Reiki kurser

 

Reiki is healing with love

It is easy to learn & works in every dimension

Reiki can heal your past, strengthen your present &

manifest your highest dreams

 

Alla Reiki-kurser hålls i

TrueSelf´s lokal Stagneliusvägen 35 i Stockholm, om inget annat är skrivet.

 

Jag som är lärare heter Maria Nylow och jag är;

Usui /Holy Fire Reiki Master Teacher / Grand Master

Reiki Master Teacher/Grand Master

Holy Fire Karuna Reiki Master Teacher / Grand Master

 

Min Usui Holy Fire Reiki Master är William Lee Rand, grundare av Holy Fire Reiki. Jag kompletterade med Holy Fire hos William på Maui, Hawaii, i januari 2015 och va r den första i Sverige som började utbilda med detta fantastiska tillägg. Du kommer att få ett diplom i Usui Holy Fire Reiki och din lineage ligger alltså direkt under mig och därefter under grundaren Wiliiam Lee Rand.

 

 

 

Maria Nylows Reiki Masters är:

William Lee Rand , USA

Usui Holy Fire Reiki Master

Holy Fire Karuna Reiki Master

Marie Dahlberg, Sverige

Usui Reiki Master

 

 

Rekommendationer:

Om du vill utöva Reiki professionellt

och ge behandlingar på klienter behöver du minst ha Reiki ART dvs Reikisteg 3a, 3b eller 3.

Om du redan utövar någon annan form av kroppsterapi på klienter tex massage eller akupunktur kan du börja kombinera detta med Reiki efter att du har slutfört Reiki Steg 2

och sedan komplettera med det tredje steget.

 

BOKNING

nylow@tele2.se

 

REIKI KURSER ALLA STEG ...

Usui Holy Fire Reiki steg 1

19-20 januari 2019 klockan 10-18

Ge dig själv gåvan att aktivera din naturliga f§örmåga att förmedla lugnande, stärkande och helande Reiki-energi. Lär dig att ge dig själv och andra behandlingar i denna oerhört kraftfulla friskvårdsmetod med sitt ursprung från Japan, Tibet, Egypten och Atlantis.

Denna metod är personligt, fysiskt, andligt och mentalt utvecklande. Den renar ditt energisystem på alla nivåer så det sker även en själslig och karmisk rening när du går kursen. Du öppnar dig på flera plan och lägger grunden för djup inre transformation. De andliga kontakter du får är enbart från den högsta dimensionen av ljus och kärlek och stöttar dig och dina livsmål.

Inga förkunskaper

Kursavgift 3000 kronor inkl kursmanual och diplom

 

Usui Holy Fire Reiki steg 2

16-17 februari 2019 klockan 10-18

Bygg vidare på dina grundkunskaper i Reiki men nu på en betydligt högre energinivå. Du lär dig olika tekniker att förmedla Reiki på distans, att hjälpa andra oberoende av tid och rum och att skapa ditt liv som du vill ha det. Vi jobbar även en del med kristaller som har en fantastisk förmåga att absorbera och förstärka Reikienergin.

Förkunskaper: Reiki Steg 1 / Grundkurs - Ej distans

Kursavgift: 3000 kronor inkl kursmanual och diplom

 

Usui Holy Fire Reiki ART / Master Teacher / Reiki 3

I Glastonbury, England 2018

Lördag 25 maj 2019 klockan 9.30 - Måndag 27 maj klockan 20.00

Välkommen till den kompletta utbildningen till Usui/Holy Fire Reiki Master Teacher kombinerat med reviderad Reiki ART, Advanced Reiki Training, i en tre dagars intensiv workshop. Glastonbury är jordens hjärtchakra och både en magisk och historisk plats.

Efter kursen har du alla förutsättningar att hålla dina egna kurser i Usui/Holy Fire Reiki men du kan även gå kursen enbart för din egen andliga och personliga utvecklings skull. Eftersom detta är en ännu mer kraftfull nivå av Usui Reiki passar den även dig som redan är ReikiMaster och som vill höja din egen frekvens väsentligt. Du kommer att införliva den starka Holy Fire-energin naturligt i dina Reiki-behandlingar, initieringar och kurser.

Holy Fire Reiki är ett tillägg till och en förhöjd form av Usui Reiki som har introducerats av William Lee Rand och ICRT, The International Center for Reiki Training. Holy Fire förmedlas även via invigningar vilka du lär dig vägleda dina egna elever i.

