Medialt

When you are looking for your

life´s path


you might find that you already are

walking on it

TrueSelf Maria Nylow nylow@tele2.se  +46 70 4559010 Stagneliusvägen 35, 112 59 Stockholm, Sweden

Maria Nylow  är en kanal för olika uppstigna mästare och feminina entiteter.De kommer för att lämna budskap om tiden vi lever i och hur vi kan underlätta för oss själva och Jorden att anpassa till den energihöjning som sker.

De lämnar ochså information om andra ämnen såsom överflöd, kärlek, tvillingsjälar, meningen med livet, tidigare liv, livsuppdrag, ljusarbete ...


Alla budskap förmedlas i det högsta ljusets beskydd och anda för vars och ens högsta bästa


Exempel på mästare och andra entiteter som Maria har kanaliserat:


Sananda Jesus

Maria Magdalena

Isis

Thoth

Djwahl Kuhl

Maha Chohan

Agarthas Drottning

Moder Maria

El Morya  / Kung Arthur

Voosloo

Sankt Germain.

Pallas Athena

LadyPortia

Lady Nada ...


Ärkeänglarna Jofiel, Mikael, Rafael, Metatron och Gabriel ...MEDIALA EVENTS ...


Medial & Intuitiv - Grundkurs i 5D

Lördag och söndag 4-5 maj 2019

Är du nyfiken på din egen medialitet? Ser du, känner, hör, vet... ?

Vad kan du lita på och hur får du bekräftelse? Vill du också få och förstå budskap?

Välkommen att utveckla dina medfödda intuitiva och mediala förmågor i samspel med  spirituell närvaro och kärleksfull stöttning.

Detta är en kurs för dig som inser att världen är större än den fysiska ytan och synliga delarna ...

Du vill expandera dina intuitiva och mediala sinnen för att bättre förstå dig själv och dina livsuppdrag.

Du kanske vill hjälpa andra och inser att du gärna samarbetar med högre energier för att göra det.

Du vill kunna lita på information och olika förnimmelser så att du lättare kan fatta vardagsbeslut.

Genom praktiska övningar, intoning och samtal i glädje och öppenhet får du växa andligt, intuitivt och medialt.

Du arbetar med orakelkort, psykometri, pendel, auran, färger, dina händer och mediala sinnen etc för att få direkt kontakt, närvaro och sann information. Med hjälp av änglar, uppstigna mästare och andra högre guider har du möjlighet att ta dina medfödda mediala förmågor till en helt annan nivå av förståelse och klarhet. Och framför allt har vi det roligt när vi utforskar olika redskap och metoder! Inga krav eller värderingar. Bara roligt och lekfullt!

I kursen arbetar vi med 5D perspektiv utifrån ett högre vetande, samarbete och enhet/helhet. I 5D förenas medialitet och andlighet, förmågor kan bara användas i goda syften och egot kan inte längre påverka. Hjärnan stöttar men styr inte, hjärnan är lyhörd för hjärtats vilja och verkställer drömmarna . Ett lättare och roligare sätt att leva helt enkelt!

Detta är ingen medium-utbildning i traditionell betydelse utan både medialiteten och intuitionen har sin förankring i hjärtat och blir ett uttryck för din själskunskap. Den förankrar dig också i din egen orakel-kraft om du vill utveckla dig djupare senare.

Bra för nybörjaren men också för dig som söker en annan eller högre kontakt än du tidigare haft. Väldigt bra när du söker en utveckling utan ego och öppnar dig för större andliga sanningar. Mycket lämplig även för dig som möter de nya öppna barnen.

Inga speciella förkunskaper krävs.

Pris: 2500 kronor

Bokning:  nylow@tele2.se, sms 070-4559010

Kurslokal: TrueSelf Stagneliusvägen 35, Stockholm

Kursledare: Maria NylowNy kursomgång 2019

Andlig Regressionsterapi-utbildning i tre steg / Tidigare Liv / Reinkarnationsterapi

14-15 september 2019 klockan 10.00 - 17.00

19-20 oktober 2019 klockan 10.00 - 17.00

23-24 november 2019 klockan 10.00 - 17.00

Djup andlig, medial, själslig och personlig utveckling.

