Budskap


The Ascended Masters

are willing to assist you becoming your

True Self


Två budskap mottagna av Maria Nylow på Mästarseans

den 13 mars 2015


”Du bär ett frö, du bär ett frö i ditt hjärta.

Ett frö som du har låtit gro, som du har gett näring, som du kärleksfullt har vårdat.

Ett frö som gror som nu skall tillåtas växa och synas för världen.

Ditt inre håller denna gåva av ljus, av tillit, av kärlek.

Det är i kärleken du finner din kraft, du finner dig själv.

Det är i kärleken du finner din styrka och ditt mod.

Jag är känd som Lady Nada och jag har funnits hos dig många gånger i detta ditt liv för att stärka din kärlek till dig själv.

Det är den kärleken som gör det oundvikligt för dig att följa ditt hjärtas önskan mitt barn, min syster, min bror.

Du måste säga kärlekens ord till dig själv.

Du måste känna kärlekens kraft för dig själv.

Du är så viktig för så många och de beslut som du står att fatta måste genomsyras av kärleken för dig, för din kropp, för din vilja, för din livsväg.

Det finns kärlek för var och en.

Den kommer dock i olika skepnader.

Var tydlig med vad du önskar för du har kärlekens skapande kraft inom dig. Den är fröet du har låtit gro och som nu skall synas i all sin skönhet.

Vad är det som hindrar dig?

Vad är det som håller dig tillbaka?

Vad är det som gör att du sätter dig efter andra, att du ger andra tiden du skulle spara för dig själv?

Det är nu du tar plats i ljuset.

Det är nu du visar precis vem du är.

Det är nu som slöjorna runt din kropp, din skepnad, ditt väsen faller.

Det är nu då du blottas i din styrka men även i din svaghet.

För det är när du ser din svaghet som du erkänner din styrka.

Det är när du ser och erkänner din rädsla som du kommer förbi den och kan visa ditt mod.

Med dessa ord sker ett helande inom dig så att du inte längre lägger band på din kraft.

Jag Lady Nada älskar dig och jag ber dig se hur viktig du är för jorden, för den förändring som du står mitt inne i.

De förändringar du ser och har upplevt i ditt egna liv är speglingar av världens.

När du väljer i varje stund med kärlek till dig själv slocknar de ilskna eldarna, lugnar sig upprörda känslor.

Destruktionen stannar av.

Men lugnet återfinns igen så att uppbyggnad och nyskapande kan börja.

Det var mina ord till dig att ge dig den äkta kärleken du är så värd från dig själv.

Se in i dina djupa ögon och tala till din egen själ med kärlekens ord.

Det är viktigare än något annat.

Det är viktigare än något annat.

Jag Lady Nada älskar dig, mitt barn, min älskade syster och min älskade broder.

Lady Nada

Läs mer om Lady Nada...


Nästa budskap förmedlades av en grupp uppstigna mästare där bland annat Sananda Jesus,

Voosloo och Sanat Kumara ingår under Mästarseansen den 13 mars 2015.


”Detta är tiden efter stora destruktioner.

Detta är tiden i stora förändringar.

Du har genomlevt och genomlidit stora förändringar och står inför fler men du är bättre rustad inför det som komma skall.

Du är rustad att möta det som kommer att förändra dig i din fysiska grund. Detta är både nöjsamt och allvarligt.

Slutresultatet är fullständig frid, fullständig tillfredställelse och fullständig lycka. Ha det framför dig så blir förändringarna mer behagliga.

Vi vill i denna stund göra dig uppmärksam på att vi har sett din strävan att förändras i det goda.

Det är ett val som du har gjort tidigare förvisso men det är ett val du gör om och om igen i varje sekund i ditt vakna liv på jorden.

Vi hedrar dig för de val du gör i ljusets tjänst, för det är inte alltid de lättaste valen.

De val som andra kan tycka mest naturliga, att gå i ljusets tjänst, kan innebära besvär och svårsamheter men detta är endast temporärt.

Det är egentligen de enda val du har med tanke på din bakgrund och dina själsval.

Dina val som själ kräver av dig att du fattar dessa beslut i din fysiska vandring. Vi ser alltså din strävan och vi hedrar dig.

Det kan tyckas som att du ibland står i ruiner av förhoppningar och förväntningar men det är enbart illusioner som har raserats. 

Om du kan höja blicken kan du se bakom dessa illusioner.

Med klar och tydlig blick kan du se igenom de slöjor som har lagts i jordens dimension för att skydda de ljusväsen som annars skulle förlora en del av sin kraft.

Dessa slöjor är stundtals tunna och kommer med tiden i det nya att helt försvinna.

Du har förmågan och förmånen att se och förstå hur du ska hantera dessa slöjor som för andra är ogenomträngliga murar men för dig innehåller möjligheter.

