Om Mästare

När du ser igenom illusionen om det osynliga

blir din verklighet & vänkrets gränslös


Fakta och kanaliserad information av Maria Nylow

OM MÄSTARE OCH GUDINNOR

 

Ashima / Gudmoder Ashima

Ashima representerar den högsta feminina energin i universum. Hennes namn är också Ashera och Sofia, Mother Godess.

Hon är evighetens feminina källa. Ashimas energi växer sig allt starkare eftersom det nu är tid för en förändring i vår fysiska värld. Hon kommer till oss med feminin kraft för att balansera den maskulina energin som har dominerat i årtusenden. Hon arbetar för en värld i harmoni och balans och hon kommer till alla som vill stärka de feminina värderingarna. Kvinnor såväl som män kan känna hennes närvaro särskilt i tider av förändring och stora livsval. Många blir djupt berörda av den gränslösa nåd och kärlek hon utstrålar.  Hon kan ses i sällskap med en vit duva som symboliserar den alltid närvarande Heliga Anda/Ande.

 

Djwahl Khul (Den gröna Tibetanen) -

Kommer med den inre stillheten för att hjälpa dig öppna ditt hjärta och lyfta fram din inre visdom. Helar på djupet och väcker de tibetanska minnen du kan ha. Hjälper dig att hitta din egen unika väg.

Ger en djupare förståelse för hur vi kan använda astrologisk kunskap.

Vill hjälpa den som helar att lösa blockerad energi och frigöra själen så dess liv och energi fritt kan flöda genom hela organismen. Menar att all sjukdom handlar om blockerat själsliv och att healing måste fokuseras på att balansera kroppens energicentrum.

 

El Morya (El = nära Gud)

Hjälper dig att följa den gudomliga viljan, hitta dina livsuppgifter och fullfölja dem. Övertygad om att det går att utöva makt med kärlek, rättvisa och respekt både för individens rätt och för den högsta gudomligheten. I sin inkarnation som Kung Arthur (början av 500-talet) berättas att hans riddare var lojala, modiga och med respekt för den nya religionen, kristendomen, och den gamla tron med Avalon och Modergudinnan. Började söka efter graalen och ses idag som graalens väktare. Har även inkarnerat som Kung Salomo och den store mogulfursten Akbar där han trots ofantlig makt och rikedom levde enkelt och i fred med de besegrade hinduerna. Gjorde sig känd som en förespråkare för religiös tolerans i Indien, Pakistan och Afghanistan. Under 1100-talet respektive 1500-talet var han kunglig rådgivare som Tomas Becket samt Thomas Moore vilka båda dödades för sin starka tro på kyrkans suveränitet gentemot hovet.

 

Freja

Denna fornnordiska fruktbarhetens gudinna är en völva eller vala dvs en kvinna med kunskaper i magi och trolldom, en fornnordisk spåkvinna med anknytning till shamanism. Valor är prästinnor som har till uppgift att hjälpa människorna.

Hon är Kärlekens gudinna och det finns många myter som anspelar på hennes rykte som lättfotad sexsymbol. Hon sades vara alla gudars, alvers och dvärgars älskarinna. Tacksamt ämne att driva med för tex gudarna Oden och Loke men även för andra som kände sig hotade av hennes krafter och förmågor. Hon ansågs ha makt över jordens och framför allt underjordens krafter och stod nära underjordens gudinna Hel.

Hon vårdar och beskyddar barn och deras mödrar och hon kunde konsten att sejda dvs sjunga sig själv in i trance. I trance siade hon om framtiden och det förflutna, om denna och andra världar. Frejas ansvar gäller både liv och död, födelse och avslut. Som krigets och kampens gudinna har hon makt och möjlighet att så osämja eller skapa fred mellan folkslag och bröder. Med hjälp av trolldom och förbannelser sägs hon upprätthålla den eviga cirkeln av födelse och död. Hon var en stridbar kvinna som inte räddes någon man, alv, jätte eller dvärg.

Freja är också en symbol för feminin kraft, för fruktbarhet, för sexualitet, för rätten att bejaka sin kvinnlighet och för självständighet. Hon avbildas ofta med sina två stora katter som drar hennes vagn och en völva-stav som symboliserar eld och energi. Staven kan förvandlas till en kvast vilket kan förklara forna tiders rädsla för kvastridande häxor på väg till Blåkulla...

