Om Ärkeänglar

Även de väsen du inte ser finns ...

OM ÄRKEÄNGLAR

Ärkeänglarna befinner sig högre upp i Änglahierarkin än änglarna men de verkar fortfarande nära oss människor. 

De är här för att hjälpa dig skapa det liv du vill leva och de verkar alltid utifrån den Gudomliga Källan, Kosmos hjärta, Allt Som Är, Universums Högsta Ljus ... eller vad du väljer att kalla den högsta energin. 


Det kan kännas annorlunda när du får kontakt med en ärkeängel. Om du är visuell så kanske du ser ett starkt ljussken eller färger. Om du har mer utvecklad känsel kanske ditt hjärta klappar fortare eller andra sensationer uppträder i din kropp. Du kan få ett starkt tryck över öronen, kittlingar i håret, rysningar, klockor som ringer i öronen, värmevallning, tårar som rinner, höra vacker sång, känna vindpustar, en hals som stockar sig… Varje ärkeängel har dessutom sin egen färg, vibration och särart.


Ärkeänglar har liksom änglarna tagit på sig olika uppdrag och de jobbar både  övergripande och mer specifikt.

Som mänsklighet får vi hjälp att förvalta, läka och utveckla jorden.

Närvaron  av en ärkeängel föder kreativa idéer och gör hjärtats väg tydligare för dig.

Tveka aldrig att kalla på hjälp, vägledning, sällskap, beskydd, problemlösningar, utvägar, inspiration ...


Ariel (Guds Lejon)

Kallas för den heliga visdomens och profetians väktare och för den gudomliga magins och mysteriets ärkeängel. Är även starkt förknippad med naturen, djuren, Moder Jord liksom hav, sjöar och vattendrag. Vakar över naturväsen som älvor och devor. Ariel står för mod, styrka och självförtroende och ”ses” ofta med lejon i sin närhet eller avbildas med ett lejonhuvud. Lejon står för mod, fokusering och självförtroende och Ariel kan hjälpa dig att manifestera allt du behöver för att nå dina mål i livet. Hjälper dig att våga sträcka ut vingarna, att lyfta och flyga och göra verklighet av dina drömmar även om du passerar igenom dina bekvämlighetszoner.

Är också en healingängel som hjälper människor, djur och natur att läkas för att existera i balans och harmoni.

Kan omges av fjärilar som symboler för den transformation Ariel kan hjälpa dig med.


Chamuel (han som ser Gud)

Kärlek och relationer är Chamuels huvudområden och hans namn kommer från ett hebreiskt ord som betyder omsorg och medkänsla. Det är den milda kärleken som tar hand om, vårdar och beskyddar. Han hjälper dig att söka kärleken både inom dig själv och hos andra.

Chamuel är också kärlekens riddare som strider emot alla krafter som hotar den gudomliga och personliga kärleken. Han är en av de mest kraftfulla ärkeänglarna som beskyddar jorden från negativa, tunga och lägre energier.  Hat, grymheter, missbruk, rasism, förtryck … Kalla på honom om du tex har svårt att älska dig själv, om du går ner i depression, om du inte kan bryta ett beroende eller om externa krafter hotar dig. Be honom ingripa och beskydda dig.

Hjälper gärna till med att lösa relationsproblem och att skapa förståelse parterna emellan i en konflikt. Värnar extra mycket om starka, långsiktiga och ömsesidigt utvecklande förhållanden.

Han jobbar emot förtal och skvaller och du kan be honom beskydda dig om det drabbar dig. Ibland fastnar du kanske i negativa tankar om dig själv, du är cynisk och nedvärderande. Bryt ditt mönster genom att kalla på Chamuel.

Han hjälper dig att hitta det du inte finner på egen hand - din kärlekspartner och själsfrände, nya karriären, borttappade saker, vänner som stöttar, livsuppgiften.


Med Chamuels hjälp kan du expandera ditt hjärtchakra så att du kan agera utifrån den oändliga kärleken kraft som finns inom dig. Ibland kan hans närvaro kännas som "fjärilar i magen", som om hjärtat bubblar över av lycka, som kärleken självt. Stärk hans närvaro genom att använda en mjuk rosa färg som är den stråle han verkar på.


Gabriel (Guds kraft; Gudomlig styrka)

Denna gudomliga budbärare står för positiva förändringar i ditt liv och han var den som kom med bud till Maria att hon skulle föda Jesus. Hjälper till med kommunikation i alla former men extra mycket i skrift. Är lugnande för nerver och sägs ge god nattsömn. Sprider kärlekens och fridens budskap.

