Om Uppstigning


Uppstigning är en resa från en lägre till en högre dimension

Om du undrar var du är och vart du är på väg kanske detta kan vägleda dig in i en större klarhet.


Tredje dimensionen

Själva dimensionen är inte sakerna du ser. Sakerna är former som finns kvar även när du stiger uppåt även om de i sig blir lättare även de och mer ljusfyllda. Tredje dimensionen är en nivå av medvetandet, är ett begränsat och styrt medvetandetillstånd. Eftersom vi alla levt i så länge i 3D i liv efter liv förmodar de flesta att detta är den enda verklighet som det går att leva i. Denna sorts verklighet är en väldigt begränsad upplevelse av det som är ”verkligt”!


Den tredje dimensionen regleras av fasta och oflexibla regler och begränsningar. Vi får tex lära oss att kroppen är solid och fast, att den inte kan smälta ihop med andra eller gå igenom väggar …

Vi lär oss att allt påverkas av gravitationen, att fysiska föremål inte kan dematerialiseras framför våra ögon, att vi inte kan läsa av någon annans tankar … Tron på dualitet, på dömande och separation, på offer och rädsla genomsyrar detta tillstånd i medvetandet i 3D.


Här tror vi på det vi ser och vet bara det vi kan bevisa enligt fysiska lagar. Himlen är den vi ser på dagen och natten. Religionen kan vara en öppning in i något mer icke-fysiskt men bara om den leder till ett personligt sökande och en personlig andlig insikt. Om tron på religionens byggnader och företrädare blir starkare än den individuella kontakten med det icke-fysiska gudomliga stannar den troende kvar i 3D. Om reglerna underordnar sig det oändliga i berättelserna och om ritualerna uppmuntrar det egna utforskandet av evighetens möjligheter då leder den församlingen mot ett annat perspektiv på  "verkligheten" på jorden.


Fjärde dimensionen

4D är den bro mellan dimensioner som många befinner sig på just nu. Relativt sett står vi, eller går fram och tillbaka på denna bro, ganska kort tid. Är du på en andlig resa eller har du precis börjat nosa på energi och får icke-fysiska förnimmelser så är du troligen på 4D-bron. Här förbereds du på att ta steget över till femte dimensionen men din förmåga att expandera ditt medvetande bestämmer om och när du lämnar bron.  

Många har vandrat runt på 4D-bron flera år utan att förstå det.


Ögonblick av spirituella insikter och förnimmelser av att hjärtat öppnas är tecken på 4D-medvetande. Plötsliga stunder av klarhet och stillhet, känslor av att kroppen och omgivningen är lättare och mer genomskinlig, mindre fast … och känslor av att det finns mer ”därute” att uppleva och mer på insidan att utveckla leder medvetandet mot 4D och vidare. Verkligheten blir mer flödande, större och upplyftande. Det kommer in en nyfikenhet på magi och det vaknar en tro på mirakel. Tiden är inte längre linjär i 4D – känslan är mer att vi lever i nuet, att det som varit och det som kommer stundtals smälter samman i ett NU. Här upptäcker vi att vi kan sträcka ut tiden, att den inte är konstant utan både kan sträckas ut och tryckas ihop så vår upplevelse av tiden blir en annan än i 3D. Just detta förvånar många i 4D…

I 4D sker manifestationer mycket snabbare än i 3D. Det du tänker på morgonen kan du se skapat efter lunch och med detta kommer en djupare förståelse på att tankar är energi och att energi skapar.

 

Den som vandrar på denna 4D-bro på väg mot 5D upplever i huvudsak glädje, tacksamhet och kärlek och väljer att förstärka dessa känslor på olika sätt även om ”verkligheten” är utmanande. Man kanske inte vet exakt varför men väljer mer medvetet att hantera livet och sina medmänniskor med mer respekt och solidaritet. En förståelse för Oneness, för vad Oneness är vaknar och lockar. Här vaknar också medvetenheten om vad universell kärlek är och att Allt är Ett, att vi alla är kopplade till varandra. Vi utvecklar tilliten och utforskar intuitionen. Egot blir ett medvetet val – behålla, avveckla eller utveckla. Det är en dimension av uppvaknande, av nyfikenhet, val och glimtar av en annan verklighet. Det kanske viktigaste är en äkta och medveten längtan att förstå hur allt hänger ihop och egentligen fungerar ...