Du lär dig att varsamt och andligt medvetet vägleda andra ner i tidigare liv sk Regression.

Dina klienter kan ha önskemål om att uppleva en speciell tid, att läka ett trauma eller fysisk smärta, att förstå eller hela en relation, att ta tillbaka gamla kunskaper eller något annat. Vi övar på olika sätt och du är andligt och medialt närvarande med dina övningsklienter. Du kommer dessutom själv att guidas ner till flera olika liv som du levt i andra tider.

Du övar både på kursdagarna och emellan så var beredd på att lägga ner mycket tid på denna utbildning.

Att vägleda andra ner i tidigare liv kräver medvetenhet, omtanke och varsamhet och du behöver ha lämplig erfarenhet och personlighet. Du kan tex vara Reiki Master, friskvårdsterapeut, certifierad inom Atlantean Healing, sjuksköterska eller liknande. Varje persons bakgrund och lämplighet bedöms individuellt så anmäl intresse även om du är osäker. Både för din och din klients trygghet är detta viktigt.

Varmt välkommen!

Lämpliga förkunskaper - bedöms individuellt

Pris: 10 000 kronor

Kurslokal: TrueSelf, Stagneliusvägen 35, Stockholm

Kursledare: Maria Nylow

Bokning: nylow@tele2.se eller 070-4559010

Fortsättningkurs efter fullföljd utbildning : Interdimensionell Regression för upplevelser i liven mellan liven.


.........................................................................................................................................................................................................

Tidigare events:

Ljusets Mirakel - Ljusarbete för Dig, Jorden och Universum

9 juni 2018 klockan 10.00 - 17.00

Andlig, medial, själslig och personlig utveckling.

Välkommen att låta vårens ljus och processer mynna ut i en explosiv kaskad av strålar ut ur dig och att känna hur alla kosmiska gudomliga flammor förenas inom dig för att välkomna livets mirakel!

Tiden är inne för dig att se dina drömmar bli verklighet, uppleva din egen pånyttfödelse och låta ditt ljus färdas gränslöst i all oändlighet för Jordens och Ditt högsta bästa.

Välkommen till en dag då vi på olika sätt arbetar med Ljusets strålar och flammande kraft för djupaste transformation, rening och upplysning. Vi drar nytta av mänsklighetens nya fas i sin evolution och suddar ut gränserna mellan det fysiska och det eteriska. Vi gör det omöjliga möjligt och välkomnar mirakel genom insikter.

För ditt Högsta Jag, för Moder Jord och för Universum.

För din och allas lycka, framgång, kärlek, överflöd och hälsa.

För föreningen mellan Allt och Intet, mellan ditt inre kosmos och vårt yttre universum, mellan alla motpoler och aspekter av mänskligheten.

För fullbordan och pånyttfödelse.

Vi förankrar, etablerar och manifesterar följande kosmiska ljus:

Den Guld och Silver Violetta flamman

Den Rosa Strålen

Den Gröna Strålen

Den Trefaldiga Livsflamman med de Gula, Rosa och Blå strålarna

Avalons och Drakarnas flammor

Vi har under våren samlats i meditationer och personliga energiarbeten då våra personliga ljuskanaler har etablerats allt starkare i det sanna autentiska JAGET och i det Gudomliga hjärtat. Genom detta arbete har vi också deltagit i ett kollektiv uppdrag att höja frekvenserna successivt för att transformera med det högsta rena ljuset i allt större cirklar.

Vi kommer att gästas av många eteriska väsen och mästare. Bland andra kommer St Germain, Maria Magdalena, El Morya, Lord Kuthumi, Hilarion, Sananda Jesus, Pallas Athena, Lady Nada, Lord Gautama Buddha, Lady Portia, Isis och Djwahl Kuhl.

