Maria Magdalena

Alla kanaliseringar är mottagna av Maria Nylow . En del i samband med meditation eller seans i grupp - en del i ensamhet och stillhet.


Om du vill dela detta  någon annanstans var snäll att ange källan.
The Ascended Masters

are willing to assist you becoming your

True Self


Budskap från Maria Magdalena

Budskap från Maria Magdalena och Jesus på Sankt Germain-möte för ljusarbetare den 13 december 2014.


"Vi har kommit till dig för att du har kallat på oss. Du har kallat på mig Sananda eller på min älskade Maria. Ditt inre har kallat oss närmare.


Du är redo för att ta nya steg i ljusets tjänst. Du är älskad, du är beskyddad, du är hållen i kärlek men du behöver ta nya steg för att inte fastna, för att inte stagnera i din gamla uppfattning om dina begränsningar.  Jag Jesus har kallat på dig, har bett dig att lyssna, har talat till dig genom ditt inre, genom händelser som du kan kalla slump. Vi vet att enbart mening existerar, inga tillfälligheter, enbart mening i linje med din plan och Guds högsta plan för ditt liv.


Du sitter i denna församling med ett syfte, ett personligt syfte och ett kollektivt syfte. Du är ombedd att vara den äkta bärare av ljuset som du är född till att vara. Du är kallad att ta ansvar för ljusets flöde på den plats du vistas på, på den planet du har valt att leva på. Det kan innebära svåra beslut. Det kan innebära att du ifrågasätter det du tidigare trodde var riktigt och sant. Det kan innebära att du ser igenom fasader och illusioner - att du ser att det finns falskhet även bland de som säger sig föra ljusets talan.


Vårt ljus som vi sänder in i ditt hjärta hjälper dig att se inifrån, att se tydligt. Att hitta de som liksom du bär Kristus-ljuset inom sig och som har en äkta ambition att arbeta bort sitt eget ego. Egot mitt barn är du inte längre behjälpt av att ha kvar. Egot har varit till nytta i tider av svårigheter att överleva. Egot har hjälp dig att ta dig vidare under inkarnationer. Egot är inte till nytta i denna tid Egot innehåller en falsk bekräftelse, håller dig fast vid det jordliga tänkandet att resurser är begränsade och ändliga och att den starke överlever, att den smarte överlever. Egot sätter människor på höga hästar, sätter människor högt så att de får möjlighet att se ner på andra. Det mitt barn är du för god för. Det mitt barn är du klar med. Det, mitt barn, din själ längtar efter är att få uppleva när du i kärlek tar farväl av ditt ego och väjer ett sätt att leva som är ett föredöme för andra människor. 


Att bära ljuset är inte alltid lätt. Mitt liv är ett exempel på det. Mitt liv som Jesus på jorden visade på de val vi har att göra i kärlekens namn.


Mitt barn, min broder, min syster -vi är alla förenade i denna vår kärlek för det gudomliga Skapelseljuset. Jag blåser kärlekens kraft in i ditt hjärta och in i din hals så att du talar med den visdom som det nu anstår dig. I kärlek möts vi, i kärlek tackar vi dig. Bär ljuset i ditt hjärta med den stolthet du är värdig. Vårt älskade barn, vår älskade broder, vår älskade syster - i ljuset är vi förenade för evigt. Vi älskar dig.Budskap från Maria Magdalena den 26 november 2013.


”Se in i mina ögon. I mig ser du dig själv. Jag ser mig i dig. Vi är systrar bortanför illusionerna, bortanför striderna, tvivlen. Jag följer din väg. Även om du inte har sett mig bakom dig eller vid din sida följer jag dina steg.


Du har gått med tunga steg men jag lovar dig det blir lättare. Det är inte lätt att se det som andra inte ser, att förstå det som är oklart för andra, att välja på ett sätt som är obegripligt för dem som inte förstår. Men allt det gör du. Och din tid kommer.


Många ljusportaler har öppnats och andra väntar på att öppnas. Du är en av dem som kan dra nytta av den kraft och det ljus som flödar igenom portalerna. Gör dig inte mindre, gör dig inte okunnig. När jag ser dig ser jag bara kraft, klokhet och din oändliga kärlek.


Jag vill så gärna att du ser dig själv såsom jag ser dig. Du är en strålande kvinna och du bär det vackraste av ljus. Ofta ser du bara dina tvivel, du ser det som du känner är svaghet och kanske mörker men det kan lika gärna vara klokhet, visdom och förstånd. Du kan alltid be mig om hjälp och råd.  Jag kommer med största glädje.


I denna stund känn enbart kärlek till dig själv, känn hur mina ögon möter dina, hur våra själar möts, hur våra hjärtan delar sin kärlek för varandra. Vi är systrar bortom tiderna. Dölj aldrig mer din styrka. Vandra alltid i kärlek. Välj alltid din inre frid älskade syster.”

Budskap från Maria Magdalena den 7 oktober 2013


"Du står på vägen. Du kanske har krupit hit, sprungit, använt dina sista krafter. Men du tog dig upp på vägen. Din väg, min väg, vår väg. Du är här nu. Lämna marken du har trampat på bakom dig. Gå framåt. Se framåt. Använd dina krafter i det godas tjänst. I ljusets frambärande kärlekskrafters tjänst.


Framåt går vi tillsammans. Inte är du ensam! Se dig omkring. Nu samlas ni på jorden igen, ni utspridda barn av den gamla tiden. Tiden är nu. Tiden är inne. Den nya tiden. Den du har väntat på. Den du har fötts för att leva i.


Du har dina uppdrag. Hitta dem. Hedra dem. Låt dina uppdrag ge dig meningen tillbaka. Dina syften är klara. De vet dem inom dig men törs inte se dem. Se dem! Se dina uppdrag! Gör dem! Varför väntar du? Vad väntar du på? Det finns inget att vara rädd för. Är du rädd för kärleken? Skrämmer den dig mer än mörkret och ondskan? Vi besegrar mörker med ljus, ondska med kärlek och godhet. Du är kärlek och godhet. Se det!


Gör det du ska! Du vet! Din längtan inom dig berättar det för dig. Din dröm i ditt bröst talar med många ord. Har du lyssnat? Be mig om hjälp. Be oss om hjälp.

Ta bort bojorna runt dig och fullfölj dina uppdrag. Det ger dig lycka. Riktig lycka. Den lycka du söker. Du måste inte vara tyst längre. Du törs tala. Ingen tar ditt liv för att du talar. Du är fri att tala, lös snaran runt din hals. Låt Mikael lösa snaran åt dig. Be Mikael. Be Mikael. Be Mikael.


Pax vobiscum är i sanning en sanning. Lev i fridens rike. Det är din rätt att skapa fridens rike. Det är din rätt att leva i fridens rike. Vi ger vår kärlek till dig. Vår kärlek är din kärlek. Vi älskar dig. Frid."


TrueSelf AB  Maria Nylow  info@trueself.se  +46 70 4559010 Stagneliusvägen 35, 112 59 Stockholm, Sweden