Du håller kraften att bygga av de raserade ruinerna i ditt liv på jorden.

Du behöver enbart skifta fokus från det yttre till det inre.

Du kan lyssna på dessa ord på grund av att du är menad att förbereda andra på ett nytt sätt att förhålla sig till illusioner och dolda sanningar.

Var inte rädd för det som raseras.

Ur det gamla spirar något oändligt vackrare och renare och mer underbart och lyckosamt för dig vårt barn.” 

De Uppstigna Mästarna

Kanaliserat av Maria NylowNästa budskap kom från Maha Chohan under en Mästarmeditation den 13 januari 2015


”Vårt barn, vår älskade själ.

Vi är tacksamma för att du har hittat tillbaka till denna plats för harmonisering och omställning av de flöden och de strukturer som härbärgeras i din fysiska lekamen.

Du är ett komplicerat system av energisträngar och av poler.

Vi har möjlighet att på detta sätt hjälpa dig att leva i den balans och i den totala harmoni som är din rätt sedan födseln på Jorden.

Jag som för denna talan är den som går under namnet Maha Chohan.

Min historia går långt tillbaka.

Jag har liksom du kära barn vandrat på Jorden i min fysiska kropp.

Jag har stångats emot dåtidens elände och svårigheter.

Min kropp har härdat ut under svåra förhållanden med begränsade resurser. Jag har även levt på Jorden med privilegier och med stora fördelar jämfört med andra samtida medmänniskor.

Jag vill med dessa ord visa dig att omständigheter inte hindrar dig från att förstå de allra högsta sanningarna och att allt kanske inte är förståeligt ännu.

Din kropp är ett tempel och skall som sådant behandlas och betraktas.

Du skall icke gå in med smutsiga skodon i ett tempel.

Gör icke så i din kropp.

Släpp icke in smutsigheter som inte har med dig att göra.

Din kropp är ditt tempel och är din väg i detta liv till uppstigning och till den fantastiska förmåga du är född med att förstå stora sammanhang.

Den disharmoni du har upplevt beror på att smuts har tagit sig in i ditt system. Jag talar inte enbart om den fysiska smutsen jag talar om den energi energiförorening som du har varit utsatt för.

Många andra talar om att det gäller att härda ut, att förhärda sig.

Det är icke en uppstigningens väg.

Du behöver behålla din höga känslighet men samtidigt beskydda dess skörhet.

Din grund skall icke förändras.

Du är perfekt, en perfekt skapelse utan fel, utan brister.

Det är den förorening som har kommit in i din skapelse som ställer till oreda och bekymmer.

För Jordens utveckling och mänsklighetens uppstigning är det väsentligt att du hittar den självklara och inneboende renheten inom dig och håller fast vid den oavsett yttre händelser och skeenden.

Jag talar av egen erfarenhet att det inte är en lätt uppgift men du är uppgiften mogen.

Du har fått vår uppmärksamhet, vi ser din strävan och din längtan och vi eldar på dig och föser dig framåt.

Ibland hårdhänt ibland mjukt som en fjäder.

Vi backar upp dig i alla lägen.

Vi ber dig samtala med den av oss som du känner en extra närhet till, en samhörighet med.

Omkring dig mitt barn står mängder av mästare, tidigare vandrare på Jorden, kända och mindre kända.

Här finns den som väntar på din kallelse, på din uttalade önskan att samarbeta.

Det arbete som har skett med dig idag är en synkronisering av de radiala strukturer som var i behov av omställning.

Nya portar har öppnats inom dig så att de energiflöden som du kallar på har en plats att ta sig till och en kanal att flöda igenom.

Din uppgift är stor. Vi har nämnt detta förut men vi säger gärna detta igen.

Ta din uppgift på allvar. Gör de förändringar i det fysiska och det mentala och det känslobaserade nu.

Detta är inte tiden att vänta eller att tänka att imorgon är det bättre.

Det är nu mitt barn som du har en uppgift framför dig som inte kan vänta.

Du vet vad jag talar om.

Du vet vilken sträng mina ord slår an inom dig. Du försöker att gömma dig för den ibland men det är ingen idé.

Det är du som har bestämt dina uppgifter i samråd med den mästare som du nu kommer att få kontakt med igen.

Jag överlämnar dig nu till att få kontakt med din mästare.

Jag lämnar dig i kärlek och ber dig ta emot med total öppenhet och ödmjukhet och tacksamhet.

Det är så vi nalkas dig. 

I kärlek lämnar jag dig nu.

Möt din mästare mitt älskade barn på Jorden idag.”

Maha Chohan

Kanaliserat av Maria Nylow


Ett budskap som jag fick ta emot den 16 januari 2015 när jag bad om några ord från mästarna till hjälp i den extra turbulenta tid som var just då.


"Sök tröst mitt barn i din innersta kärna av ljus.