 

Franciskus av Assisi (Guds lille fattige)

Föddes 1182 som son till en rik köpman och en mor som var naturläkekvinna. Lämnade allt för att ägna sig åt att predika bot och bättring, att hela och leva efter renheten i Kristus ord och gärningar. Var kunnig i läkeväxter och örter och är starkt kopplad till djur, natur och naturligt helande. Han ses ofta med djur omkring sig. Troligen en av Kuthumis inkarnationer. Grundare av Franciskanerorden omkring 1210-talet. Munkarna kallades även gråmunkar eller gråbröder och orden De mindre brödernas orden. Franciskus valde att leva sitt liv i fattigdom och krävde av sina bröder att också skänka bort all egendom och enbart leva på allmosor. En vän till honom Klara av Assisi grundade förgreningen Klarissorna år 1221, en nunneorden som byggde Sankta Klara kloster i Stockholm.

 

Hilarion

Helandets Mästare som står för en sammansmältning av den gudomliga och den individuella viljan. Hjälper dig hitta fokus i tredje ögat för att hitta din egen inre väg. Föddes i Gaza, studerade och döpte sig i Alexandria och lämnade sitt arv till sina syskon. Han valde senare att leva största delen av sitt liv som eremit i öknen för att lyssna inåt och hitta sanningen i ensamhet och tystnad. Många lärjungar varav flertalet kvinnliga kom till honom för att lära sig bön och meditation. Är känd för sina mirakel genom bön och helande och det berättas om honom att han skapade regn och goda fiskefångster, helade obotligt sjuka och delade vattnet i en flod. Står för fullständig gudstro och total koncentration.

 

Isis

Livets Moder. Magi, fruktbarhet och moderskap. Den ultimata kvinnan, hängivna modern och hustrun, prästinnan framför andra med magiska kunskaper som passerar både genom liv och död. Så har hon setts och dyrkats genom tiderna. Denna egyptiska mångudinna står för så många saker. Hon är trygg i sin sexualitet och förenar sin självständighet med sin roll som ömsint mor och kärleksfull hustru. Hon kämpar för sin familj med magi, makt, intelligens och list. Hon regerar med respekt, rättvisa och praktisk undervisning. Tona in på hennes energi om du vill ha hjälp med att stärka dig i dina olika roller och våga ta mer plats.

Hon gifte sig med sin bror Osiris vilken mördades två gånger (!) av deras andra bror Seth. Isis lyckades med sin magi att få tillbaka Osiris till livet igen båda gångerna. Tillsammans fick de sonen Horus.

Isis reste runt i Egypten och lärde kvinnor att mala sädeskorn, spinna, väva och att bättre bruka jorden. Hon styrde genom att praktisera sin magi och helande kunskaper för allas bästa. Det mest signifikativa för avbildningar av Isis är hennes huvudbonader. Antingen har hon en tron på huvudet vilket syftar på hennes namn i hieroglyfer som översätts till ”Hon på tronen”, Gudarnas Drottning, Alla Gudinnors Moder. Eller så avbildas hon med ett diadem med ko-horn och en cirkelformad solskiva. Andra symboler är fullmånen, mjölk/kon, Nilen, sparvhöken, ankh-korset, skallran och en orm företrädelsevis en kobra. Hon avbildas ofta med stora utfällda örnvingar men det kan även andra egyptiska gudinnor göra. När de symboliserar Isis finns de beskyddande vingarna på egyptiska sarkofager för att stärka livets kraft över döden.

När kristendomen tog över platser där Isis vördats skulle bilder och statyer av Isis med sin son Horus i famnen omtolkas som helgade åt Madonnan, Jungfru Maria, och Jesus-barnet.

Isis var en av de sista prästinnorna i Atlantis och förde sin gren till Sydamerika innan Atlantis förstördes helt. I Sydamerika blev de Azteker som utvecklade stora arkitektoniska färdigheter och avancerade astronomiska kunskaper.

