TrueSelf kurser

Magic happens the moment you

decide to become your


True Self

TRUESELF KURSER och  SJÄLSUTVECKLING ...

TrueSelf 2019-2020; Fas 4 (4)

Gudinna, Kvinna och Ledare 

27-28 juni 2020

Klockan 10.00-17.00


Initiera din gudomliga mänsklighet i ditt hjärta och din kropp -

Aktivera ditt energisystem i 5D

Med Gudmoder Sophia, Afrodite och Ljusets Vita Drakar

som leder dig in i din egen gudomlighet ...

Dags att bli den du vill vara och förstå den du är! Du är så mycket större

och mäktigare än du tror. 

Du är din Heliga Ande i din Tempel-kropp.

Livets Träd aktiveras i ditt Tempel och får styrka av elementens heliga andetag.

Din feminina skaparkraft balanseras med din gudomligt maskulina essens.

Du låter ingen styra dig, förminska dig eller hindra dig från att vara en mäktig kropp i en ännu mäktigare själ.

När du aktiverar ditt ursprungliga energisystem sluter gudinnorna upp runt dig. Isis, Hathor, Maria Magdalena, Lady Nada, Moder Maria och Kuan Yin med flera.

Synapser mellan dina kroppar återetableras, dina DNA-strängar multipliceras. Drakarna banar din väg.


2020 är året som startar det nya decenniet där hjärtat är i centrum. Nu öppnas dimensioner för dig som tidigare var onåbara. Din gudomliga öppenhet är de nycklar din själ behöver för att läka din kropp och dina minnen, för att befria dig från karma för gott.

De Vita Drakarna verkar på uppdrag av Universums högsta kraft - Sophia. Hon som skapade Allt. Hon som också är Han.

De gränser du tidigare haft löses upp och ditt hjärta förenas med Hennes hjärta, Kosmos gyllene hjärta. Allt blir ett och du blir allt.

Din Heliga Ande/Anda, din själ, dina kroppar, din Merkaba (ljuskropp) , hjärta, hjärna ... allt sammanstråler i ett Allt.

Och allt blir möjligt igen. Din förmåga att manifestera ökar tusenfalt. Gudinnan i dig är medveten och vaken .

Och du verkställer ditt uppdrag på Jorden. Du är gudomlig!


TrueSelf 2019; Fas 1 (4)

Förenas med din feminina Kristus essens

Initiera ditt feminina Kristusmedvetande och Rosens nåd

Med mästarna Kuan Yin och Moder Maria

6-7 april 2018 klockan 10.00-17.00

Varmt välkommen till Nya TrueSelf 2019 - Fas 1 (av 4 fristående faser)

Varje fas sker i samarbete med två mästare vilka direkt vägleder arbetet på kursen. I Fas 1 förkroppsligar du ditt feminina Kristusmedvetande genom en fysisk och själslig förening under ledning av Moder Maria.

Kuan Yin leder dig in i Rosens lära om nåd, självacceptans och självkärlek som grund för all utveckling.

Du får höra ditt hjärtas heliga röst berätta om sin längtan och sina planer för denna inkarnation.

Du blottar din rädsla för att synas, vara synlig, bli sedd och omvandlar den till en längtan och en helande kraft för dig och andra.

Din gudomlighet blir synlig för dig och din inre visdom får nya vägar att exponera sig för din framgång och lycka.


TrueSelf 2019; Fas 2 (4)

30 november - 1 december klockan 10.00-17.00

Initiera din fulla potential av ditt Gudomliga språk och Egyptens heliga arv

Med Isis och Hathor

Under workshopen guidas du av Isis, Hathor och Gudmoder Sophia för att utvecklas

genom dina krafter från tider kopplade till Egypten in i nutiden.

Dina själsliga ledarskaps-frön har fått gro för att nu växa ur jorden och synas.
Bland annat detta vägleds du i:
- Återtagande av den innersta essensen i symbolen Ankh.
- Kobrans heliga lära.
- Aktivering av din Stjärnportal
- Aktivering av Det heliga Ledarskapets Ljus-språk i Din röst.
- Initiering av din suveräna Gudomlighet.
Du väcker minnen, kunskap och krafter från Egypten i alla tider.
Isis och Hathor guidar dig igenom flera steg för att öppna upp för nya nivåer av verklighet inom dig. I sina liv på Jorden rörde de sig mellan det synliga och osynliga, det fysiska och eteriska utan ansträngning, de var skickliga Shape Shifters och förflyttade sig oberoende av tid och rum, de levde i sin yttersta potential och använde både sin fysiska och kosmiska existens för att göra avtryck och njuta av livet. De var enormt skickliga och godhjärtade ledare och styrde med full balans mellan det maskulina och feminina.
De byggde upp de Isis-tempel och traditioner som lever kvar än idag. För att hjälpa sina adepter att väcka sina minnen från Egypten sådde de själsliga frön i sina prästinnor och lärjungar, frön som skulle gro och växa när tiden var kommen. Den tiden är nu här!