Gabriel hjälper också alla vingklippta änglar som nu vandrar på jorden.

Han vill visa dig på din egen storslagenhet och vill att du slutar förminska dig. Gabriel hjälper dig att lita på din intuition, ta fram din kraft och dina förmågor. Han är också barnens ärkeängel och behjälplig vid barnafödsel. Vill inspirera dig att använda din fulla potential och kraft, att bejaka livet och att ha mod att leva efter din egen inre storhet och intuitiva kraft.


Haniel(Guds Härlighet och Nåd)

Haniel hjälper dig koppla upp dig till den gudomliga kraften och ditt högre syfte och står för djupaste intuition och medialitet. Väcker våra feminina kvaliteter och hedrar månens och Venus energier. Står mycket nära den högsta kvinnliga gudsaspekten Gudmoder Ashima.

Haniel är speciellt bra på att hjälpa dig följa din passion i livet, att dra till dig det överflöd du behöver för att komma vidare och ge dig den sista lilla putten som behövs för att din dröm ska bli verklighet. Hjälper dig att leva utifrån din högsta potential, plockar fram dina dolda talanger och hjälper dig finslipa dina färdigheter. Ber dig att följa passionens väg i ditt liv – att inte alltid ta den säkra och kända vägen! Du behöver ibland ta risker för att du ska kunna utvecklas.

Haniel kan hjälpa dig att dra nytta av månens energi och bli medveten om hur du påverkas av dess cykler. Du kan utnyttja månen för helande och utveckling. Vid fullmåne så släpper du iväg det du är färdig med. Vid nymåne fokuserar du på att skapa din egen verklighet, att manifestera dina mål och avsikter. Natten före fullmåne är optimal för healing och för att ladda olika healingverktyg tex kristaller och pendlar.Haniel hjälper dig också att leva i harmoni med din egen biologiska och själsliga rytm. Hjälper dig vara trygg i din känslighet och att uppskatta alla delar av dig själv och din personlighet.

Kan ibland uppfattas med månens blåvita ljus omkring sig och omgiven av blommor, oftast rosor, som symbol för den ängels förmåga att skapa tillväxt och positivt livsflöde .


Jeremiel  (Guds nåd)

Jeremiel är den ärkeängel du kan vända dig till när du behöver se över ditt liv och förstå både din bakgrund och din framtid. Han hjälper dig göra bokslut, hela det som har hänt och hitta en ny väg framåt. Du får hjälp att välja de mål som främjar din djupare utveckling och att välja bort de relationer och situationer som bromsar dig. När du förstår var du befinner dig i livet och varför, kan du hitta harmoni och lugn i nuet. Att klarsynt acceptera förändringar och släppa taget öppnar dig för nya möjligheter och stärker din identitet.

Jeremiel kan också hjälpa dig utveckla din profetiska förmåga och din clairvoyance. Både i vaket tillstånd och genom drömmar kan du få profetiska visioner så att du klarare ser vem du är och varför du är här. Oro och osäkerhet inför vart du är på väg kan skapa handlingsförlamning. Om du känner att du tappar energi och fokus kan Jeremiel ge dig tillbaka entusiasmen och självförtroendet. Att helt öppna hjärtat för ärlig kommunikation och mogen konfrontation med dina negativa erfarenheter kan frigöra din sanna kraft.

När vi lämnar jordelivet finns Jeremiel där för att ta emot och hjälpa oss se över våra liv. Denna detaljerade livsgenomgång är nödvändig för att vi ska kunna förstå de val vi gjort i livet. Jeremiel är dock inte dömande utan en mycket human och förlåtande ängel vilket hans namn också indikerar. Att släppa det förflutna utifrån ett förlåtande perspektiv är helande oavsett om det är i detta livet vi gör det eller i övergången till nästa. En slags pånyttfödelse som resultat av gudomligt klarseende och djup transformation.Jeremiels aura är djupt mörklila men kan även ses i smaragdgrönt. Kristaller som kan hjälpa dig att förstärka din kontakt med Jeremiel är ametist, bärnsten och smaragd.


Jofiel (Guds Skönhet)

Står för skönhet, visdom och upplysning men även glädje, kreativitet, växande och beskydd. Jofiel hjälper dig se och uppskatta det vackra omkring dig för att skapa mer skönhet och kärlek utanför och inom dig själv. Får dig att tänka kärleksfulla tankar och sakta ner i livet för att fyllas av positiv energi och tacksamhet för det du redan gör och har. Använder naturen som inspirationskälla till kreativitet, helande och för att visa skönhetens mångfald. Vill få dig att se din egen skönhet såsom gudomlig skapelse och perfekt till form och förmågor. Sänder in ljus i själen för att du ska tänka ljusa och upplysta tankar. Vill ge dig mer av glädje och skratt, lekfullhet och lätthet.