Mängder av änglar och ärkeänglar kommer såsom Jofiel och Christine, Chamuel och Charity, Gabriel och Hope, Mikael och Faith, Uriel och Aurora, Zadkiel och Amethyst, Metatron och Sandalfon.

Även om denna dag är en naturlig fortsättning på vårens ljusmeditationer är även du som inte deltagit varmt välkommen till en intensiv energiarbetardag.

Vi processar med ljuset, mediterar och transformerar. Du är inte densamma när du går från kursen som när du kom. Garanterat!

Inga förkunskaper

Pris: 1500 kronor

Kurslokal: TrueSelf, Stagneliusvägen 35, Stockholm

Kursledare: Maria Nylow

Bokning: nylow@tele2.se eller 070-4559010


Atlantis & Lemurien 2018 Intensiv

Dina minnen, dina liv och dina sanningar

16-17 juni 2018 klockan 10.00-17.00

Är du redo för nästa fas i återtagandet av Atlantis & Lemuriens krafter? Oavsett vad och hur mycket du minns av dina liv i Atlantis och/eller Lemurien eller vilka känslor som väcks inom dig så läser du dessa rader av en anledning. Du kan behöva en själslig och andlig rehabilitering efter år av förnekelse eller yttre påverkan.

Det kan vara dags för dig att se det du dolt för dig själv, att på allvar börja använda dina kunskaper som du bär med dig, att försonas med dig själv och andra och att bli helt hel igen.

Du kan ha låtit delar av dig själv försvinna eller vila i tusentals år.

Din själ kan ha djupa sår och väntar på att få helas för gott.

Ditt Högre Jag kanske brinner av en stark längtan att äntligen få visa sitt stora gudomliga ljus för världen utan risk för att ditt liv förkortas.

Ditt hjärta kanske pulserar av en djup dröm om att hitta tillbaka till kärleken till Dig själv - en kärlek som kan ha sargats under Atlantis eller Lemuriens mörka år.

Din egen Heliga Ande kanske när en innerlig önskan om att återigen få känna den totala sammansmältningen mellan ande, själ, kropp och det Gudomliga medvetandet, Källan, Gudmoder Sophia.


Jag vägleder dig på kursen såsom Atlantis och Lemuriens änglar och mästare vill vägleda oss. Genom meditationer, energiarbeten, karmabalansering, budskap, portalöppningar, koder, ljusnycklar ... tar vi oss successivt genom minne efter känsla efter minne ...

Och du blir allt starkare, självständigare, lättare, klarare ...

Kursen sker på uppdrag av Atlantis och Lemuriens mästare där jag har mitt ansvar och du ditt eget. Den leder oss in i kommande fas av vår Jords historia där vi ska möta oss själva och andra med gamla förmågor i nytt format. Du öppnar dig för din medfödda förmåga tex att se ljus och energi, att leda dig själv och andra genom din egen sanning, att öppna inre och yttre ljusportaler.

Inget nytt alltså bara en massa spännande gammalt som du redan kan inom dig men som du behöver påminnas om att du kan!

Du kan ha gått många Atlantis-kurser hos mig eller ingen alls - oavsett är du varmt välkommen denna kurshelg. Det blir personliga resor och upplevelser och alla som kommer är vägledda hit av sina guider från just Atlantis och Lemurien. Allt är meningen och dags!

Inga förkunskaper

Pris: 2500 kronor

Kursledare: Maria Nylow

Bokning: nylow@tele2.se eller sms 070-4559010,

Varmt välkommen!


Kärlekens Änglar - Det Högsta Ljusets Ambassadörer

Dina guider genom nästa frekvenshöjning på Jorden

8-9 september 2018 klockan 10.00-17.00

Välkommen till en Änglahelg med meditation, änglakort och intensiv närvaro av änglar och ärkeänglar från den högsta dimensionen.. Välkommen att helt låta dig omslutas av änglarnas stora mjuka vingar, gudomligt rena ljus och kärleksfulla budskap för din och Jordens framtid.