 

Femte dimensionen

I 5D lever vi utifrån den villkorslösa Kärleken som här är den nya verkligheten. Femte dimensionen ÄR Kärlekens dimension. Alla i 5D ÄR kärlek. Vi ÄR Oneness. Vi ÄR Allt.

Vi utgår helt från hjärtat och hjärnan är underordnad hjärtat som beslutsfattare. Hjärnan stöttar hjärtat och får andra viktiga uppgifter att utföra.

För att kunna lämna bron från 4D och gå in i 5D, och för att kunna stanna kvar här, måste allt bagage lämnas. Allt mentalt och allt känslomässigt bagage lämnas vid ingången! Här existerar inte rädsla, ilska, skuld, lidande eller känslor av separation. Här bemästrar alla sina tankar, inget tänks av en slump och alla tar ansvar för sina tankar och känslor.


I 5D manifesterar vi direkt, i samma ögonblick som vi känner eller önskar eller tänker en tanke så manifesteras denna i vår realitet. Tiden är här ett evigt NU. Från att ha nosat på sammansmältningen av DÅ och SEDAN så ÄR vi i ett evigt NU då allt sker samtidigt.

Eftersom vi är bra på att läsa av varandras tankar och känslor så sker mycket kommunikation telepatiskt – och det finns ingen möjlighet att ljuga eller vara falsk på något sätt.

I 4D har många drömmar om en verklighet som känns som 5D. Det är förberedelser som får dig att fortsätta framåt, över bron, genom utmaningar och hinder. Drömmarna ger dig hopp och är glimtar av den framtid som existerar parallellt med denna, av femte dimensionen i ett parallellt NU.

 

I 5D ser vi oss själva och andra i första hand som själar, som spirituella varelser med fysiska kroppar och som unika delar av det gudomliga Alltet. Vi släpper helt den lägre viljan som styrs av egot och inser att vår resa på jorden har ett högre syfte än vad det kan tyckas i 3D. Vi njuter av resan, flödar med och slappnar av, öppnar upp för vår högre vilja och inser att den är densamma som den högsta gudomliga viljan. Vi njuter på ett annat sätt eftersom det dåliga samvetet är borta. Vi njuter tillsammans med andra även om vi njuter av olika saker.  Vi fortsätter att förändra det som är orättvist på jorden tills alla själar antingen är i 5D eller har lämnat jorden men vi förändrar utifrån ett högre perspektiv på skuld och offer. Vi gläds åt varje själ som för gott lämnar 4D och 3D och ser det som en kollektiv vinst. Om tyngre känslor tillfälligt tar sig in har du verktyg för att hantera tex sorg och smärta, om din balans rubbas kommer du snabbt på fötter igen.

I femte dimensionen leds vi av de kosmiska lagarna så de ekonomiska systemen, rättsväsendet, skolan, religioner, internationellt samarbete etc ser helt annorlunda ut.

När själen lever i kroppen utan glömska och i full kraft kan utforska kroppens möjligheter blir din fysiska verklighet en magisk resa i realtid, mirakel, kärlek och Oneness.

  

Transformationens tider 2020 -

Just nu är jorden, vår planet i detta liv, i en tid av transformation, av förvandling. Den gamla 3D-eran lever på lånad tid, får hjälp att existera artificiellt både av fysiska konstitutioner och fysiska individer. Dessa individer finns inom alla sektorer inom 3D. I en tid av grundläggande förändringar som i sig ska leda till något fundamentalt annat känner alla själar hur det skakar och rister i grunden för ”verkligheten”. En del reagerar med motstånd och rädsla, håller sig fast hårdare och ökar dualiteten, skapar temporärt mer ”vi och dem” mentalitet.


En del själar tar skakningarna som startsignaler, gör sig fria från den artificiella verkligheten, hittar kraften i osäkerheten och börjar stegvis skapa en ny realitet som bättre stämmer med den inre förändringen.

