Sanat Kumara

Alla kanaliseringar är mottagna av Maria Nylow . En del i samband med meditation eller seans i grupp - en del i ensamhet och stillhet.


Om du vill dela detta  någon annanstans var snäll att ange källan.
The Ascended Masters

are willing to assist you becoming your

True Self


Budskap från Sanat Kumara

Detta budskap kom den 16 december 2014  innan jag skulle hålla en Mästarseans. Det kom till alla som skulle delta och till de som inte kunde komma. På engelska denna gång. Från bland annat Sanat Kumara och Sananda Jesus. Bara att läsa och följa instruktionerna ...


"A web of light is creating itself around your expanded body. Your soul is longing for the light to enlighten your conciousness, to ascend your mental awareness. All we ask you to do is - nothing. You don´t have to do anything. Just be. Just listen to your heart. Just close your eyes and enjoy whatever feeling your inner visions bring to you. Calmness, peace or joy. Frustration, anxiety or stress. Every feeling is perfect. Everything is as it is supposed to be in this your moment. Everything is perfect. You are perfect. Every feeling is pushing you in your soul-direction. Kindly pushing or more hard. Your feelings is your compass, your map, your answer. Your answer lies in your feelings. Do nothing. Just close your eyes and feel. Feel your soul longing for a one-to-one conversation. A heart-to-heart meeting. An open talk without outer distractions. Your soul is wise, is clever and smart. Your soul is patient. Patient until a certain time or limit. If you tend to pass that limit, cross that border without listening to your soul, your supreme Self - your soul will do everything to make you listen. Because that is your deal. If you don´t listen or follow your own life-plan - your soul is entitled to make you listen. You gave it permission - you gave your soul permission to interfere. Soft or harsh. Kind and firm. We are also here to guide you on this your most important path - this life you live on planet Earth is your most important incarnation. We will talk to you and you will listen. Give yourself permission to listen and understand our words about your souls mission in this your life. Understand the meaning and the deeper intentions. Do nothing. Just listen and feel. Do not live your life in distress, without clear purpose or meaning. Do not let another day go buy, another sun rise and sun set, without listen to your soul. Let the meaning give you back your power, your strength, your abilities, your happiness, your abundance, your bliss. Our love for you is eternal but NOW is the time to mend your bodies. Let your body and soul melt together, not be separate anymore. Listen our beloved one. Listen to the words and the feelings they create. Listen and feel.

The Divine Love embraces you.

Your Masters of eternal love and light.

Sananda and Sanat Kumara, Voosloo and Lord Maitreya. Lady Master Venus and Lady Master Nada.

In love and light we meet."

Mottaget från Sanat Kumara under Mästarseans den 22 oktober Tema Överflöd


”Detta är din födslorätt mitt barn, din födslorätt är att uppleva fullständig lycka för att fullfölja dina planer på Jorden.

Du har kommit för att lägga ifrån dig dina bördor, för att inse att begränsningar är illusioner som du har lurats att tro på.

Syftet med din tillvaro är att leva i fullständig harmoni, lycka och kärlek.

Öppna ditt hjärta för ljusets sanning.

Låt ingen lura dig att tro att universums lagar inte skulle gälla för dig.

Du är en del av ett evigt flöde utan början utan slut.

Jag ber dig öppna ditt hjärta för det överflöd som är din födslorätt.

Så öppnar således även andras hjärtan för det kosmiska överflödet.

Jorden är icke en plats med begränsningar.

Jorden är möjligheternas planet, upplevelsernas planet, sinnenas planet, frestelsernas planet, lycksalighetens planet, kärlekens planet, sexualitetens planet.

Jorden är just nu din hemvist.

Du kan ha svårt att förstå hur den jordiska verkligheten fungerar och därför skapar egna regler för dig där du åsidosätter dina möjligheter dina rättigheter och din födslorätt.

Se på stjärnorna mitt barn oändliga i antal eller hur.

Det finns ingen som bryr sig om att räkna stjärnorna.

Det är helt onödigt.

Vila i fast förvissning om att födslorätten är din, att du inte är ett undantag, att du inte kan undanta dig från dina rättigheter.

Betänk att om du så gör, gör du något emot din skapelse.

Du har en livsväg att vandra med förutbestämda hjälpmedel.

Dessa hjälpmedel finns för din skull så att du nu mår målet på din livsväg.

Du måste unna dig att ta emot dessa hjälpmedel.

Det är så förutbestämt innan du skapades i fysisk form i detta liv på din planet.

Mitt barn – vila i fast förvissning om att lycksaligheten är din födslorätt.

Jag tackar för denna stund av samtal.

Mitt namn är Sanat Kumara.

Mottag min välsignelse och kärlekens ljus i överflöd.”


TrueSelf AB  Maria Nylow  info@trueself.se  +46 70 4559010 Stagneliusvägen 35, 112 59 Stockholm, Sweden