är nu inte ska gälla senare. Vi surfar tillsammans med eller utan flytväst och livboj!

Pris: 1500 kronor

Bokning:  nylow@tele2.se 

Kurslokal: TrueSelf Stagneliusvägen 35, Stockholm

Kursledare: Maria NylowLåt Pengar få älska dig - Lär dig älska Kärlekens Pengar

Introduktionskurs

7-8 september

En Introduktionskurs om självkärlek, hur den är kopplad till ditt förhållande till Pengar och hur du kan börja lära dig se Pengar som ett uttryck för den gudomliga Källans Villkorslösa kärlek för Dig. Samtal, jordningar, aktiveringar och praktiska övningar.

Pengar - detta så laddade begrepp. Vad är Pengar för dig? Vilken är din relation till Pengar? Vill du driva en egen verksamhet men har svårt för att ta betalt? Har du för lite eller för mycket? Dåligt samvete över skulder eller avundsjuk på andra? Obalans på kontot? 

I flera kanaliseringar under åren med Källan som avsändare har en egen energi kommit igenom.

En energi som glöder av Kärlek, villkorslös oegennyttig Kärlek.

Denna energi har bett dig att älska Pengar. Denna energi har förklarat sin kärlek för dig. Denna energi har talat om vikten av att älska dig själv. Varför? Därför att Pengar är ett uttryck för Källans kärlek till dig, för att Pengar ÄR Källans energi. Därför att Pengar är ett praktiskt medel för Källan att ge dig obegränsat med Kärlek - om det inte fanns mänskliga hinder på vägen. Pengar är energi alltså - inte nödvändigtvis sedlar och mynt.

Penga-energin är ett eget intellekt som du kan kommunicera med, är en förlängning av Gud, Gudinnan, Källan, Universum ... Det Högsta Medvetandet. 

Är det utmanande att ta in? Vilka reaktioner skapas inom dig av dessa ord?

Pengar i sig är ren godhet, kraft, möjlighet, kärlek, frihet och allt vad du önskar få ut av ditt liv. Men Pengar har använts i andra egobaserade syften, har missbrukats och styrt människor och civilisationer. Vi säger att Pengar är Makt men stämmer det för dig? Vilken är din relation med Pengar? Vilken "makt" ger Pengar dig? Känner du dig tom maktlös?

Kanske är det dags för dig att utforska ett område som på olika sätt berör allt i ditt liv och se hur du kan påverka Pengars flöde genom dig. Kanske kan just detta att se Pengar som Kärlek lösa upp knutar inom dig som tom hindrar dig från att älska dig själv. 

Detta är en av flera kommande kurser som berör detta heta ämne - Pengar och Självkärlek.

Det är inget quick fix - det är en långsam, genomgripande och livsförändrande process som kan påverka allt i ditt liv, allt som berörs av Pengar och Kärlek. Dvs Allt. 

Du startar din egen konversation med energin Pengar och du utvecklar en ny relation med Pengar och med dig själv.

Du kommer troligen att utmanas i dina övertygelser om brist eller överflöd, om det goda eller onda i Pengar. 

Du börjar förstå hur du präglats genom barndomens upplevelser, släktens förhållande till fattiga eller rika människor, dina egna misslyckanden eller framgångar, minnen och fördomar och trauman ...

Du startar en resa utan slut, en resa som bottnar i självkärlek och respekt, i kunskap om Pengars suveränitet och gudomliga kärlekskraft.

Vi jordar oss djupt och ofta, rensar upp i energisystemen och låter ny energi ersätta den gamla som fullmatats med gamla blockerande värderingar. 

Vi pratar mycket, du vägleds i flera aktiveringar av din egen kontakt med energin Pengar, du utmanar dina egna föreställningar och löser upp gamla begränsande löften och kontrakt när du är redo. Sakta men säkert och i din egen takt ställer du om dina präglingar, omprogrammerar dig själv till Kärlek och Överflöd. Vi utnyttjar RAS (det Retikulära Aktiveringssystemet) så att din hjärna successivt ställer om sig till din nya verklighet. Du bestämmer vilken information som din hjärna ska ta emot idag och tillåter inte mer att präglas av ditt förflutnas brist på kärlek, självrespekt, tillit eller annat. Du tar ratten i ditt liv och fortsätter där the Secret slutade - du tar med dina känslor, dina programmeringar, ditt hjärta och dina andliga ambitioner på livsresan!