TrueSelf 2019; Fas 3 (4)

Maria Magdalena & Lady Nada - leder dig i hjärtats visdom

8-9 februari 2020 klockan 10.00-17.00

Initiera din ängla-essens och din Heliga Anda

Din själs djupa längtan att öppna sina vingar i full frihet

Varmt välkommen att skapa ditt önskade liv steg för steg!
I denna fas 3 (alla faser är fristående) möter du Maria Magdalena & Lady Nada,

dina mentorer för ett liv i kärlek, frihet, gränslös kraft och andlighet.
Temat är - Initiera din Ängla-Essens och din Heliga Anda
Du aktiverar ditt vilade högre Kärleksmedvetande och expanderar dina egna änglavingar för att göra nästa decennium till ditt bästa någonsin!

Maria Magdalena & Lady Nada är två oerhört starka mästare och kosmiska ledare som inspirerar dig att leva i full sanning och kraft här och nu. De hjälper dig lägga grunden för ditt nya decennium där du leds och leder genom hjärtat. De har båda upplevt kärlek, framgång och motgångar på Jorden som kvinnor och de kan hjälpa dig igenom alla förändringar och utmaningar. Lady Nada håller sedan Atlantis den villkorslösa Kärlekens gudomliga Rosa låga och hon är ansvarig för att etablera lågan igen på Jorden i sin högre frekvens. Maria Magdalena bär Kristus-energin åt alla som ännu inte kan bära den själva och med sina tusen änglar leder hon in mänskligheten i nästa era av andlig och religiös förnyelse fri från dogmer och fundamentalism.

Under workshopen guidas du av Maria Magdalena, Lady Nada och Gudmoder Sophia för att skapa ditt liv genom ditt hjärta och dina goda ambitioner. Du möter Marias tusen änglar, Seraphiel som leder sina serafimer - änglarna med brinnande vingar - och din egen glödande kraft.

Bland annat detta vägleds du i:
- Initiering i din Ängla-Essens
- Aktivera och expandera dina egna änglavingar
- Aktivera din Shekinah - den Heliga Anda i dig igen
- Aktivera Hjärtats heliga ledarskap
- Initiering av Själv-kärlekens Väg i Atlantis
- Initiering i Uppstigning i Den Högre Rosa Flamman
- Aktivera Kärlekens Tempel i din kropp
Mmm..
Shekinah är den heliga Ande i sin feminina aspekt och din själs andliga bas. Hon har väntat på din medvetna önskan att ta in hennes aspekter igen för att leda dig in i eran som väcker Atlantis och mänsklighetens goda krafter igen. Det nya ledarskapet är här och du är redo!OM TrueSelf alla faser Fas 1-4

Treenighetens år 2019 fortsätter in i 2020 med att utveckla det feminina ledarskapet och den visdom som finns gömd i ditt Tredje Öga och ditt hjärta.

Nu kommer också en djupare förening och förståelse för det gudomliga i det jordiska livet, i kroppen och världen. I stärkandet av det Gudomligt Feminina öppnar du för att omfamna även det gudomligt maskulina inom dig, omkring dig och i universum.

I TrueSelf-kurserna ligger fokus på:

•Att vidareutveckla det Gudomligt Feminina Ledarskapet

•Att förkroppsliga det feminina Kristus-ljuset

•Att integrera ditt högre medvetande med ditt dagliga liv

•Att låta ditt hjärta leda dig för att visa och vara Vägen

•Att initiera dina egna koder i din fysiska inkarnation

•Att förenas med din Gudomliga Jag-essens

•Att acceptera ett nytt andligt mentorskap

Med Gudmoder Sophia och de uppstigna Mästarna.

Med kosmiska ledare, enhörningar, drakar och änglar

Kurserna är oerhört helande, renande, öppnande, utvecklande, höjande, glädjande, påfyllande, värmande, upptäckande, klargörande och samskapande!

Du förbereds även på att hålla och förmedla de högre frekvenserna åt andra så att större förändringar kan ske i din närhet och omvärld.

Tillsammans förändrar vi världen!

Inga direkta förkunskaper och varje fas är fristående.

KURSAVGIFT 3000 kronor per fas

ANMÄLAN till info@trueself.se

LÄRARE Maria Nylow, TrueSelf AB

KURSTIDER: Klockan 10.00-17.00

Kursen hålls på TrueSelf

i Stockholm

Lärare: Maria Nylow

BOKNING:

info@trueself.se

TrueSelf AB  Maria Nylow  info@trueself.se  +46 70 4559010 Stagneliusvägen 35, 112 59 Stockholm, Sweden