   

Kuan Yin

Hon är nådens och medkänslans, medlidandets och barmhärtighetens Gudinna och enligt buddhismen är hon en av de upplysta, en Bodhisattva. Hon går också under namnen Avalokiteshvara och Kannon. Kuan Yin är bärare av Moderns aspekter inom Buddhismen liksom Moder Maria är bärare inom kristendomen. Hon är mångudinna och starkt kopplad till lotusblomman och förmedlar helande karuna-energier dvs medkänslans helande energi till alla som ber om det. Är också starkt kopplad till pärlor som symboliserar nåd och tårar och att öppna hjärtat för villkorslös kärlek.

Kuan Yin levde på jorden som en vanlig ung kvinna och det finns många berättelser om hennes liv. De vanligaste är:

Att hon var gift med en rik man och blev beskylld för att försöka mörda honom. Slängdes ut på gatan och tog sin tillflykt till ett buddhistiskt tempel där hon bad och arbetade resten av sitt liv.

Att hon var en prinsessa som valde att leva i kloster vilket gjorde hennes far galen av ilska. Nådde upplysning på jorden och när hon dog valde hon att stanna i jordens närhet för att kunna hjälpa alla som led istället för att gå in i Nirvana.

 

Kuthumi

Han är den store Världsläraren som erbjuder djup, sann visdom och glädje.  Kommer med mental skärpa i den gula strålen och skapar klarhet när du är osäker och förvirrad. Ger mod och trygghet i tider av förändring och turbulens och hjälper dig hitta och stärka din egen vilja.

Hjälper dig vid kanaliseringar och när du vill ta kontakt med högre medvetandenivåer. Vill ge oss nya perspektiv och möjligheter att se bortom tid och rum, att se med kärlek på allt vi ska handskas med. Föddes i Kashmir men studerade bland annat i Oxford och Leipzig i slutet av 1800-talet. Har även inkarnerat som Thutmose III, Pythagoras, Sankt Franciscus av Assisi och astronomen Balthazar, egyptisk kung tillika en av de tre vise männen. En av hans symboler är Davidsstjärnan.

 

Lady Nada

Nada betyder på arameisk sanskrit ”det heliga ljudet” eller ”the voice of silence”. Betyder också att möta Alltet i det stora Intet och hon stödjer all form av meditation. Hon är Kristus tvillingflamma och himmelska gemål. Lady Nada var översteprästinna i Kärlekens Tempel i Atlantis där hon undervisade i högre former av kärlek. En av hennes uppgifter är att sammanföra tvillingsjälar och själsfränder så be om hjälp om du vill möta din livs kärlek. Bärare av kärlekens rosa flamma.

Hon hjälper dig väcka upp gamla healingtekniker och din egen ursprungliga helande förmåga, speciellt läkande och förståelse av karma. Utvecklar andlighet och höjer medvetandet genom att skapa förståelse för kärlekens kraft - att ge och ta emot på alla plan och nivåer. Inviger dig i Kristus-energins transformerande kraft.

Står också för rättvisa och likhet inför lagen och har i olika inkarnationer varit juridisk och moralisk försvarare av förtryckta. Hon tros även ha varit Johannes Döparens mor Elisabeth i en inkarnation.

Hon är en betydelsefull mästare i den nya Vattumannes tidsålder med ansvar för att smälta samman vår andliga tillvaro med den fysiska. Hjälper människor som vill arbeta för det högstas bästa att utveckla sina psykiska, mediala och intuitiva förmågor. Väcker det vi bär med oss från förr. Hennes färger är purpurrött, guld och rosa och den vanligaste symbolen är en rosa ros.

 

Lady Portia

Översteprästinna i Rättvisans Tempel i Atlantis.  Hennes tvillingsjäl är Sankt Germain. Hon förenar kosmisk rättvisa med nåd och barmhärtighet.

Hjälper oss balansera hjärtat med hjärnan och att släppa karma. Säger att du inte kan gå bakåt när väl din slöja för ögonen försvunnit. Du kan inte ignorera det du vet och har förberetts för under så lång tid.

Som medlem i Karma-rådet kan hon hjälpa dig med ditt karmiska helande.