Här har du lagrat reserver för svåra dagar.

Låt inte ditt tungsinne tynga ner dig för länge.

Du är menad att sväva, att lätt ta dig fram i livet.

Din kropp kan vara bunden av tankar, begränsningar och nedvärdering

eller fri och obunden.

Du kan gå i Egots koppel eller ta bort dess snara runt din hals.

Du är menad att vara fri.

Du ÄR fri.

Friheten ÄR du.

Nu är tiden inne för nya perspektiv på livet du lever och kroppen du lever det i.

Hedra din kropp som det tempel av ljus den är.

Låt inte föroreningar ta sig in och stanna kvar.

Stoppa smutsen i farstun.

Hedra ditt kroppsliga tempel och gå mot en ljusare känsla inom dig.

Med ljuset kommer harmonin.

Med detta menas att balansen i ditt känslomässiga och intelligenta system måste underhållas.

Mitt barn - du får ett uppdrag nu att utföra.

Se in i dina egna ögon och samtala med din själ.

Säg till din själ att du respekterar och hedrar dess önskan.

Tala med tydlighet och övertygelse.

Tills vi talas vid igen.

Balans och harmoniska frekvenser är du menad att vara och stråla.

I omtanke och kärlek.

Din Kuthumi. "

Läs mer om Mästare Kuthumi ...


Detta budskap kom den 16 december 2014  innan jag skulle hålla en Mästarseans. Det kom till alla som skulle delta och till de som inte kunde komma. På engelska denna gång. Bara att läsa och följa instruktionerna ...


"A web of light is creating itself around your expanded body. Your soul is longing for the light to enlighten your conciousness, to ascend your mental awareness. All we ask you to do is - nothing. You don´t have to do anything. Just be. Just listen to your heart. Just close your eyes and enjoy whatever feeling your inner visions bring to you. Calmness, peace or joy. Frustration, anxiety or stress. Every feeling is perfect. Everything is as it is supposed to be in this your moment. Everything is perfect. You are perfect. Every feeling is pushing you in your soul-direction. Kindly pushing or more hard. Your feelings is your compass, your map, your answer. Your answer lies in your feelings. Do nothing. Just close your eyes and feel. Feel your soul longing for a one-to-one conversation. A heart-to-heart meeting. An open talk without outer distractions. Your soul is wise, is clever and smart. Your soul is patient. Patient until a certain time or limit. If you tend to pass that limit, cross that border without listening to your soul, your supreme Self - your soul will do everything to make you listen. Because that is your deal. If you don´t listen or follow your own life-plan - your soul is entitled to make you listen. You gave it permission - you gave your soul permission to interfere. Soft or harsh. Kind and firm. We are also here to guide you on this your most important path - this life you live on planet Earth is your most important incarnation. We will talk to you and you will listen. Give yourself permission to listen and understand our words about your souls mission in this your life. Understand the meaning and the deeper intentions. Do nothing. Just listen and feel. Do not live your life in distress, without clear purpose or meaning. Do not let another day go buy, another sun rise and sun set, without listen to your soul. Let the meaning give you back your power, your strength, your abilities, your happiness, your abundance, your bliss. Our love for you is eternal but NOW is the time to mend your bodies. Let your body and soul melt together, not be separate anymore. Listen our beloved one. Listen to the words and the feelings they create. Listen and feel.

The Divine Love embraces you.

Your Masters of eternal love and light.

Sananda and Sanat Kumara, Voosloo and Lord Maitreya. Lady Master Venus and Lady Master Nada.

In love and light we meet."


Mästarseans den 17 november 2014 - Tema Tidigare Liv och Karma


”Var hälsad i afton kära församling. Välkomna, välkomna till eder nya resa. Välkommen till din nya resa, till den resa du har valt att företa i denna period i ditt liv. Du har kommit till denna plats, till denna församling av en anledning som du månne är ovetande om. Du har en plan, du har en plan för ditt liv på samma sätt som du har en plan för de liv som du har genomlevt på Jorden. Var medvetna, församlingen här ikväll, att ni är många som tillbringar detta liv som det sista på Jorden. Var du medveten om att detta ditt arbete att hela och släppa det förgångna handlar om de avslut du skall göra iom denna inkarnation. Du har gjort ett stort arbete redan annars hade du inte befunnit dig i detta rum just nu. Du har gjort ett stort arbete oavsett om du gjort det medvetet eller icke. Din resa på Jorden har du planerat som så att du lär dig av dina så kallade misstag så att det icke upprepas i onödan, enbart tills du lärt dig. De liv du har valt att vandra på jorden, då du har vandrat i andra skepnader på forna platser och i civilisationer som inte existerar idag, de liv du har levt har haft syften och djupare meningar för din själ att växa. Din själ har haft förmånen att vandra på Jordens yta för att växa i kärlek och styrka, för att växa i visdom och kraft, för att växa i närhet och förståelse. Inte många andra platser finns där din själ har samma möjlighet att utvecklas till fulländning. Du har valt Jorden som din plats att utvecklas på. Du har valt Jorden och dina inkarnationer av de skäl att det där har funnits ett växande och möjligheter att nå den kommande uppstigning du arbetar för. Ingenting har varit till onytta, ingenting har varit förgäves, har skett i onödan. Allting har ett syfte, allting har en mening, allting har ett skäl. Din själ har skäl att vara här och nu, just nu, just nu i denna stund har din själ en mening att vara här, att ta emot de ord din själ suktar efter, nåden din själ har arbetat för. Det arbete som återstår tar du dig igenom med kärlek och förståelse.