Var en av Atlantis änglar och verkade troligen som prästinna på Atlantis. Starkt kopplad till den nya upplysningstid vi är inne i och vill hjälpa oss ta tillbaka våra kunskaper från Atlantis.

Har ansvar för att förse mänskligheten med tillgång till gudomlig visdom och upplysning. Arbetar för att utrota intellektuellt snobberi och elitism, intolerans och ignorans både globalt och individuellt. Kan hjälpa dig fatta bättre beslut, snabbare inlärning och att öppna dig för den gudomliga och universella visdomen.

Jofiel vill även att du ser dig med Gud ögon - vacker och värdefull och oerhört viktig för andra individer och för den stora helheten. Hjälper oss bryta negativa beteenden tex missbruk, missunnsamhet och självkritiska tankemönster.


Metatron

Metatron är en länk mellan det gudomliga och mänskligheten och sägs vara den ende ärkeängel som kan se in i Guds ljus. Han är en bro mellan den högsta Källan och övriga Ärkeänglar. Han är starkt kopplad till Egypten, Atlantis och Lemurien och pyramiderna byggdes under hans överinseende. Idag arbetar han med jordens energihöjning och med att hjälpa varje individ som bestämmer sig för att utvecklas genom medvetandehöjning och uppstigning. Hjälper dig att öppna det tolfte chakrat, Stjärnporten, som är ett av de högsta spirituella energicenter vi kan utveckla som människor. Det ligger från ca 30 cm ovanför ditt kronchakra och högre. 

Metatron kan hjälpa dig att organisera ditt liv och din tid så att du kan koncentrera dig på det som är viktigast för dig just nu. Står för kvaliteterna fokusering, visdom och disciplin. Är också en av bärarna av den maskulina energin och hjälper dig agera.

Metatron hjälper känsliga och mediala barn med sin närvaro, stöd och genom att organisera livet omkring dessa barn och ungdomar. Han hjälper även alla dem som berör, jobbar eller vill jobba med dessa barn. Föräldrar, lärare, dagispersonal, vårdpersonal, socialarbetare och alla andra. Denna hjälp kan vara tid, pengar, idéer, kontakter, tålamod, förståelse, egen andlig utveckling … 

Han är en fantastisk vägledare och hjälper dig att i din tur kärleksfullt vägleda andra.

Stödjer alla dem som uttrycker sig i skrift så att orden och innehållet blir så upplyst som möjligt och är känd som universums skribent. 

Metatron arbetar med ljusstrålar som vibrerar i djupt guld, orange och ända till rött men kan upplevas med andra färger omkring sig. Hans andliga retreat är i Luxor, Egypten dit du kan be om att föras under sömnen innan du somnar.


Mikael (Han som liknar Gud)

Mikael står för kärlek, kraft, mod, styrka, beskydd, tro och bergfast tillit.

Be Mikael att beskydda dig och dina kära och att ta bort all rädsla som hindrar dig att utvecklas till fullo. Be honom om att föra dig tillbaka till lugn och frid när du är rädd och orolig. Ärkeängel Mikael är en stark och evigt välvillig vägvisare ut ur mörker och smärta. Han ansvarar för att skydda dig från lägre energier speciellt när du utvecklar din känslighet och medialitet. Han skyddar och renar platser, saker, situationer och människor.

Mikael är också en ängel att be om hjälp när du vill rena dig från energiband, lösa dig från gamla löften och komma loss ur förbindelser och relationer från nu och förr. Hans skarpa blå helande ljus helar, renar och beskyddar. Mikael arbetar tillsammans med Rafael och Jofiel med att skydda jorden från negativa energier av olika slag. Han skyddar även dig närhelst du ber honom om det och hans svärd skär igenom den tyngsta och lägsta av energier.


Rafael (Gud helar)

Helandets och läkandets ärkeängel som jobbar med dig på alla plan från fysiskt och mentalt till andligt och själsligt. Vägleder dig genom din intuition, dina idéer, tankar och känslor. När du har det svårt förstärks din längtan ut från smärta och lidande av Rafael och han hjälper dig igenom.

Är starkt kopplad till naturens läkande kraft med dess örter, vatten, luft, tystnad etc. Hjälper healers att hela och höja sin andliga medvetenhet. Inspirerar även traditionella läkare och forskare att hitta botemedel, kombinationer och läkemedel som lindrar utan biverkningar. Rafael är lugnande enbart med sin närvaro men kan också uppfattas rent fysiskt med sin helande gröna stråle. Be Rafael om beskydd vid resor. Bra för att skapa balans i livet, fysiskt eller mentalt.