Det handlat förstås om i vilken dimension vi som människor befinner oss och vad vi som själar vill med våra liv. Alla själar har i varje sekund ett val att stiga uppåt, att följa med riktningen i energin som nu stiger, eller stanna kvar i en tyngre vibration och lämna jorden utan resningen. Alltid själens fria val. Dock finns det inbyggt sas i alla själar att den som vill ska få möjlighet att uppleva detta enorma skifte på jorden som är och kommer.

Hårt uttryckt så kommer världen som vi känner den att dö. Vi är just nu i ett palliativt skede av jordens och mänsklighetens 3D-existens parallellt med Covid-19 pandemin som så tydligt belyser vad det handlar om. Allt det som vi inte tycker om med världen ska dö men det vi kanske inte ens kan drömma om, det vi pratar om som en utopi håller på att skapas. Jordens 3D slut-tid är samtidigt begynnelsen av en ny realitet, ett skapande av ett okänt landskap i fjärde dimensionen.


Essensen är att strukturerna i den verklighet vi känner till håller på att kollapsa. Det är inget farligt, inget dåligt, inget ont. Det är bra om än kanske otäckt och osäkert. Nya strukturer växer fram och i mellantiden kan det bli kaos, förvirring och desorienterade försök att skapa ordning. Du kommer troligen att känna detta både inom dig och utanför dig när du och vi alla försöker ta in en helt ny sorts verklighet.

Många kommer att göra radikala förändringar i sina liv nu när vi står i dörröppningen till jordens 4D. Allt det som hindrar dig och mänskligheten att stiga in i en högre dimension måste och kommer att falla ifrån. Relationer, karriärer, livsfilosofier, identitet, tankar och känslor … allt som innehåller negativ energi, som vibrerar lågt och långsamt, som begränsar din möjlighet att lämna 3D och följa med in i 4D kommer att falla om du tillåter det.


Lyckligtvis får vi som individer och hel mänsklighet hjälp i denna helt unika transformation. Högre dimensioners väsen finns omkring oss för att lotsa och assistera.

Helt nya frekvenser av gudomligt ljus flödar också in som flodvågor av vibrerande ljus. Det som händer nu är att det blir lättare att frigöra sig från gamla mönster och beteenden, att släppa taget om negativa tankegångar och minnen, att städa ur känslomässiga garderober och garage från sådant som egentligen bara tar upp plats. Bara sätt intentionen att släppa taget och låt energierna göra resten!

 

Hur kommer vi dit?

I denna utveckling som till slut leder oss in i 5D så behöver du din kropp. Den behövdes inte tidigare när de vi idag kallar uppstigna mästare kom till den fasen för då var de ”tvungna” att lämna sina kroppar på jorden och stiga upp till en mer kosmisk och eterisk tillvaro. Därav namnet uppstigen.

Jordens kommande uppstigning blir annorlunda för både i 4D och 5D ska vi stanna kvar och rent fysiskt förändra verkligheten. Kroppen, planeten, naturen … kommunikationen, flöden av pengar och saker, boendet, maten … Allt förändras på ett nästan utopiskt coolt sätt!

 

Jorden som sådan, som kollektiv boplats med en mänsklighet som invånare är på sin uppstigningsresa från 3D via 4D till 5D. Individer kan välja att utvecklas långsammare eller snabbare. Det kan bli lite obekvämt att hålla emot framöver men om du bara tillåter livskraften och Ljuset att jobba för dig så går det lättare.

Du kan också välja att aktivt samarbeta med det skifte som sker i dig och utanför. Du kan medvetet släppa taget om gamla negativa mönster, fördömanden och tankar och istället arbeta på att hela tiden hålla din vibration hög genom det du hör, gör och fyller din dag med. Det gör din resa genom 4D smidigare, din transport över 4D-bron blir vackrare och troligen snabbare.

 

Men det finns förstås inte bara ett rätt sätt att göra denna resa från en dimension till en annan. Din själ vet vad din själ behöver göra och uppleva. Bara du kan känna om du vill göra motstånd, släppa taget eller leta efter expresståget över bron.

Oavsett vad som nu händer i världen och i ditt liv.

Oavsett hur andra väljer att göra denna resa så kommer vi och jorden att gå in i den nya verklighet som ligger framför oss och väntar. Den realiteten finns ju redan – vi behöver bara bli tillräckligt många som får bron att bli synlig för de som ännu inte ser.


Det är verkligen en makalöst spännande tid att leva!