Du har valt liv på jorden som har gett dig möjlighet att uppleva skeenden från olika håll och från olika synvinklar. Du har valt de liv på Jorden som gett dig upplevelser av offer och av förövaren. Ingenting är bättre, ingenting är sämre. Det är upplevelser du har valt av kärlek för att andra ska få möjlighet att växa även de som själar. I de liv du har varit den som har begått dåd mot andra har du lärt ofantligt mycket. Det svåra i sammanhanget har varit för dig att förlåta dina egna gärningar. De har hängt sig kvar som klistrat, vid din energikropp finns rester av de illgärningar du har begått. Du har förlåtits men du har tidigare inte accepterat din förlåtelse. Det finns även där en viss del av offer, att vara offer i sin förövarroll. Betänk det och släpp sedan in förlåtelsens kraft. Det är icke bättre att vara offer än förövare. Det är icke bättre att vara förövare än offer. Det är icke bättre att vara vare sig, det är förlåtelsen som är det bästa, det är förlåtelsen som är det alternativ som du har. Du behöver inte veta varje stund du har levt, du behöver enbart acceptera utmaningar du möter i detta liv och se dem som välsignande läxor, hinder du överkommer.

Allt går nu fortare, allt går nu fortare. Dina upplevelser kommer till dig fortare. Din förlåtelseprocess accelereras och du når det stadium av din utveckling som du så länge har längtat efter, arbetat efter och suktat efter. Du når dithän du har planerat för som själ i detta liv. Du når din karmiska totala befrielse och nollställning så att du återigen kan arbeta för uppstigning, din själs uppstigning till högre dimensioner med rötterna kvar på jorden men ändå verkande i andra sätt att se på verkligheten och därigenom möjligheten att visa flertalet på jorden alternativa vägar i livet.


Tro nu inte och lev inte kvar i illusionen att döden inträffar efter ett visst förutbestämt antal år. Döden en övergång. Månne har du valt att uppleva ett visst antal år i denna inkarnation men troligare är att du i denna församling har valt att spendera fler år på denna Jord, i denna inkarnation, i denna kropp än du tidigare har erfarit. Meningen är nämligen kära du att många med hjälp av ny näring och kvalitativa intag kan stärka sina lekamliga delar för att nå långa liv. Låt dig inte begränsas av det magiska talet 100 år, låt dig inte begränsas av att tro att det finns ett tak för hur många år din kropp kan finnas på Jorden. Du har haft många år att bygga upp kunskap, att bygga upp din visdom återigen. Nu har du i många år samlat in ny kunskap men också väckt upp den gamla kunskapen. Vi är övertygade om att du förstår att du har gjort detta inte bara för din egen skull utan för att använda den i den tid som kommer. Du är en levande kunskapsbank, du är en av de pelare som den nya världen ska byggas på. Det vore inte klokt om alla som är kunskapsbankar lämnar jorden just när det är dags att bygga den nya världen på jordens yta, den värld i sällan skådat slag. Känn i ditt inre din längtan att vara delaktig i uppbyggnaden av den Gyllene Framtiden.


Vi talar till dig här idag för att öppna dina sinnen på ett djupare plan. Under tiden som orden har nått dina öron och din hjärna och ditt inre har ett arbete skett med din energikropp, ett arbete som var en av anledningarna till att du valde att företa resan till denna plats ikväll. Jag som talar just nu är Lady Portia men även Pallas Athena och Lady Nada har talat genom denna kanal denna afton. Vi vill ifrån Karma-rådet ge dig styrkan att hantera det vardagliga livet med klokhet och med tolerans för andra men framförallt för dig själv. Du har kommit så mycket längre på din resa än vad du trodde var möjligt. Du är en gyllene pelare som den nya världen ska byggas på i rättvisa, i jämlikhet i jämbördighet i kärlek.


Ljusets nåd ger vi dig och vår välsignelse att med oss vid din sida fortsätta ditt helande arbete, din upptäcktsresa, din själs triumferande resa på Jorden. I kärlek och Ljusets Nåd. Tack. ”


Budskap på en Mästarmeditation den 11 september 2014 - Förlåtelsens befriande kraft


En av de mäktiga mästarna ställer sig framför dig, ber dig lyssna.