  

Lakshmi

Denna hinduiska gudinna står för det oändliga överflöd som är tillgängligt för oss alla. Hon hjälper dig att komma förbi det som hindrar dig att dra till dig allt som du önskar och behöver. Det kan vara pengar, tillfällen, tid, kunskap, idéer, människor, erbjudanden och mycket annat.  Omvandla ekonomiska blockeringar till finansiellt flöde. Hon vill och kan hjälpa dig att sluta oroa dig över att pengarna ska ta slut och fokusera på tillgångar och överflöd istället.

Hon avbildas ofta med flera armar för att symbolisera hennes förmåga och vilja att hjälpa alla som kallar på henne. Lotusblommor, elefanter och vatten är symboler som också förknippas med Lakshmi. 

Använd gärna positiva affirmationer för att bromsa och omvandla negativa tankar. Visualisera överflöd och möjligheter.

  

Maria Magdalena

Är den mästare som står för idealism och hängivenhet. Ansvarar för att bryta ner den mur av dogmer, fördomar och begränsningar som finns i människors sinnen. Ska föra oss tillbaka till den rena andlighet som existerade under Atlantis gyllene år. De som arbetar med hennes energi ser bakom och igenom den religiösa fundamentalismen. De strävar mot att alla individuellt hittar sin egen andlighet, skapar personlig kontakt med de högsta gudomliga dimensionerna och släpper sin blinda tilltro till gurus, kyrkliga förespråkare, medium och andliga tolkare. Det betyder att vi alla tar eget ansvar för vad vi sätter vår tilltro till.

Maria Magdalena kan hjälpa dig att vandra i labyrinten. Den symboliserar individens vandring inåt, till din essentiella kärna, till din djupaste existens. Labyrintens väg handlar om att möta och övervinna sina rädslor, att välja utifrån förlåtelse och medkänsla och att hitta kärlekens vägar och språk.

Maria Magdalena hjälper dig också att hitta livsbalansen. Hon stärker den gudomligt feminina kraften på jorden både inom kvinnor och inom män. Det handlar inte om att det feminina ska ta över utan att det ska balansera upp de dominerande maskulina förhållningssätten i världen. För äkta andlighet, medkänsla, omsorg, kärlek och förståelse för vår gemensamma existens på denna jord.

Hon är också en stor healingmästare som vill inspirera dig till att manifestera villkorslös kärlek och att transformera negativa blockeringar. Hennes inkarnation som Jesus hustru och mor till hans barn är numera välkänd och livligt diskuterad. Nya upptäckter stödjer den uppfattningen att hon hade en särställning bland Jesus lärjungar. Hon hade ansvaret för att sprida den rena Kristusenergin efter korsfästelsen vilket blev hennes stora livsgärning.

Innan sin inkarnation som Maria Magdalena berättas att hon levde som prästinna i Atlantis och senare även i Egypten.  Några av symbolerna som är förknippade med henne är den vita/franska liljan, den röda rosen, vakttornet/ett högt torn, graalen/bägaren, lejon (står även för Kristus och blodslinjen) enhörningar och Tempelriddare.

 

Moder Maria

Moder Maria känner många som Jesus mamma, som Jungfrun som befruktas av den gudomliga kraften, som den heligaste ikonen inom den romersk-katolska och ortodoxa kyrkan, som den obefläckade madonnan.  Barnen känner henne som sin beskyddare och flera har upplevt henne i syner under århundraden. Många mirakel tillskrivs henne liksom platser där hon sägs ha visat sig bland annat Fatima i Portugal. 

Efter Jesus födelse i Betlehem flydde de till Egypten för att undgå kung Herodes förföljelser. Vad som hände i Egypten vet vi inte säkert men vissa berättelser handlar om Marias och Jesus utbildning inom örter, healing och esoterisk kunskap. Här kan Maria ha fått den djupa kunskap om läkekonst och rituella ceremonier som hon besatt.

Moder Maria kallas änglarnas drottning och sveper sin helande blå mantel omkring den som lider för att läka, lindra sorg och smärta. Hon skapar lugn och frid, lindrar stress och oro, läker själsliga sår och är långt ifrån att vara en ouppnåelig madonna. Hon kommer till den som kallar på henne, hjälper alla oavsett tro och bakgrund.

Hon är bärare av den gudomliga Modersaspekten, förmedlar den heliga feminina kraften till män och kvinnor. Hon har en av nyckelrollerna in i den nya tiden då andlighet, balans och medkänsla är kvaliteter som vi kommer att utveckla.

