Medialt

Medialt


När du söker din livsväg

kan du upptäcka att du redan vandrar på den

Maria Nylow  är en kanal för olika uppstigna mästare och feminina entiteter. De kommer för att lämna budskap om tiden vi lever i och hur vi kan underlätta för oss själva och Jorden att anpassa till den energihöjning som sker.

De lämnar ochså information om andra ämnen såsom överflöd, kärlek, tvillingsjälar, meningen med livet, tidigare liv, livsuppdrag, ljusarbete ...
MEDIALA KURSER ...


Ta emot Kärlekens nya Valuta & Höj din Andliga Medvetenhet 

Tisdag 28 januari 2020 klockan 18.30-21.00

Vad vill du uppleva i ditt liv? Hur vill du uttrycka din andliga kraft? Vilken sorts liv vill du leva? Vad vill du ha råd med att göra? Vilka vill du beröra? Vilken sorts verksamhet vill du starta eller arbeta inom? Varför gör du inte allt du vill redan?

Ofta fastnar vi i en känsla av brist. Brist på tid, kunskap och ofta pengar. Det finns så många begränsande tankar om fattigdom och rikedom som grundades redan i barndomen, ofta innan du var tio år.
De känslor som har den lägsta vibrationen är skam och skuld och de kopplas ofta ihop med pengar, överflöd eller brist.
Nu vill Källan tala med oss om något nytt igen - Kärlekens nya valuta. En valuta som frigör dig från gamla tiders tro och löften om att inte äga något, att det var fult att tjäna pengar, att andlig utveckling inte passar ihop med ett rikt liv och framgång ...
Det är inte längre sant. Det är gamla begränsningar som till och med BLOCKERAR din andliga utveckling, din medvetandehöjning, din upplysning. Utmanande? Jag vet. Men inte mindre sant för det.

Välkommen till en kväll då vi pratar om det ämnet som så många undviker att prata om - Pengar. Vi ser på pengar ur ett andligt, personligt och globalt perspektiv. Du möter den kärleksfulla energi som skapar pengar för att starta en ny fas i ditt liv om du vill. Förhoppningsvis kan du ta emot den gudomliga kärlek som vibrerar i den nya valutan och som vill älska dig villkorslöst. Och sticka hål på några myter ... :)
I princip alla områden i våra liv har med pengar att göra. Många konflikter på alla nivåer i samhället bottnar i oenighet om resurser, girighet, snålhet etc och detta bottnar i sin tur i en tro på att pengar finns i en viss bestämd mängd. Att mängden pengar är begränsade i världen. Så fel. Så otroligt fel.
Pengar finns, är skapade för dig, så att du ska kunna leva det liv du kom till Jorden för att leva. Pengar är ett gudomligt skapat medel som vill ges till dig frikostigt och ständigt. Men tiden, andras rädsla och tidigare liv har förstört din kontakt med den ursprungliga gudomliga energin i Pengar.
Pengar finns det liksom grässtrån, stjärnor, kyssar ... gränslöst mycket av. Hanteringen begränsas av företag, länder, organisationer, institutioner och enskilda människor som låser pengars flöde men det kan, det SKA förändras väldigt snabbt med din och min hjälp. Pengar vill flöda, SKA flöda och skapas med samma kärlek som kärleken självt.

Pengar berör alla som hanterar dem. Privat eller i sitt jobb. Alla anställda på företag som hanterar lån eller investeringar, alla anställda inom offentlig sektor som styr resurser, alla som på något sätt berörs av finansiella flöden i den ena eller andra änden berörs av energin i pengar. Och det är förstås många i vårt land Sverige. Det underbara med det är att vi är många som snabbt kan förändra våra privata relationer med pengar och skapa ett helt nytt flöde som handlar om kärlek istället för brist och rädsla. Och därigenom som en underbar biverkning förändra det kollektiva penga-medvetandet.
Är du skyldig pengar eller är andra skyldig dig? Det finns sätt att hantera skulder också...
Under kvällen tar vi hand om det som kommer upp men fokus ligger på din personliga kontakt med Kärlekens nya valuta och din egen andlighet.
Oavsett anledning har du läst ända hit ner så energin kallar definitivt på dig ;) ...
Vill du har mer pengar, bättre flöde, mindre dåligt samvete när du shoppar eller investerar, släppa rädsla för att förlora dina besparingar, kunna betala dina skulder och räkningar, ligga på rätt nivå när du fakturerar, tordas ta betalt för dina tjänster ...?
Vi pratar och jag vägleder dig bland annat i en personlig upplevelse i Källans flöde av kärlek och självkärlek. Kärlekens nya valuta kommer också att leda oss i en aktivering av överflöds-medvetandet.