”Så är nåden dig given, nåden att bära förlåtelsen i ditt eviga hjärta.

Du är vårt ljus, du är vårt hopp, du är vår barmhärtighet på jorden.

Nu är tid att lämna det mörka som fläckar ditt hjärta.

Det som förlåts skall vara förlåtet och icke dryftas mer.

Lämna i tanke, lämna i samtal.

Nåden vårt älskade Jordebarn är dig given.

Var vår nåd på jorden från denna stund.

Låt dig vara ljusets bärare.

Se på skeenden ur ett nytt perspektiv.

Ta dig till en högre platå för att lösa de jordiska problem som uppstår.

Minns att sanningen finns i kärleken, att kärlekens ord är de bärande orden, de förlösande orden, de helande orden.

I förlåtelse vilar du nu vårt barn.

Vandra aldrig tillbaka, vandra en ny väg framåt.

Se inte tillbaka i gammalt oförstånd, se tillbaka i kärlek.

Att förlåta som du nu gör är en gudomlig egenskap och för dig till en högre dimension i din upplysningsprocess.

Att förlåta gör att du släpper taget om det som håller dig fast vid det jordiska, vid de lägre dimensionerna.

Du är redo att landa i din nya energiform.

Det gyllene ljuset flödar i dina ådror, det har beblandats med de celler som finns i din kropp.

Det är en gudomlig gåva som har givits dig, gåvan att förlåta.

Att ersätta ilska och andra lägre former av mänskliga uttryck, att ersätta detta med ett gudomligt perspektiv på skeenden i ditt liv och på världens utveckling.

Vi omfamnar dig med den största respekt för ditt mod, för din ambition, din vilja att vägleda ljuset in i de mörkaste områdena i ditt liv.

Förlåt och du skall bli förlåten - älska och du skall bli älskad.

Var ljus.

Du skall dela ljuset med andra.

När du älskar dig själv blir du älskad av dig själv.

När du förlåter dig själv blir du förlåten av dig själv.

Du är guds sändebud på jorden.

I den gudomliga formen vandrar du och sprider ljuset.

Vi har med oro skådat händelser på Jorden.

Därför är det med största respekt och kärlek vi hälsar dig och vi vördar dig för ditt arbete med ljusets spridning.

Du är vår älskade syster, vårt älskade barn.

På Jorden vandrar du nu men du har vandrat på andra platser förr.

Dessa ord hittar vägen in till ditt hjärta där du i sanning vet allt som går att veta.

Vi hälsar dig vördade Jordevarelse.

Du är förlåten.

Nåden är dig given.

Vår kärlek är din.

Låtom oss hedra dig och bistå dig framdeles.

Låt de tårar du känner rena ditt flöde.

Le sedan, skratta sedan, älska sedan, njut av din kropp och ditt liv sedan. Sedan är nu, nu är nu.

Känn vår närvaro i ditt hjärta, känn vår kärlek omfamna dig.

I kärlek är vi förenade.”


Budskap från Den Vita Draken under meditation med Drakens energi  den 28 oktober 2014


”Välkommen lilla människa till mitt hem och min boning. Jag har vilat och bidat min tid men nu är tiden inne att med kraft väcka den feminina styrkan inom mänskligheten. Du har förts till mig idag för att du är en av de utvalda som på den plats där du verkar i ditt liv ska strida, inte backa och gå undan, för den vita drakens kraft.

Det är dags för ett skifte i världen. Du kvinna är delaktig i det skiftet, du kvinna har valt att stå framför mig idag för att föra min talan. För att föra min kraft vidare. Utan kraften i det kvinnliga, det som benämns den feminina kraften, går denna planet under.


Det är allvar nu. Min kraft rinner i ditt blod. Våra krafter är förenade i sann styrka. Min avsikt är att stärka dig - inte att skrämmas. Det feminina har i alla tider fått stå tillbaka för våld, manliga begär, fysiska erövringar, makt, oärlighet, förstörelse. Jag har vaknat för att ta den gudomlig feminina kraften till Jordens atmosfär, för att låta den förenas inom dig.


Min styrka bär du inom dig, dina hinder i ditt liv kommer du snart att se som illusioner enbart skapade för att hindra dig från att se din kraft, från att se ditt ljus, från att se dina möjligheter, från att se din betydelse i det nya som skapas.


Jag är en gudomlig skapelse liksom du. Tillsammans kan vi verka för uppfyllelse av ditt högsta, för uppfyllelse av Jordens högsta, för uppfyllelse av kosmos högsta. Du är en del av detta stora som nu skapas på Jordens yta. Räds inte - vi är alla starka kvinnor. Jag är stor, du är liten men vi är lika stora i anden.