Maria pratar gärna med de som lyssnar om medkänsla - äkta medkänsla som bygger på att förstå och respektera andrastrosuppfattningar, synsätt och känslor. Hon tar oss igenom vår egen rädsla som kan leda till konflikter, hat, våld, missgrepp. Hon tar parti för barnen och barnens rätt att utvecklas i sin egen takt. Vi får hjälp med undervisning och barnuppfostran, råd om medicinering och vård av sjuka barn. 

Färgerna blått och rött förknippas med henne liksom ros, rosendoft och liljor. En krona av tolv stjärnor eller en ensam stjärna på hennes klädnad, olivträdet, en jordglob, cederträd, granatäpple och en stängd bok är andra symboler.

 

Moder Teresa

Föddes som Agnes Gonxha Bojaxhiu den 1910 i Makedonien och dog 1997 i Calcutta. Hon var romersk-katolsk nunna som grundade nunneorden Missionaires of Charity 1948 vilken fram till hennes död expanderat från Indien till över 600 platser i 123 länder. Driver vårdhem, soppkök, barnhem och skolor för behövande och personer med HIV/Aids, tuberkulos och spetälska.

Moder Teresa gjorde sig känd som kristen humanist och en ständig förespråkare för de allra fattigaste och mest hjälplösa. 1979 fick hon Nobels fredspris och 1980 Indiens högsta hedersutmärkelse, Bharat Ratna. Hon saligförklarades 2003 och ska bli helgonförklarad.

 

Serapis Bey

Mästare för renheten, disciplinen och harmonin. Han bär också Gudmoderns energi för kärlek och balans. Hans energi är så hög att hans utseende oftast inte kan uppfattas och avbildas ibland med en mask för ansiktet. Serapis Bey var överstepräst i Himmelsfärdens Tempel i Atlantis. Han kallas även Egyptiern eftersom han flyttade templet med uppstigningens vita flamma till en eterisk nivå ovanför Luxor i Egypten innan Atlantis förstördes. Där finns även hans uppstigningscenter som du kan be om att få komma till i drömmar och meditation.

Serapis Bey arbetade med änglaenergier vid skapandet av pyramiderna där hans läror säga vara dolda på ett eteriskt plan. Han har haft flera inkarnationer bland annat som Kung Leonidas i Sparta, Farao Akhenaton och Farao Amenophis som byggde templet i Thebe. Framstående arkitektur, diplomati, fred och välstånd var nyckelområden i hans inkarnationer.

Han hjälper oss släppa egot för att utvecklas in i den fjärde och femte dimensionen.  Underlättar för oss att fungera i Vattumannens tidsera så att vi kan samarbeta, respektera varandras vägval utan att döma, stötta varandra för det gemensammas bästa.  Inspirerar sjukvården att använda komplementära metoder tex ljud- och ljusvågor.

 

S:t Germain

Han kallas för Frihetens mästare och är förespråkare och förkämpe för varje själs rätt till frihet. Han står även för förlåtelse, förståelse, profetiska förmågor, omvandling, transformation och barmhärtighet. Saint Germain är vägledare in i Vattumannens tidsålder.

Han har tidigare inkarnerat som Jesus far Josef, Merlin, Christoffer Columbus och Francis Bacon.

Han är bärare av den Violetta Elden och var överstepräst i den Violetta Flammans Tempel på Atlantis. Där upprätthöll han en pelare av eld, en fontän av sjungande violett eld som helade och befriade människor från blockeringar och hinder i kropp, själ och sinne.

Alkemins och healingens mästare som var inkarnerad under 1700-talet som Greve Saint Germain och verkade som ”Europas underman” för att förena Europa. Han gjorde sig känd som gentlemannen som pratade ett stort antal språk flytande, som rörde sig lika naturligt i alla miljöer, som diplomaten och fredsförhandlaren. Hans hemvist kan ha varit Karpaterna i Transsylvanien, Rumänien. Ingen vet var han föddes eller när han dog, inte heller var han fick sin enorma förmögenhet från. Men som alkemins mästare sägs han ha haft förmågan att skapa ädelstenar av oädelt material…