Buddha

Lord Gautama Buddha

Mästaren för Fred och Visdom


Han hjälper oss att hitta våra konkreta livssyften på Jorden.

HJälper oss att vara grundade under vår utveckling.

Var översteprästen Thoth i Atlantis och förde sin gren till Sydamerika innan den slutliga

undergången. De integrerades med Inka och skapade sedan Machu Picchu.


Alla kanaliseringar är mottagna av Maria Nylow . En del i samband med meditation eller seans i grupp - en del i ensamhet och stillhet.


Om du vill dela detta  någon annanstans var snäll att ange källan.
The Ascended Masters

are willing to assist you becoming your

True SelfBudskap från Lord Gautama Buddha

"Fridens duva har lyft.

Hon flyger högt med vinden under vingarna.

Hon bärs upp av din längtan att slippa jordens bojor.

Hon bär din längtan till de högsta bergen, djupaste haven, grönaste ängarna.

Din längtan har vita vingar.

Vingarna bär dig, bär dig dit du vill sväva.

Bli nu ett med Fridens Duva och känn hennes hjärtslag, hennes inre rytm.

Förenas i andning, känn att du följer duvan mot höjderna.

Känn hur din längtan lyfter, hur den bär dig dit du varit på väg sedan du föddes.

Din längtan har vingar.

Låt ingen påstå något annat.

Din längtan har vackra vita vingar och du har tillåtelse att lyfta och sväva iväg, flyga långt i vinden.

Var en Fridens Duva.

Följ din längtan.

Låt ingen hindra dig.

Flyg.

Flyg långt.

Flyg.”

 

Buddha

9 mars 2014

TrueSelf AB  Maria Nylow  info@trueself.se  +46 70 4559010 Stagneliusvägen 35, 112 59 Stockholm, Sweden