Den Vita Drakens kraft giver jag till dig i denna stund. Ta nu emot min gåva om du känner att du är redo att axla ansvaret och kärlekens stafettpinne som kämpe för det gudomligt feminina på Jorden. Mottag min gåva och låt oss aldrig vara åtskilda mer. ”


Den Vita Draken stor i sin visdom och skönhet lägger ett vitt ägg framför dig. Det vita ägget innehåller den kraft och den kärlek, renhet, visdom, styrka och feminina energi som från och med denna stund vägleder dig i ditt liv. Ägget är ditt att ta med. Bär det om du orkar – be annars om hjälp.


Budskapet togs emot på en Atlantis Seans med Tema

”Villkorslös Kärlek på Jorden” den 31mars 2016


”Vi tackar dig vårt käraste barn

För det ansvar du har lagt på dig själv

För det du har valt att föra ner till Jorden

Vi tackar dig vårt älskade barn

För att du har valt att vara ett kärl för Kärlekens Ljus

Som vi ständigt kan fylla på

Vi är Kärlekens Mästarinnor

Vi har åtagit oss att vägleda dig i ditt värv på Jorden

Man som kvinna som väljer att vara detta rör

Detta kärl, denna kanal för kärlekens ljus

Är helt och fullt införstådd med de förutsättningar som finns

Du månne ha glömt i ditt liv på Jorden

Men du ingår i Kärlekens Här

Du är en soldat för kärleken

Det är meningen att du även så ska uppleva meningsfull, respektfull kärlek på Jorden

Vänskap är också kärlek

Kärlek mellan två älskande är gudomlig kärlek

Inget är bättre än något annat

Kosmisk kärlek i sin renaste form är enbart kosmisk kärlek

Kräver inget, vill inget, tar inget

Enbart ger och sprider, finns

Den villkorslösa kärleken från Gud är det du valt att förmedla ner på Jorden

Stora ord kan du tänka

Men i din ursprungliga form är detta det mest naturliga för dig

Detta är din ursprungsform

Du är ett kärl med gudomligt ljus, gudomlig kärlek

Det är detta du har valt att sprida på Jorden

Du är ett rör genom vilket ljuset och kärleken med lätthet kan flöda

Hela din kropp är ett kärl

Det vi gör är att vi öppnar dina poler

Vi öppnar din hud

Vi öppnar din andedräkt

Och vi skyddar ditt hjärta så att du även kan öppna det

Och låta kärlekens ljus spridas inifrån dig och ut

Du blir på så sätt en enhet för kärlek

Du sprider och du FÅR ta emot fysisk kärlek på Jorden

Genom att vara detta gudomliga kärleksrör

Får du uppleva gudomlig kärlek fast i fysisk form på Jorden

Och vänskap är också gudomlig kärlek

Men känn inte rädsla för den fysiska kärlekens form mellan två älskande

Du har i fordom tid upplevt smärta och sorg, svek

Och istället för att minnas all lycka, all lycksalighet, all frid och all kärlek du har fått uppleva

Så har du vid något tillfälle valt att enbart minnas smärtan och sorgen

Detta upplöser vi

Detta frigör vi dig från

Detta tar vi från dina minnen

För i denna stund återföds du som ursprunglig kärlekskanal

Minns kärlekens smak

Minns kärlekens doft

Minns kärlekens känsla

Minns att Gud finns i kärleken

Att kärleken är en gudomlig skapelse på Jorden

Du som håller en önskan i ditt hjärta att möta denna fysiska form

Känn detta som den bekräftelse du söker

Ja, han eller hon finns där

Väntar på dig

Kanske väntar på ett tecken från dig

Kanske väntar på att vara redo

Släpp kraven inom dig

Så att ni kan mötas villkorslös, kravlöst

I den renhet som du nu befinner dig i

Som kärlekens talesman och kärlekens taleskvinna på Jorden

Är du återfödd

Vi kvinnliga mästare har valt att kalla dig hit denna afton

För att du ska åter möta dig själv

Din själ i sin renaste, starkaste form

Jag Lady Nada

Jag Lady Venus

Jag Maria Magdalena

Jag Isis

Jag Quan Yin

Jag Afrodite

Finns hos dig

Är med dig

Känn hur din kropp vaknar efter årtusenden av sömn

Känn hur kärleken i dess renaste, oförstörda form vaknar inom dig

För att sprida, att känna, att uppleva

Vi kallar dig att sprida den i talet, i sången, i beröring, i dikten, i doften, i handling och ord

Nu vet du

Nu kan du inte stänga av

Din kanal är öppen

Du är återetablerad

Kärleken är din att uppleva

Den gudomliga, högsta kärleken är din att sprida

Du är en av oss

Låtom oss nu få omfamna dig

Och i denna eviga, tidlösa stund

Ber vi att du helt öppnar alla slussar inom dig

Du är kärlek

Ren kärlek”Detta budskap tog jag emot under ett event den 14 oktober 2015.