Alla nivåer av erfarenhet.
Anmälan: Sms till 070-4559010 eller mail till info@trueself.se
Pris : 500 kronor
Du betalar kontant på plats för att få starkare kontakt med energin Pengar Cirkel & Mini-Workshops - Sex steg

Aktivera ditt högre medvetande & Expandera ditt inre universum

Torsdag 30 januari 2020 18.30-21

20 februari
19 mars
15 april
14 maj
11 juni


Nu startar en ny serie i Cirkel-form som en sorts Mini-Workshops med samtal och aktiveringar.
Vi står på tröskeln till en helt ny tid. En tid som kräver av oss att vi tänker annorlunda, förstår mer och släpper taget om gamla sanningar och myter. Energin blir allt mer tillgänglig, dina biologiska system anpassas och din hjärna utvecklas. Vi står på tröskeln till den tid som ska förändra den värld så som vi känner den. Nya strukturer skapas när gamla raseras, gamla kollektiva ideologier ersätts av individuella. Låt oss tillsammans skapa den nya världen!

Vi träffas och låter energin göra sitt jobb för att du ska kunna kliva ur ditt gamla skal och in i en ny form. Vi pratar och tar emot, släpper taget och aktiveras, förstår och får insikter som förklarar hur och varför. Allt handlar om att du ska vara så lycklig och glad som möjligt i de situationer som du är i och kommer in i. Att du ska må bra!
Steg för steg expanderar du din egen värld, ditt eget inre kosmos och förstår vad viktigt ditt välmående är för helheten.

Lite på agendan:
- Vibrationsskalan och hur du håller dig kvar på de högre frekvenserna när det stormar runt om
- Att upplysa och expandera ditt Ego
- Aktivera din ljuskropp, din Merkaba
- Hur energin vill jobba i och med dig
- Vad energi egentligen är
- Hur du kan välja och skapa om din personlighet
- Varför det är viktigt att du blir medveten om vad du tänker
- De olika dimensionerna och hur du kan vara i den femte dimensionen mer permanent
- Hur hjärtat vill kommunicera med dig
- Hur hjärnan vill kommunicera med ditt hjärta
- Vad som håller på att hända med dina chakran
- Hur du kan dra nytta av portalöppningar och månens faser
- Hur du kan använda RAS, det Retikulära Aktiveringssystemet, för att nå dina mål
- Hur du kan bli en del av den nya Transaktions-energin, det nya kosmiska överflödets fysiska valutaflöde
- Hur du kan etablera dig som en ljuskanal i kontakt med både Jordens och Universums hjärta
- Att uppnå en total harmoni mellan dina fysiska, psykiska, eteriska, mentala och astrala kroppar
- Vad mästare vill och hur de är knutna till din utveckling
- Att se din själs struktur med Översjäl, flera själar och parallella existenser. tidigare liv, högre medvetande, ande ...
Och mer ...
Hjärnan expanderar i medvetna tankar och kunskap från forna tider aktiveras.
Hjärtat expanderar genom din tillåtelse och ni hittar ett gemensamt språk.
Din energikropp expanderar när den energi som krympt dig automatiskt lämnar ditt system i våra samtal, dina tankar och energinärvaron.

Vid varje cirkelträff deltar de mästare och andra ljusväsen som bäst kan göra energiarbetet men fokus ligger på att du, vi, alla utvecklas både medvetet och omedvetet på alla nivåer, i alla dimensioner, existenser och aspekter parallellt.

Din tid är NU!

Inga speciella förkunskaper krävs.
Pris: 500 kronor per cirkel-steg
Bokning: info@trueself.se
Kurslokal: TrueSelf Stagneliusvägen 35, Stockholm


22:2:22 Portalöppning och Energidag - Andlighet, Överflöd & Glädje 

Lördag den 22 februari 2020 klockan 10.00-17.00

Välkommen till en intensiv och transformerande energidag
22:2:22 Portalens öppning .
Om hur din andlighet, energin i överflöd och den underbara glädjen tillsammans kan hjälpa dig skapa det liv du längtar efter och hur du kan förändra din relation till överflöd, brist, fattigdom och rikedom.
Det blir en intensiv men rolig dag med transformerande aktiveringar, aha-upplevelser,praktiska tips och enkla nya val.

Oavsett om du vill öppna för mer tid, mer kärlek, mer andliga upplevelser, mer fysiska nöjen, mer vänner eller mer pengar i ditt liv så är detta Dagen för dig. 
Just denna portal kommer med energiflöden som kombinerar andliga ambitioner med fysiska möjligheter att skapa verklighet av din visioner! Speciellt de mål som handlar om livsglädje och relationen till dig själv. Meningen med ditt liv är att ha roligt!
Inga speciella förkunskaper krävs.
Pris: 1500 kronor
Bokning: info@trueself.se
Kurslokal: TrueSelf Stagneliusvägen 35, Stockholm


Workshop

Överflöd för frid, glädje och livsmening 

Lördag och söndag 18-19 april 2020

Om hur pengar, din andlighet och den villkorslösa kärleken tillsammans kan ge dig det liv du längtar efter

Förändra din relation helt till överflöd, brist, fattigdom och rikedom


En intensiv workshop med transformerande aktiveringar, aha-upplevelser,frigörande övningar och kärleksfulla nya val.