Den traditionella formen av Usui Reiki har kompletterats med den högsta dimensions energi för rening, healing, vägledning och frekvenshöjning. Reiki-energin verkar i total harmoni med det Nya Kristus Medvetandet och i samklang med den högsta kosmiska kärleksenergin, Divine Love, som du får ta emot och möta. Holy i detta sammanhang har inget att göra med religion utan handlar om att skapa helhet och fullkomlighet. Maila för mer information.

Förkunskaper: Reiki steg 2 med fysiska initieringar och praktiska övningar - ej distans - senast 6 månader innan kursstart.

Maila eller skicka diplom från Reiki 1 och 2 vid anmälan om du har gått hos någon annan ReikiMaster.

Kursavgift: 6500 kronor inklusive kursmanual och diplom.

Tillkommer resor, hotell och personliga utgifter.

Kurslokal: Isle of Avalon Foundation, Glastonbury, UK.

OBS! Detta steg inkluderar gamla Reiki Master 3B som med Holy Fire numera lärs ut på tre dagar och inte separat

Usui Holy Fire Reiki ART/ Master Teacher / Reiki 3 i Stockholm

Augusti 2019 klockan 10 - ca 18.30

Välkommen till den kompletta utbildningen till Usui/Holy Fire Reiki Master Teacher kombinerat med reviderad Reiki ART, Advanced Reiki Training, i en tre dagars intensiv workshop. Efter kursen har du alla förutsättningar att hålla dina egna kurser i Usui/Holy Fire Reiki men du kan även gå kursen enbart för din egen andliga och personliga utvecklings skull. Eftersom detta är en ännu mer kraftfull nivå av Usui Reiki passar den även dig som redan är ReikiMaster och som vill höja din egen frekvens väsentligt. Du kommer att införliva den starka Holy Fire-energin i dina Reiki-behandlingar, initieringar och kurser.

Holy Fire Reiki är ett tillägg till och en förhöjd form av Usui Reiki som har introducerats av William Lee Rand och ICRT, The International Center for Reiki Training. Holy Fire förmedlas även via invigningar vilka du lär dig vägleda dina egna elever i.

Den traditionella formen av Usui Reiki har kompletterats med den högsta dimensions energi för rening, healing, vägledning och frekvenshöjning. Reiki-energin verkar i total harmoni med det Nya Kristus-Medvetandet och i samklang med den högsta kosmiska kärleksenergin, Divine Love, som du får ta emot och möta. Holy i detta sammanhang har inget att göra med religion utan handlar om att skapa helhet och fullkomlighet. Maila för mer information.

Förkunskaper: Reiki steg 2 med fysiska initieringar och praktiska övningar - ej distans

Kursavgift: 6900 kronor inklusive kursmanual och diplom.

Kurslokal: TrueSelf Stagneliusvägen 35 i Stockholm

OBS! Detta steg inkluderar gamla Reiki Master 3B samt Reiki ART som med Holy Fire numera lärs ut på tre dagar och inte separat.

 

Holy Fire Karuna Reiki ® 1 & 2 samt Master Teacher

Fredag 4 till söndag 6 januari 2019 klockan 10.00 - ca 18.00

De enormt höga energifrekvenser som denna metod förmedlar gör att du behöver vara i mental balans och redo att acceptera förändringar i ditt liv. Denna Reiki-form har sitt egentliga ursprung i Atlantis även om det kanaliserats i nutid och arbetar med flera spirituella mästare och ärkeänglar så kursen är enormt andligt, medialt och intuitivt utvecklande.

Detta är kursen för dig som vill lära dig använda, förmedla och lära ut Holy Fire Karuna Reiki (R). Du får åtta nya kraftfulla symboler för healing, jordning och manifestation och du lär dig initieringsprocessen på alla nivåer. Vi tonar in på den högsta dimensionens energi, på Kristus Medvetandet och du lär dig initiera på alla nivåer och inviga i Holy Fire och Divine Love.

Kursen hålls i enlighet med rekommendationer från grundaren av Karuna-systemet William Lee Rand och du erhåller ett internationellt diplom. Denna kurs är även förstärkt med Holy Fire vilket du lär dig förmedla på olika sätt.

Förkunskaper: ReikiMaster alla riktningar minst sex månader innan kursstart - Ej distans

6500 kronor inkl. kursmanual .

Utbildningen sker enligt The International Center of Reiki Training och följer William Lee Rands metod. I kursen ingår grundmanual samt kompletterande material. Efter kursen får du diplom med ett personligt och internationellt registreringsnummer via Centret.

 

 

TrueSelf Maria Nylow nylow@tele2.se +46 70 4559010 Stagneliusvägen 35, 112 59 Stockholm, Sweden