Kanaliseringen krävde att jag stod upp för att göra det möjligt att förmedla den enorma kraft som skulle igenom och jag svajade rejält.

Några vänliga ljusväsen höll dock emot så jag inte tippade över ...


”Jag är Kraften inom dig

Jag är Kärleken i ditt hjärta

Jag är Ljuset i din själ

Jag är Du

Jag är Du

För du är jag

Du är jag mitt barn

Känn ingen separation

Du är Jag

Jag är Du

Finns inget hinder emellan oss

Emellan våra viljor

Din högsta vilja är min lag

Min högsta vilja för dig är din högsta vilja för dig

Du är mitt barn

Jag är Skaparen

Så är ock du

Du är Skaparen

Så är ock jag

Känn våra styrkor smälta samman

Känn ditt jag upplyftas till mer

Till högre

Jag är Du mitt barn

Allt är i dig

Tro inget annat

Luras inte till något annat

Du har Guds kraft att handla

Att göra

Att älska

Att vara

Att välja

Att leva

Du har valt att leva

Du har din fria vilja att leva på Jorden

För detta tackar jag dig

Du är Gud på Jorden

Du är Skaparen på Jorden

För detta hedrar jag dig

Inget är dig omöjligt

För Skaparen är allt möjligt

Känn Skaparen inom dig

Och blotta ditt inre för mig

Skapelsens ljus bor i dig

Nu och för evigt

Skapelsens ljus är du på Jorden

Mitt barn

Din Skapare”

 


Ett viktigt budskap som jag tog emot på morgonen den 24 juli 2015

" Nu är det dags igen, dags att välja väg.

Du står i ett vägskäl.

Återigen står du i ett vägskäl.

Kanske viktigare än någonsin att du väljer rätt, att du väljer med ditt hjärta.

Törs du välja Kärlekens väg?

Törs du utmana ditt ego?

Törs du lita på att Guds Ljus strålar på alla?

Kan du gå vidare trots att ditt ego kräver uppmärksamhet, kräver att du slickar dess sårade stolthet?

Du gnyr i din ensamhet och ser inte det sällskap av Ljusets sändebud som omger dig.

Du ser inte för du kräver att se.

Du hör inte för du kräver att höra.

Du förstår inte för du kräver att förstå.

Ge dig själv synen, hörseln, insikten tillbaka.

Ge genom att släppa taget om dina krav på hur du tror att det måste vara.

Ge dig gåvan att vara lyhörd, öppen och mottaglig.

I hjärtat. I hjärnan. I huden.

Känn vår närvaro i vindens viskning, i solens stråle på din kind, i lyckans fladdrande fjäril i ditt bröst.

Stanna upp i nuets varande och njut av dina andetag.

Andas in vår närvaro i din kropp och låt oss rena ditt inre från orenheter som befläckar din skapelse.

I din iver att se, att höra, att förstå, att betyda är du mottaglig för annat än Guds Ljus.

Annat är renhet kan komma in i dig och befläcka din skönhet.

Annat än Guds ord kan komma ur din mun.

Annat än Guds budskap kan du sprida till andra.

Vägen in i dig går via hjärtat och via ditt ego.

Guds Ljus går via hjärtat.

Annat går via egot, via dina behov av att synas fast du redan syns - att höras fast du redan hörs - att vara betydelsefull fast du redan betyder allt för Gudfader och Gudmoder.

Ha tillit till Skapelsens oändliga visdom och kärlek.

Ha förtröstan och tro på den kraft du fötts med, den styrka som bor i ditt bröst, den innerliga låga av Livets Eld som växer av kärlek och krymper av misstro.

Lev i ett förlitande på det goda och låt dig vägledas även när andra i din närhet kräver annat.

Var modig och visa att du kan välja kärlekens väg i ditt liv.

Visa ditt ego att det har förlorat sin makt över dig, att du synar dess spelkort och ser igenom dess falskspel.

Lägg alla dina kort på bordet och låt dig synas utan skam eller ånger, utan skuld eller misstro.

DU är vårt ess, vår stjärna i leken.

DU är månen och solen.

DU är framtiden och nuet.

Låt vår kärlek nu genomsyra dig och andas in vår närhet.

För rening av påverkan och osanningar.

För vägledning in på Kärlekens väg.

För DIG vår älskade syster, vår broder, vårt barn.

I Evigheten möts vi.

Och i Sanningens Ljus.

Din Maria Magdalena. Din Lady Nada. Din Pallas Athena. Din Lady Venus. Din Afrodite. Din Moder Maria. Din Lady Guinevere. Din Kuan Yin. "


Ett budskap från Isis och Thoth på Mästarmeditation den 23 juni 2015

Så slå dig ner och låt Isis och Thoth tala till ditt allra innersta.


