TrueSelf kurser


When you find your

True Self

you see the beauty and strength  in your

soul and show it to the world

Kursen hålls på TrueSelf

Stagneliusvägen 35

Fredhäll i Stockholm


Lärare: Maria Nylow


BOKNING:

nylow@tele2.se

TRUESELF KURSER och  SJÄLSUTVECKLING ...


TrueSelf 2019; Fas 1 (4)

Förenas med din feminina Kristus essens

Initiera ditt feminina Kristusmedvetande och Rosens nåd

Med mästarna Kuan Yin och Moder Maria

6-7 april 2018 klockan 10.00-17.00

Varmt välkommen till Nya TrueSelf 2019 - Fas 1 (av 4 fristående faser)

Varje fas sker i samarbete med två mästare vilka direkt vägleder arbetet på kursen. I Fas 1 förkroppsligar du ditt feminina Kristusmedvetande genom en fysisk och själslig förening under ledning av Moder Maria.

Kuan Yin leder dig in i Rosens lära om nåd, självacceptans och självkärlek som grund för all utveckling.

Du får höra ditt hjärtas heliga röst berätta om sin längtan och sina planer för denna inkarnation.

Du blottar din rädsla för att synas, vara synlig, bli sedd och omvandlar den till en längtan och en helande kraft för dig och andra.

Din gudomlighet blir synlig för dig och din inre visdom får nya vägar att exponera sig för din framgång och lycka.


TrueSelf 2019; Fas 2

30 november - 1 december klockan 10.00-17.00

Initiera din fulla potential av ditt Gudomliga språk och Egyptens heliga arv

Med Isis och Hathor

Under workshopen guidas du av Isis, Hathor och Gudmoder Sophia för att utvecklas

genom dina krafter från tider kopplade till Egypten in i nutiden.

Dina själsliga ledarskaps-frön har fått gro för att nu växa ur jorden och synas.
Bland annat detta vägleds du i:
- Aktivering av Livets träd inom dig.
- Återtagande av den innersta essensen i symbolen Ankh.
- Kobrans heliga lära.
- Aktivering av din Stjärnportal
- Aktivering av Det heliga Ledarskapets Ljus-språk i Din röst.
- Initiering av din suveräna Gudomlighet.

Du väcker minnen, kunskap och krafter från Egypten i alla tider.
Isis och Hathor guidar dig igenom flera steg för att öppna upp för nya nivåer av verklighet inom dig. I sina liv på Jorden rörde de sig mellan det synliga och osynliga, det fysiska och eteriska utan ansträngning, de var skickliga Shape Shifters och förflyttade sig oberoende av tid och rum, de levde i sin yttersta potential och använde både sin fysiska och kosmiska existens för att göra avtryck och njuta av livet. De var enormt skickliga och godhjärtade ledare och styrde med full balans mellan det maskulina och feminina.
De byggde upp de Isis-tempel och traditioner som lever kvar än idag. För att hjälpa sina adepter att väcka sina minnen från Egypten sådde de själsliga frön i sina prästinnor och lärjungar, frön som skulle gro och växa när tiden var kommen. Den tiden är nu här!


TrueSelf 2019; Fas 3

8-9 februari 2020 klockan 10.00-17.00

Initiera din ängla-essens och din Heliga Anda

Med Maria Magdalena och Lady Nada


TrueSelf 2019; Fas 4

28-29 mars 2020 klockan 10.00-17.00

Initiera Himlen i dig och ditt Heliga själv-medvetande

Med De Vita Drakarna och Gudmoder Sophia


Treenighetens år 2019 fortsätter att utveckla det feminina ledarskapet och den visdom som finns gömd i ditt Tredje Öga.

Nu kommer också en djupare förening och förståelse för det gudomliga i det jordiska livet, i kroppen och världen. I stärkandet av det Gudomligt Feminina öppnar du för att omfamna även det gudomligt maskulina inom dig, omkring dig och i universum. I TrueSelf-kurserna under 2019 ligger fokus på:


•Att vidareutveckla det Gudomligt Feminina Ledarskapet

•Att förkroppsliga det feminina Kristus-ljuset

•Att integrera ditt högre medvetande med ditt dagliga liv

•Att låta ditt hjärta leda dig för att visa och vara Vägen

•Att initiera dina egna koder i din fysiska inkarnation

•Att förenas med din Gudomliga Jag-essens

•Att acceptera ett nytt andligt mentorskap

Med Gudmoder Sophia och de uppstigna Mästarna.

