Feminint


Att vara kvinna är en

superkraft Kvinna, Prästinna ... och Häxa

Befria och acceptera din inre Häxa

Ta tillbaka den kraft och stolthet som stals ifrån dig

Lördag och söndag 19-20 september klockan 10.00-17.00

Du är kvinna, prästinna och ... häxa. En anklagelse som ringer i dina öron sedan hundratals år tillbaka.

En titel du inte valt själv utan som lades på dig samtidigt som bålet tändes. Andras förnekelse av det goda i hjälpsamhet och det gudomliga i helande och barmhärtighet. Och samtidigt en stolthet över den enkla urkraft som skrämde livet ur männen, kyrkan, makten.

Din inre häxa har väntat på att bli sedd och förstådd, har väntat på att bli förlöst från sina bojor av sorg, hat och skam. Hon bär magin inom sig men kraften har låst sig av rädsla för ett osynligt hot om fara. Hon vill bli erkänd av dig för att kunna utveckla de goda krafterna och vill inte längre bära bördan av sitt förflutnas drama.
Hon vill komma ut ur dimmorna och förena sin kvinnlighet och prästinnerlighet med häxans alla minnen och trauman. Hon behöver din hjälp att bli förlöst och bli fri från löften och förbannelser. Hon behöver ditt stöd och din kärlek för att omfamna både sitt mörker och sitt ljus, ditt mörker och ditt ljus.

Du kallar dig troligen inte häxa idag men du har hört dig kallas det.
Du är inte neutral inför ordet Häxa - du ser och känner att energin är komplex och att den väcker starka känslor inom dig.
Du kanske känner att män-niskor är rädda för dig eller missbedömer din styrka, de kanske försöker förminska dig eller desarmera dig med förtal eller smicker.
Du skäms inte för magin eller trolldomens möjligheter men du begränsar din kontakt med naturens väsen och dämpar din egen lyskraft - även om du tror motsatsen!

Denna workshop är för dig som vill befria din Inre Häxa och som är redo att se och förstå din själs berättelse i ljuset av samtiden.
Du är beredd att omfamna både offer och förövare med förlåtelsens ljus för att förlösa den kraft du tryckt ner i skuld och förtvivlan.
Du är less på att bara leva med en bråkdel av din personlighet och kvinnliga kraft, less på att påverkas av andras värderingar och syn på kvinnlighet!

Häxan var dåtidens Prästinna med naturen som sitt Tempel (eller präst om häxan var en man). Hon skapade sina egna ritualer, plockade de örter och rötter som Moder Jord visade henne, hörde
röster i fågelsången eller var bara duktig på att läka småsår och få barn att födas. Oavsett vad du gjorde så var det så du sågs och så du dog. Och Häxan inom dig behöver få upprättelse.

I workshopen ska din inre Häxa få tillbaka sin tillhörighet, sin stolthet och styrka. Du ser hennes karma som en del av Jordens. Din inre Prästinna välkomnar din Häxa och Jordens magi. Häxan ger dig helhet och när du ser henne i hennes fria kraft kan hon förenas med den kvinna du är idag, med din gudomliga Prästinna.
Din inre Häxa kan befria din karma, din själ och kraft så bli sams med henne och allt hon fick genomleva med dig!

Förkunskaper: Kvinna med känslor för Häxan inom dig
Anmälan och mer information: info@trueself.se
Kursavgift: 3000 krono

Kurslokal: Gamla Stans Mötesrum, StockholmAgartha Prästinna - En Urjordisk resa i vibration och glädje

Sju plus en kursdagar - Ett år

Start 21 mars

Agartha – den Inre Jorden – kallar på dig nu. Du är en av hennes prästinnor, vilande eller aktiv. Hon har varit din räddare tidigare, din förtrogna, ditt hem. Agartha är den civilisation som ger Jorden kraft inifrån, som lever i symbios med Lady Gaia, med Urmodern, med jordens alla väsen och självklart med Gudmoder Sophia.

Du har levt som kvinna och prästinna i olika civilisationer i många livstider och dina liv har lämnat spår i din själ. Du har stundtals fått vila upp dig i Agartha där du utvecklats, utbildats, levt och älskat.
Du har väntat in tidens utveckling och har i detta liv fötts med möjlighet att verka utifrån din fulla potential, utifrån din kunskap. Du behöver inte gömma din kraft mer, inte dölja vem du är, vad du bär eller vad du söker.
Du behöver inte längre fly verkligheten och din egen kraft utan kan stanna kvar och öppet visa din inre Agartha Prästinnas skönhet, kunskaper, förmågor, längtan, passion, medialitet, lust och livskraft.

Du minns tider då du vandrade emellan Agartha och Atlantis, navigerade tryggt i alla underjordiska tunnlar, smög ner till Agartha via Egyptens pyramider, fick skydd och tröst under utrotningen av Frankrikes katarer, vilade där innan Avalon kunde skapas, fick Prästinne-utbildning av Agartha´s Drottning, lärde dig om healing och växtkraft, om dimensioner och ditt kosmiska ursprung, lekte med jordens väsen, balanserade dina inre kvaliteter och aspekter av feminint och maskulint …
Agartha var ditt hem och din viloplats, din glädje och återhämtning, din skola och fristad och kärlek...

Under våra dagar tillsammans går vi tillbaka till Agartha för att steg för steg höja din fysiska vibration och förankra de högre frekvenserna i din kropp. Via Agartha tar du tillbaka de pusselbitar som du saknat och följer de underjordiska stigarna till platser och tider som vill berätta något om din egen historia för dig. Din egen själsberättelse växer fram så att du kan se hur Atlantis, Lemurien, Mu, Avalon, Agartha och andra gömda civilisationer vävs samman inom dig, hur de lever genom dig och hur du också hjälper dem att leva vidare.

För varje återblick hämtar du tillbaka minnen och krafter som du behöver i detta nu. Steg för steg vibreras din kropp upp i frekvens utan att du behöver göra något. Du reser dig som Agartha´s Prästinna igen!
Hela året 2020 blir en resa både i återhämtning och i uppstigning eftersom din bas i Agartha gör att du också kan förankras i de allra högsta dimensionernas frekvenser och följa med när universums energier expanderar.
I dig lever Prästinnan och Översteprästinnan, vaken eller slumrande, och hon är redo för nästa fas i din uppstigning. Du är redo att gå ner i Jorden för att stiga upp i frekvens! Tillsammans med prästinnor i alla tider, Lady Gaia, naturens väsen och Agartha´s Drottning.

Ettårig resa med sju kursdagar - Start den 21 mars 2020
Begränsat antal med liten grupp.
Förkunskaper: Du är kvinna på jorden idag
Anmälan och mer information: info@trueself.se
Kurspris: 1800 kronor per kursdag

Kurslokal: Stagneliusvägen 35, Stockholm


Alla kursdagar 10.00-18.00:
21 mars
30 maj
5 september
3 oktober
7 november
12 december
16 januari 2021
TrueSelf AB  Maria Nylow  info@trueself.se  +46 70 4559010 Stagneliusvägen 35, 112 59 Stockholm, Sweden