Atlantis

Atlantis är en del av din själs historia,

håller dina minnen levande

& bär löftet om din framtid


ATLANTIS

Under många år har den mytiska civilisationen Atlantis velat ha min uppmärksamhet. Genom visioner och budskap, minnesbilder och  kanaliseringar har Atlantis  fått mer substans och tagit form även i mitt medvetna jag. Ganska motvilligt först måste medges eftersom jag är en praktisk person med behov av att få saker verifierade och bekräftade innan jag accepterar och tar emot. Till slut fick även journalisten i mig tillräckligt med bakgrundsfakta, verifieringar och "trolighetsbevis"...

 

Vad väcker Atlantis för känslor i dig? Förväntan, spänning, kaos, passion, igenkänning, lycka, glädje, sorg, hopp ...? Många lever idag med undermedvetna minnesbilder och bitar av själsliga erfarenheter från tidigare liv i Atlantis och Lemurien. Vi reagerar olika beroende på våra upplevelser men vi är alla predestinerade att åter ta fram vår kunskap och andliga förmåga från Atlantis.

Därför har jag utvecklat  en Atlantis-utbildning med olika unika och separata workshops som för dig som vill hitta dig själv idag genom att ha modet att öta ditt förflutna. Utbildningen kan leda dig fram till lärarnivå eller  till den nya tidens medium. Atlantean Teacher och Atlantiean Oracle är en längre utbildning med Certifiering som möjligt slutmål.

 

De gyllene åren i Atlantis präglades av en otrolig andlig kraft och praktisk förmåga att skapa storverk. Det är den energin som vi nu kan välja att gå in i igen. Vill du använda din inre visdom och väcka den kraft som finns i din själ? Har du mer att ge av dig själv till världen men vet inte riktigt hur eller vad? Är de beredd att ta fram ditt genuina autentiska Jag?

 

Kunskaperna i Atlantis var extremt höga inom örtläkedom, naturlig föda, energiöverföring, kunskapsinlärning, miljöpåverkan, samtalsvägledning, djurkommunikation, fysiska och mentala manifesteringar, medicin, teknik, andlig medvetandehöjning, kristallprogrammering, hälsa och healing där bland annat Reiki  användes etc.  Du kanske känner en dragning till och ett stort intresse för något av dessa områden eller har redan införlivat kunskaperna i ditt liv.

 

Nu är tiden rätt att ta tillbaka Atlantis visdomar och höga medvetandenivå för att åter skapa en värld där vi lever i samförstånd och respekt för allt liv. Stora förändringar alltså som vi redan sett början på med finansiella kriser, extremt väder och naturkatastrofer men också med en längtan efter frihet, demokrati och ett annat sätt att samexistera i världen. Under 2012 avslutades både den Atlantiska eran om 260 000 år och en astronomisk period om 26 000 år. Vi gick in i något nytt vilket nämns i Mayakalendern och i många andra skrifter och traditioner världen över. Profetior om övergången till en ny tid som nedtecknades och berättades om för tusentals år sedan. Vi är där nu. Redo för nästa fas av utveckling.


Atlantis energier hjälper dig att väcka dina unika kunskaper och andliga förmågor. Kristaller, örter, healing, teknik, energi, djur, toner, vägledning, hälsa, näring, utbildning, kommunikation ... var finns din passion?

 

Tänk vad vi kan göra när vi släpper de begränsningar som vi lärt oss leva med - när vi inser att det inte finns något tak. Tänk på alternativa energikällor,  rent vatten, biverkningsfria mediciner, rättvis fördelning av resurser, mat som ger oss energi utan att lämna otrevliga rester i vårt biologiska system, skola som utvecklar och tar vara på alla barns förmågor, produktion utan negativ miljöpåverkan, finansiella system som förenar människor, den personliga andlighetens seger över religiösa dogmer och auktoriteter ...

Utopi eller möjlighet. Jag vet vad jag väljer att tro på och arbeta för. Vet du?

 

Atlantis utbildning

Det är fantastiskt att vara en del av ett kosmiskt energinätverk med sådana urgamla anor som Atlantis. Över hela världen berättas att minnen från Atlantis vaknar, sorger bearbetas och släpps, andliga och mediala förmågor som vi knappt kunnat förställa oss utvecklas. Allt för att användas idag av oss i godhet och ljus. Du är en viktig del av detta nya spännande - det finns en anledning till att du läser denna text!

Energin tätnar omkring oss, blir mer påtaglig och intensiv. Mästare och framförallt olika prästinnor har kommer närmare och ger olika konkreta budskap – både allmänna och riktade till olika personer. 


Gudinnan och Översteprästinnan Isis berättar att det sker flera energiöppningar genom olika portaler omkring oss nu. En Atlantis utbildning är ett sätt att snabbare integrera energin i våra energisystem, att må bättre till kropp och själ. Istället för att gå runt med disharmoni som kan visa sig som hjärtklappning, oro, huvudvärk, ledvärk, ledsamhet, rastlöshet, sömnrubbningar osv vill de hjälpa dig att balansera din egen frekvens i harmoni med kosmos.

 

Isis kom in nu när jag skrev detta och hon vill att jag tar med det hon säger:

”Stå inte och håll emot i dörröppningen! Kraften kan inte tryckas tillbaka. Du har redan öppnat dig och du är en av våra energikanaler på Jorden. Följ med kraften och se vart den bär dig. Kraften bär dig högre än du själv tror är möjligt. Kraften är ljuset och ljuset är kärleken. Du är ljuset och du är kärleken. Låt kraften flöda in genom ditt hjärta och din hals. Låt kraften flöda in genom din panna och ditt huvud.

Se guldtråden som går från ditt huvud till Kärlekens högsta källa. Se tråden. Känn tråden. Känn hur tråden håller dig upprätt. Känn hur tråden ger dig mening och kraft. Du är en guldtråd som med dina rörelser bildar vackra mönster. Ensam och tillsammans. Men aldrig riktigt ensam.

Jag Isis är nära människorna i dessa dagar. Nu ska det ske det vi väntat på. Nu är tiden. Världens ljus kommer från norr. Du är en av ljusets kanaler. Låt det lysa igenom dig. Håll inte emot. Spjärna inte emot. Släpp taget och låt dig bäras på kärleksvingar. Vi håller dig. Du är trygg. Du är ljus och du är kärlek. ”


Atlantis utbildningen utvecklas också vidare. Vi tar nästa steg in i samarbetet med Atlantis forna präster och prästinnor, de som vi idag kallar uppstigna mästare. Nytt är på gång ...


 

TrueSelf AB  Maria Nylow  info@trueself.se  +46 70 4559010 Stagneliusvägen 35, 112 59 Stockholm, Sweden