Välkommen att bada i kärlek, andas kärlek och genomsyras av kärlekens ljus för passion, vänskap, läkning och helhet.

Änglar kan vara allt från milda och mjuka till gigantiska och mäktiga. De håller både det vita ljusets strålar och den flammande eldens transformerande lågor.

De änglar som verkar på uppdrag av den högsta dimensionen är enbart Kärlek, deras uppdrag är att hålla och förmedla den villkorslösa kärlekens kraft i alla dess former till mänskligheten tills vi kan hålla den själva. I kärlekens ljus ingår förlåtelse, medkänsla och nåd vilket kopplas in när det behövs.

Bland dessa änglar finns din skyddsängel som är din ständiga följeslagare, din guide och bodyguard.

Änglarna är de ljusväsen som finns närmast oss, sedan kommer ärkeänglarna och de högre sfärernas änglar.

Du får både vägleda i änglameditationer och bli vägledd.

Vi tar fram änglakortlekar och tolkar budskap utifrån hjärtats ord och tankar.

Du känner in den änglanärvaro du brukar ha och de änglar som följer med dig hem efter kursen.

Ditt hjärta öppnas för ett helande bortom dimensioner, tid och rum.

Du boostas med den villkorslösa Kärlek som änglarna förmedlar

Du möter ärkeänglarna Chamuel och Charity, Mikael och Faith, Gabriel och Hope.

En helg då du får stanna upp i vardagen och ladda om din energi med innerlig närvaro av dessa otroligt kärleksfulla ljusväsen. Du får tid och möjlighet att möta dina egna inre sanningar.

Vi blandar praktiska övningar med djupa meditativa insikter, samtal och ständig änglakontakt.

Vi vägleds av änglarna i allt vi gör så om de får lust att vara spontana har vi beredskap för det också ...

Inga förkunskaper

Pris: 3000 kronor  inkl. kursmaterial, rätt att använda änglameditationer etc

Kursledare: Maria Nylow

Bokning: nylow@tele2.se eller sms 070-4559010,

Varmt välkommen!


FULLBOKAT

Regressionsterapi-utbildning i tre steg / Tidigare Liv / Reinkarnation

Regressions-terapeut

7-8 april 2018 klockan 10.00 - 17.00

28-29 april 2018 klockan 10.00 - 17.00

26-27 maj 2018 klockan 10.00 - 17.00

Andlig, medial, själslig och personlig utveckling.

Du lär dig att varsamt och andligt medvetet vägleda andra ner i tidigare liv sk Regression.

Dina klienter kan ha önskemål om att uppleva en speciell tid, att läka ett trauma eller fysisk smärta, att förstå eller hela en relation, att ta tillbaka gamla kunskaper eller något annat. Vi övar på olika sätt och du är andligt och medialt närvarande med dina övningsklienter. Du kommer dessutom själv att guidas ner till flera olika liv som du levt i andra tider.

Du övar både på kursdagarna och emellan så var beredd på att lägga ner tid på denna utbildning.

Att vägleda andra ner i tidigare liv kräver medvetenhet, omtanke och varsamhet och du behöver ha någon form av lämplig erfarenhet. Du kan tex vara Reiki Master, friskvårdsterapeut, certifierad inom Atlantean Healing, sjuksköterska eller liknande. Varje persons bakgrund och lämplighet bedöms individuellt så anmäl intresse även om du är osäker. Både för din och din klients trygghet är detta viktigt.

Varmt välkommen!

Lämpliga förkunskaper - bedöms individuellt

Pris: 9000 kronor

Kurslokal: TrueSelf, Stagneliusvägen 35, Stockholm

Kursledare: Maria Nylow

Bokning: nylow@tele2.se eller 070-4559010