Pengar är makt men den sortens makt som ska ges frikostigt till alla som vill ta emot. 

Vi har kommit så pass långt i vår globala andliga utveckling så att våra medvetanden kan börja greppa de större sanningarna - och detta är den största sanningen som spränger sönder alla gamla maktstrukturer vilka bygger på att härska över andra genom att ge eller ta pengar.

DU kan spränga sönder illusionen av den kosmiska banken som styr hur mycket medel du ska ha att röra dig med! 

Den finansiella revolutionen börjar inom dig själv. Är du med? Varmt välkommen om du vill!

Inga speciella förkunskaper krävs.

Pris: 3000 kronor

Bokning:  nylow@tele2.se 

Kurslokal: TrueSelf Stagneliusvägen 35, Stockholm

Kursledare: Maria Nylow

Fortsättning: Detta är en Introduktionskurs som kommer att följas av flera under 2019-2020. Stora möjligheter att utvecklas  inom olika områden och att repetera tills du verkligen når dina mål.  Ny kursomgång 2019

Andlig Regressionsterapi-utbildning i tre steg / Tidigare Liv / Reinkarnationsterapi

14-15 september 2019 klockan 10.00 - 17.00

19-20 oktober 2019 klockan 10.00 - 17.00

23-24 november 2019 klockan 10.00 - 17.00

Djup andlig, medial, själslig och personlig utveckling.

Du lär dig att varsamt och andligt medvetet vägleda andra ner i tidigare liv sk Regression.

Dina klienter kan ha önskemål om att uppleva en speciell tid, att läka ett trauma eller fysisk smärta, att förstå eller hela en relation, att ta tillbaka gamla kunskaper eller något annat. Vi övar på olika sätt och du är andligt och medialt närvarande med dina övningsklienter. Du kommer dessutom själv att guidas ner till flera olika liv som du levt i andra tider.

Du övar både på kursdagarna och emellan så var beredd på att lägga ner mycket tid på denna utbildning.

Att vägleda andra ner i tidigare liv kräver medvetenhet, omtanke och varsamhet och du behöver ha lämplig erfarenhet och personlighet. Du kan tex vara Reiki Master, friskvårdsterapeut, certifierad inom Atlantean Healing, sjuksköterska eller liknande. Varje persons bakgrund och lämplighet bedöms individuellt så anmäl intresse även om du är osäker. Både för din och din klients trygghet är detta viktigt.

Varmt välkommen!

Lämpliga förkunskaper - bedöms individuellt

Pris: 10 000 kronor

Kurslokal: TrueSelf, Stagneliusvägen 35, Stockholm

Kursledare: Maria Nylow

Bokning: nylow@tele2.se eller 070-4559010

Fortsättningkurs efter fullföljd utbildning : Interdimensionell Regression för upplevelser i liven mellan liven.


.........................................................................................................................................................................................................

Tidigare events:

Ljusets Mirakel - Ljusarbete för Dig, Jorden och Universum

9 juni 2018 klockan 10.00 - 17.00

Andlig, medial, själslig och personlig utveckling.

Välkommen att låta vårens ljus och processer mynna ut i en explosiv kaskad av strålar ut ur dig och att känna hur alla kosmiska gudomliga flammor förenas inom dig för att välkomna livets mirakel!

Tiden är inne för dig att se dina drömmar bli verklighet, uppleva din egen pånyttfödelse och låta ditt ljus färdas gränslöst i all oändlighet för Jordens och Ditt högsta bästa.

Välkommen till en dag då vi på olika sätt arbetar med Ljusets strålar och flammande kraft för djupaste transformation, rening och upplysning. Vi drar nytta av mänsklighetens nya fas i sin evolution och suddar ut gränserna mellan det fysiska och det eteriska. Vi gör det omöjliga möjligt och välkomnar mirakel genom insikter.

För ditt Högsta Jag, för Moder Jord och för Universum.

För din och allas lycka, framgång, kärlek, överflöd och hälsa.

För föreningen mellan Allt och Intet, mellan ditt inre kosmos och vårt yttre universum, mellan alla motpoler och aspekter av mänskligheten.

För fullbordan och pånyttfödelse.

