Om Änglar


Bevingade väsen

som får din själ att känna sig hemma på Jorden


OM ÄNGLAR


Alla och allt som existerar är energiformer skapade av vibrationer. Ju tyngre en vibration är desto mer fysisk upplever vi formen. Ett träd, en klippa, en möbel - kompakta föremål som vibrerar så långsamt så att våra ögon och vår hjärna hinner med att uppfatta och registrera.  Änglar är högre andliga väsen som vibrerar med en sådan snabb och ljus frekvens så att de oftast är osynliga för våra mänskliga ögon. Andevärldens energier, anhöriga i andra dimensioner, upplevs ofta som tyngre och mer fysiska och är därför lättare att förnimma än änglar. Det kan göra att du själv känner dig tung i sinnet när du tar kontakt. Änglar lämnar däremot en lätt, ljus och kärleksfull känsla efter sig.


Vi är alltid omgivna av änglar oavsett om vi vet det, tror på det, känner deras närvaro eller inte. Liksom människor skiftar de i vibration och upplysning. Även om många änglar finns i vår närhet för att hjälpa oss med vår utveckling så har de också sin egen väg att följa.  Både änglar och människor är sprungna ur Gudshjärtat och Gudsmedvetandet . Du kanske känner att dina egna vingar med sina vingfästen i dina skulderblad reagerar när du läser orden? 


Det finns många sorters änglar med olika uppdrag och ansvarsområden och fler änglahierarkier.

Healing, tröst, sång, ceremonier, naturen, övergångar, varning, beskydd, glädje, kärlek, fred, barn, skratt ...

Många av universums änglar arbetar oavbrutet tillsammans med människor för att höja jordens och mänsklighetens medvetanden. 


Vi har alla varsin skyddsängel som följer oss hela livet. Med andra ord känner du och din skyddsängel varandra väldigt väl. Det kan vara svårt att förnimma din ängels närvaro eftersom ni är så intimt förbundna med varandra. Du är så bekant med energin så den känns som din egen. Dina egna idéer, förslag, tankar och känslor kan vara svårt att särskilja från din ängels. Det som är kärleksfullt, förlåtande och glädjefyllt kan mycket väl kan vara sprunget ur din omedvetna änglakommunikation.


Om du vill få änglakontakt kan du ta dig till en vacker plats i naturen eller till en annan kraftplats. Änglarna tycker också om att samlas vid vatten, i vardagsrummet, i kyrkor och överallt där vacker och upplyftande musik spelas.