Med kosmiska ledare, enhörningar, drakar och änglar

Kurserna är oerhört helande, renande, öppnande, utvecklande, höjande, glädjande, påfyllande, värmande, upptäckande, klargörande och samskapande!

Du förbereds även på att hålla och förmedla de högre frekvenserna åt andra så att större förändringar kan ske i din närhet och omvärld.

Tillsammans förändrar vi världen!

Inga direkta förkunskaper men kurserna passar troligen bäst för dig som redan har erfarenhet av personligt energiarbete.

KURSAVGIFT 3000 kronor per fas

ANMÄLAN till nylow@tele2.se

LÄRARE Maria Nylow, TrueSelf ABTrueSelf Kristallhealing  Fas 1 - Själslig & fysisk transformation

Fas 1 den 23-24 februari 2019 klockan 10.00-17.00

Fas 2 den 11-12 maj

Fas 3 den 7-8 september

Fas 4 den 14-15 december


Välkommen till första fasen i en helt ny serie med Kristall-Healing för transformation, transmutation och transparens.  Fyra fristående helger med olika teman men samma gudomliga närvaro och magiska historia. Du fördjupar och breddar den healing som du redan utövar och/eller lär dig nya sätt att läka med helande energi och kristaller.

Vi hämtar tillbaka kunskapen från civilisationer som Mu, Lemurien, Atlantis, Peru, Hawaii, Egypten, Avalon ... civilisationer där kommunikation och healing med kristaller var en naturlig del av både vardag och spirituell utveckling

Du öppnar dig för mäktiga krafter som vilat inom dig själv och som väntat på att få vakna och visa sig. Kristallerna aktiverar nästa dimension av alla tolv chakran i dig bland annat ditt Tredje Öga, ditt Hjärtchakra och ditt Kausalchakra som integreras med de kosmiska motsvarigheterna. Varje helg är djupt transformativ, medialt utvecklande och ger dig praktiska redskap som underlättar en varaktig integration mellan det fysiska, mentala, emotionella och själsliga i dig själv och i andra.

I denna Kristallutbildning erbjuds fyra steg eller faser under 2019 där varje fas står på egna ben men också skapar ett större mönster med de övriga. Du väljer om du vill delta på en, några eller alla faser-


Fas 1 den 23-24 februari fokuserar på att stabilisera, läka, jorda och synkronisera ditt fysiska system med ditt själsliga/andliga.

Denna helg får du börja att lyssna, agera, hantera och kommunicera med de nya kristallerna som vibrerar utifrån 2019 års gudomliga treenighets frekvenser. Du möter på ett nytt sätt dina återaktiverade gamla kristaller. Du öppnar nya kanaler för själslig kommunikation med din kropp så att den urgamla kunskapen om kristaller kan börja göra nytta genom dig igen.

Mästare från tidigare civilisationer träder in och är de lärare du behöver just nu. Dessa lärare av den högre ordningen är bland annat St Germain, Moder Maria, Hilarion, Lady Nada, Lord Kuthumi, Kuan Yin, Isis, Jesus och Maria Magdalena.

Änglar av olika grader läker, leder, löser upp och utvecklar dig.


Mänskligheten befinner sig i en sådan intensiv tid av möjligheter till förändring. Du står mitt i storm eller stiltje och kan alltid välja din väg själv om du inte överlämnar den makten till någon annan. DU kan välja vad DU vill och DU kan också välja att bli större än du är idag. Din kropp, din hjärna, ditt hjärta, ditt självförtroende, din självkänsla, ditt ego, din maskulina och din feminina aspekt - allt behöver samverka för att du ska kunna manifestera den högre verkligheten i ditt fysiska liv. 

En helg med praktisk healing med  kristaller både individuellt och i grupp, med djupa och upplysande samtal och själsliga insikter.

Välkommen att låta din kropp komma ikapp din själ!


Förkunskaper: Erfarenhet av någon form av healing och andlig förståelse. Fråga vid osäkerhet!

Förkunskaper: erfarenhet av någon form av healing och andlig förståelse

Pris: 3000 kronor

Kurslokal: TrueSelf, Stagneliusvägen 35, Stockholm

Kursledare: Maria Nylow

Bokning: nylow@tele2.se eller 070-4559010TrueSelf Maria Nylow nylow@tele2.se  +46 70 4559010 Stagneliusvägen 35, 112 59 Stockholm, Sweden