Vi förankrar, etablerar och manifesterar följande kosmiska ljus:

Den Guld och Silver Violetta flamman

Den Rosa Strålen

Den Gröna Strålen

Den Trefaldiga Livsflamman med de Gula, Rosa och Blå strålarna

Avalons och Drakarnas flammor

Vi har under våren samlats i meditationer och personliga energiarbeten då våra personliga ljuskanaler har etablerats allt starkare i det sanna autentiska JAGET och i det Gudomliga hjärtat. Genom detta arbete har vi också deltagit i ett kollektiv uppdrag att höja frekvenserna successivt för att transformera med det högsta rena ljuset i allt större cirklar.

Vi kommer att gästas av många eteriska väsen och mästare. Bland andra kommer St Germain, Maria Magdalena, El Morya, Lord Kuthumi, Hilarion, Sananda Jesus, Pallas Athena, Lady Nada, Lord Gautama Buddha, Lady Portia, Isis och Djwahl Kuhl.

Mängder av änglar och ärkeänglar kommer såsom Jofiel och Christine, Chamuel och Charity, Gabriel och Hope, Mikael och Faith, Uriel och Aurora, Zadkiel och Amethyst, Metatron och Sandalfon.

Även om denna dag är en naturlig fortsättning på vårens ljusmeditationer är även du som inte deltagit varmt välkommen till en intensiv energiarbetardag.

Vi processar med ljuset, mediterar och transformerar. Du är inte densamma när du går från kursen som när du kom. Garanterat!

Inga förkunskaper

Pris: 1500 kronor

Kurslokal: TrueSelf, Stagneliusvägen 35, Stockholm

Kursledare: Maria Nylow

Bokning: nylow@tele2.se eller 070-4559010


Atlantis & Lemurien 2018 Intensiv

Dina minnen, dina liv och dina sanningar

16-17 juni 2018 klockan 10.00-17.00

Är du redo för nästa fas i återtagandet av Atlantis & Lemuriens krafter? Oavsett vad och hur mycket du minns av dina liv i Atlantis och/eller Lemurien eller vilka känslor som väcks inom dig så läser du dessa rader av en anledning. Du kan behöva en själslig och andlig rehabilitering efter år av förnekelse eller yttre påverkan.

Det kan vara dags för dig att se det du dolt för dig själv, att på allvar börja använda dina kunskaper som du bär med dig, att försonas med dig själv och andra och att bli helt hel igen.

Du kan ha låtit delar av dig själv försvinna eller vila i tusentals år.

Din själ kan ha djupa sår och väntar på att få helas för gott.

Ditt Högre Jag kanske brinner av en stark längtan att äntligen få visa sitt stora gudomliga ljus för världen utan risk för att ditt liv förkortas.

Ditt hjärta kanske pulserar av en djup dröm om att hitta tillbaka till kärleken till Dig själv - en kärlek som kan ha sargats under Atlantis eller Lemuriens mörka år.

Din egen Heliga Ande kanske när en innerlig önskan om att återigen få känna den totala sammansmältningen mellan ande, själ, kropp och det Gudomliga medvetandet, Källan, Gudmoder Sophia.


Jag vägleder dig på kursen såsom Atlantis och Lemuriens änglar och mästare vill vägleda oss. Genom meditationer, energiarbeten, karmabalansering, budskap, portalöppningar, koder, ljusnycklar ... tar vi oss successivt genom minne efter känsla efter minne ...

Och du blir allt starkare, självständigare, lättare, klarare ...

Kursen sker på uppdrag av Atlantis och Lemuriens mästare där jag har mitt ansvar och du ditt eget. Den leder oss in i kommande fas av vår Jords historia där vi ska möta oss själva och andra med gamla förmågor i nytt format. Du öppnar dig för din medfödda förmåga tex att se ljus och energi, att leda dig själv och andra genom din egen sanning, att öppna inre och yttre ljusportaler.

Inget nytt alltså bara en massa spännande gammalt som du redan kan inom dig men som du behöver påminnas om att du kan!

Du kan ha gått många Atlantis-kurser hos mig eller ingen alls - oavsett är du varmt välkommen denna kurshelg. Det blir personliga resor och upplevelser och alla som kommer är vägledda hit av sina guider från just Atlantis och Lemurien. Allt är meningen och dags!

Inga förkunskaper

Pris: 2500 kronor

Kursledare: Maria Nylow

Bokning: nylow@tele2.se eller sms 070-4559010,

Varmt välkommen!