Har tillsammans med Mikael även i uppgift att rena människor och platser från lägre energier. 


Sandalphon (Han som bär sandaler inför Gudomligheten eller Brodern)

Denna ärkeängel ansågs inom tidig judendom och kristendom vara den längsta av alla änglar. Det berättas att när hans fötter stod på jorden såg Moses hans huvud i tredje himlen. Han ses idag som en bro mellan jord och himmel. Sandalphon har troligen levt ett liv på jorden som profeten Elia/Elijah och kan med förståelse föra våra böner till universums högsta källa.

Vi talar ofta om Sandalphon i maskulin form även om han är bärare av den högsta feminina energin och hjälper dig få djup kontakt med Moder Jord.

Sandalphon är Metatrons tvillingsjäl och med samma kraft, visdom och ihärdighet som Metatron vägleder oss mot upplysning håller Sandalphon oss förankrade i Moder Jord. Hans färger är svart och vitt såsom yin och yang och hans mission är att hjälpa oss hålla balansen mellan svart och vitt, ljus och mörker, maskulint och feminint, himmel och jord. Med hans hjälp kan du söka dig djupare ner i jorden, grunda och befästa din fysiska skapelse på jorden. Du kan söka dig in mot det svarta, djupa, kvinnliga men vara öppen för det vita, för ljuset som ger liv till det som gror i mörkret. Detta är en förutsättning för att du ska kunna öppna dina högre chakran för den starka energi som flödar in över vår planet.

Sandalphon är också musikens ängel, speciellt musik med syfte att få våra olika kroppar att vibrera i harmoni med skapelsens frekvenser.


Zadkiel(Guds Barmhärtighet eller Rättfärdighet)

Står för förlåtelse, förståelse, generositet, nytt perspektiv och överflöd. Hjälper dig med ditt känslomässiga helande och att utvecklas utifrån medkänsla med dig själv och andra. Står också för mod att uttrycka sin sanning.

Zadkiel är den mildaste av alla Ärkeänglar. Han hjälper dig att förlåta andra och dig själv. Be Zadkiel att svepa in som en renande vind i dina drömmar och rensa bort det som förgiftar ditt hjärta, ditt sinne och dina tankar. Följer dig genom det förgångnas mörker och ut i ljuset och ger rening av karma och frihet att välja utifrån kärlek.

Står för förlåtelse, förståelse och förmågan att se på saker ur ett nytt perspektiv. Är bra vid känslomässigt helande och när du behöver öka din medkänsla för andra i olika situationer.

Zadkiel är speciellt bra för barnens och de deprimerade, rädda och blyga. Var den ängel som stoppade Abraham när han skulle offra sin son Isak till Gud.

Zadkiel verkar också för en rättvis fördelning av resurser. Arbetar för allas välstånd och att både de andliga och materiella behoven tillfredsställs. Be honom om överflöd av det du behöver när du behöver det.

Är lärandets och undervisningens ängel och vill inspirera dig till att låta andra ta del av det du lär dig i livet. Speciellt hjälpsam när du utvecklar nya idéer för människors personliga och andliga bästa. Med sin milda energi, sitt lugn och med tillgång till all tänkbar kunskap är han den optimala professorn. Hjälper oss att komma ihåg och memorera. Vill hjälpa dig att utveckla det mediala sinnet clairaudiencen dvs det  ”klara hörandet”. Detta sinne handlar både om det du hör rent fysiskt med dina öron men också om dina inre ljud och samtal.

 

Uriel (Guds Ljus)

Uriel står för upplysning, omvandling, inre harmoni, balans och visdom. Hjälper dig att se klart, att se vägen framför dig, och att förstå vad som händer omkring dig. Visar att alla svar du söker finns inom dig. Leder dig inåt när du söker i det yttre och bistår med idéer, insikter och gudomlig inspiration. Ger intellektuell vägledning och information som leder dig mot dina livssyften. Samma idéer kan komma om och om igen och de är positiva, kärleksfulla och konkreta. Bra att kalla på när du snabbt behöver få ett svar tex ett test/viktigt möte. Den ängel som gav alkemin till människorna dvs konsten att omvandla oädelt till ädelt, både materiellt och andligt.

Kan ibland uppfattas med eldslågor och flammande gloria, med en lykta eller fackla i handen som symbol för att han lyser upp din livsväg om du lyssnar. Också en symbol för eldens transformerande kraft.