”Nu vill vi tala med dig och vi vill att du lyssnar uppmärksamt

Du är den själ som har vandrat i evigheters evighet

Bärandes på ett ljus

Det ljuset ska nu tändas

Du ska använda det ljuset för att lysa upp ditt förflutna

Lysa upp de mörkaste hörn i ditt förflutna som du har valt att inte se

Som du någonstans tror att du skäms för, att du behöver dölja, att du inte vill se eller visa för omvärlden

Du har trott, enfaldigt kan tyckas, att det är något som gör dig svagare eller mindre betydelsefull att förstå, att visa

Vi säger dig att i de mörkaste hörnen i ditt förflutna finns de stora sanningarna

Där finns ditt mod, där finns dina val, där finns de möjligheter du har att växa till oändlig storlek idag

Allt måste inte ses, allt måste inte förstås

Allt måste inte uppmärksammas men allt måste kärleksfullt omslutas

Allt MÅSTE förlåtas och beskådas i den mån det är möjligt

De mörka hörnen ÄR du

De ljusa ÄR också du

I de mörka hörnen finns ett mod och en driftighet sprunget ur den tidens förhållanden

Låt oss hjälpa dig genom vår närvaro hos dig, genom din öppenhet och äkta önskan

Låt oss hjälpa dig förenas med det stora som bor inom dig, med det klara och tydliga

Med ljusets eviga kraft är du redan förenad men du behöver förenas med de mörka hörnen i ditt förflutna

Spjärna inte emot

Välj inte längre att blunda

Det är, vårt barn, dina misstag som ger dig styrka

Det är dina tillkortakommanden som ger dig förståelse

Det är dina nederlag som ger dig mod

Låt oss leda dig här, i din pyramid

Till en plats som i sig bär minnen i form av känslor, i form av bilder, i form av röster, i form av rädslor

Omfamna allt som flödar emot dig

Vila på denna plats

Ta emot allt som kommer över dig

Ta emot med kärlek och förlåtelse

Känn hur vi stöttar och styrker dig

Känn hur ditt väsen växer, hur det återtar din kraft och storhet

Känn hur du i all evighet är förlåten för allt du tror du behöver förlåtas för

Vårt barn, du är förlåten

Du var det redan igår, du är det idag, du kommer så att förbliva imorgon

Du ÄR förlåten

Vila nu på denna heliga plats och låt allt skölja över dig

Låt tårar, låt minnen, låt energier flöda igenom dig

Känn oss här

Vi viker inte från din sida

Låt allt komma nu”

Sitt kvar och låt Isis nu komma till dig med sitt budskap. Känn hennes mäktiga närvaro nå in i din själ:

”Du är född i ljuset

I ljusets tecken är du född

Du är ett magiskt frö av liv

Skapandets kraft besitter du sedan din födsel

Du är född

Du är På Nytt Född

Se ditt liv som en strålande vandring fylld av frön och ljus

Glimtar fyllda av strålande möjligheter

Se varje motstånd som en vägledning

Se varje möte som en upplysning

Känn hur du i detta ögonblick är din själ

Hur din själ har valt din kropp

Du är din själ

Din själ är ditt äkta Jag

Det Jag som vi känner är din själ

Modig är du som tagit plats i denna tid, i denna kropp

Ensam är du inte

Lika mäktig som någonsin jag, lika modig, lika strålande säker i dina val

Var alltid i kontakt med din själ

Jag är din förtrogna

Jag är både styrka och svaghet

Jag är både liv och död

Jag är både framtid och förfluten tid

Så är ock du

Lys mitt barn och låt det inre ljuset synas ännu mer

Det är du som ska hålla facklan

Göm dig inte

Låtsas inte vara någon annan

Gör dig inte mindre

Du är kallad hit denna afton

Du ÄR kallad hit denna afton

Oavsett vägen är du kallad hit

Du kan vara dålig på att lyssna på andra platser

Här har jag din uppmärksamhet till fullo

Därav är du kallad hit denna afton

Se nu framåt

I ditt sätt att mäta tiden, se framåt

Se de lärdomar du har lagt i din kunskapsbank

Känn stolthet och styrka

Och låt mig få visa min kärlek och min stolthet över dig

Vi har åter mötts här som förut

I andra skepnader javisst, men i samma grundljus och själsliga förening

Låt ljuset bo i dig

Tack för att du lyssnar

Min älskade son, min älskade dotter, mitt älskade barn

Tack”
Alla kanaliseringar är mottagna av Maria Nylow . En del i samband med meditation eller seans i grupp - en del i ensamhet och stillhet.


Om du vill dela detta  någon annanstans var snäll att ange källan.TrueSelf AB  Maria Nylow  info@trueself.se  +46 70 4559010 Stagneliusvägen 35, 112 59 Stockholm, Sweden