Kärlekens Änglar - Det Högsta Ljusets Ambassadörer

Dina guider genom nästa frekvenshöjning på Jorden

8-9 september 2018 klockan 10.00-17.00

Välkommen till en Änglahelg med meditation, änglakort och intensiv närvaro av änglar och ärkeänglar från den högsta dimensionen.. Välkommen att helt låta dig omslutas av änglarnas stora mjuka vingar, gudomligt rena ljus och kärleksfulla budskap för din och Jordens framtid.

Välkommen att bada i kärlek, andas kärlek och genomsyras av kärlekens ljus för passion, vänskap, läkning och helhet.

Änglar kan vara allt från milda och mjuka till gigantiska och mäktiga. De håller både det vita ljusets strålar och den flammande eldens transformerande lågor.

De änglar som verkar på uppdrag av den högsta dimensionen är enbart Kärlek, deras uppdrag är att hålla och förmedla den villkorslösa kärlekens kraft i alla dess former till mänskligheten tills vi kan hålla den själva. I kärlekens ljus ingår förlåtelse, medkänsla och nåd vilket kopplas in när det behövs.

Bland dessa änglar finns din skyddsängel som är din ständiga följeslagare, din guide och bodyguard.

Änglarna är de ljusväsen som finns närmast oss, sedan kommer ärkeänglarna och de högre sfärernas änglar.

Du får både vägleda i änglameditationer och bli vägledd.

Vi tar fram änglakortlekar och tolkar budskap utifrån hjärtats ord och tankar.

Du känner in den änglanärvaro du brukar ha och de änglar som följer med dig hem efter kursen.

Ditt hjärta öppnas för ett helande bortom dimensioner, tid och rum.

Du boostas med den villkorslösa Kärlek som änglarna förmedlar

Du möter ärkeänglarna Chamuel och Charity, Mikael och Faith, Gabriel och Hope.

En helg då du får stanna upp i vardagen och ladda om din energi med innerlig närvaro av dessa otroligt kärleksfulla ljusväsen. Du får tid och möjlighet att möta dina egna inre sanningar.

Vi blandar praktiska övningar med djupa meditativa insikter, samtal och ständig änglakontakt.

Vi vägleds av änglarna i allt vi gör så om de får lust att vara spontana har vi beredskap för det också ...

Inga förkunskaper

Pris: 3000 kronor  inkl. kursmaterial, rätt att använda änglameditationer etc

Kursledare: Maria Nylow

Bokning: nylow@tele2.se eller sms 070-4559010,

Varmt välkommen!


FULLBOKAT

Regressionsterapi-utbildning i tre steg / Tidigare Liv / Reinkarnation

Regressions-terapeut

7-8 april 2018 klockan 10.00 - 17.00

28-29 april 2018 klockan 10.00 - 17.00

26-27 maj 2018 klockan 10.00 - 17.00

Andlig, medial, själslig och personlig utveckling.

Du lär dig att varsamt och andligt medvetet vägleda andra ner i tidigare liv sk Regression.

Dina klienter kan ha önskemål om att uppleva en speciell tid, att läka ett trauma eller fysisk smärta, att förstå eller hela en relation, att ta tillbaka gamla kunskaper eller något annat. Vi övar på olika sätt och du är andligt och medialt närvarande med dina övningsklienter. Du kommer dessutom själv att guidas ner till flera olika liv som du levt i andra tider.

Du övar både på kursdagarna och emellan så var beredd på att lägga ner tid på denna utbildning.

Att vägleda andra ner i tidigare liv kräver medvetenhet, omtanke och varsamhet och du behöver ha någon form av lämplig erfarenhet. Du kan tex vara Reiki Master, friskvårdsterapeut, certifierad inom Atlantean Healing, sjuksköterska eller liknande. Varje persons bakgrund och lämplighet bedöms individuellt så anmäl intresse även om du är osäker. Både för din och din klients trygghet är detta viktigt.

Varmt välkommen!

Lämpliga förkunskaper - bedöms individuellt

Pris: 9000 kronor

Kurslokal: TrueSelf, Stagneliusvägen 35, Stockholm

Kursledare: Maria Nylow

Bokning: nylow@tele2.se eller 070-4559010

TrueSelf Maria Nylow nylow@tele2.se  +46 70 4559010 Stagneliusvägen 35, 112 59 Stockholm, Sweden