Pengar - detta så laddade begrepp. Vad är rikedom för dig? Vilken är din relation till överflöd eller brist? Vill du driva en egen verksamhet men har svårt för att ta betalt? Har du för lite eller för mycket? Dåligt samvete över skulder eller avundsjuk på andra? Obalans på kontot? 

I flera kanaliseringar under åren med Källan som avsändare har en egen energi kommit igenom.

En energi som glöder av Kärlek, villkorslös oegennyttig Kärlek.

Penga-energin är ett eget intellekt som du kan kommunicera med, är en förlängning av Gud, Gudinnan, Källan, Universum ... Det Högsta Medvetandet. 

Är det utmanande att ta in? Vilka reaktioner skapas inom dig av dessa ord?

Pengar i sig är ren godhet, kraft, möjlighet, kärlek, frihet och allt vad du önskar få ut av ditt liv. Men Pengar har använts i andra egobaserade syften, har missbrukats och styrt människor och civilisationer. Vi säger att Pengar är Makt men stämmer det för dig? Vilken är din relation med Pengar? Vilken "makt" ger Pengar dig? Känner du dig tom maktlös?

Kanske är det dags för dig att utforska ett område som på olika sätt berör allt i ditt liv och se hur du kan påverka Pengars flöde genom dig. Kanske kan just detta att se Pengar som Kärlek lösa upp knutar inom dig som tom hindrar dig från att älska dig själv. 

Detta är en av flera kommande kurser som berör detta heta ämne - Pengar och Självkärlek.

Det är inget quick fix - det är en långsam, genomgripande och livsförändrande process som kan påverka allt i ditt liv, allt som berörs av Pengar och Kärlek. Dvs Allt.  Steg för steg omprogrammerar du din hjärna, transformerar blockeringar och väljer tankar som leder dig rätt.

Du startar din egen konversation med energin Pengar och du utvecklar en ny relation med Pengar och med dig själv.

Du kommer troligen att utmanas i dina övertygelser om brist eller överflöd, om det goda eller onda i Pengar. 

Du börjar förstå hur du präglats genom barndomens upplevelser, släktens förhållande till fattiga eller rika människor, dina egna misslyckanden eller framgångar, minnen och fördomar och trauman ...

Du startar en resa utan slut, en resa som bottnar i självkärlek och respekt, i kunskap om Pengars suveränitet och gudomliga kärlekskraft.

Vi jordar oss djupt och ofta, rensar upp i energisystemen och låter ny energi ersätta den gamla som fullmatats med gamla blockerande värderingar. 

Vi pratar mycket, du vägleds i flera aktiveringar av din egen kontakt med energin Pengar, du utmanar dina egna föreställningar och löser upp gamla begränsande löften och kontrakt när du är redo. Sakta men säkert och i din egen takt ställer du om dina präglingar, omprogrammerar dig själv till Kärlek och Överflöd. Vi utnyttjar RAS (det Retikulära Aktiveringssystemet) så att din hjärna successivt ställer om sig till din nya verklighet. Du bestämmer vilken information som din hjärna ska ta emot idag och tillåter inte mer att präglas av ditt förflutnas brist på kärlek, självrespekt, tillit eller annat. Du tar ratten i ditt liv och fortsätter där the Secret slutade - du tar med dina känslor, dina programmeringar, ditt hjärta och dina andliga ambitioner på livsresan!

Pengar är makt men den sortens makt som ska ges frikostigt till alla som vill ta emot. 

Vi har kommit så pass långt i vår globala andliga utveckling så att våra medvetanden kan börja greppa de större sanningarna - och detta är den största sanningen som spränger sönder alla gamla maktstrukturer vilka bygger på att härska över andra genom att ge eller ta pengar.

DU kan spränga sönder illusionen av den kosmiska banken som styr hur mycket medel du ska ha att röra dig med! 

Den finansiella revolutionen börjar inom dig själv. Är du med? Varmt välkommen om du vill!

Inga speciella förkunskaper krävs.

Pris: 3000 kronor

Bokning:  nylow@tele2.se 

Kurslokal: TrueSelf Stagneliusvägen 35, Stockholm

Kursledare: Maria Nylow

Fortsättning: Detta är en kurs som kommer att följas av flera under 2020. Stora möjligheter att utvecklas  inom olika områden och att repetera tills du verkligen når dina mål.  Steg för steg lär du din hjärna att tro på dina visioner. 


TrueSelf AB  Maria Nylow  info@trueself.se  +46 70 4559010 Stagneliusvägen 35, 112 59 Stockholm, Sweden