Karuna Reiki

Karuna

är medkänsla

om det som varit,

som är & som kommer

Utbilda dig i Holy Fire Karuna Reiki ®


Karuna Reiki ® 1 & 2

Väck din egen helande förmåga och väx i din andlighet. Sänk din stressnivå, öka välbefinnandet och rensa i ditt fysiska system. Mer ...


Karuna Reiki  ®  Master

Använd Reiki oberoende av tid och rum. Sänd Reiki till det förflutna, till nuet eller framtiden. Manifestera mål och drömmar. Öka effekten med kristaller. Mer ...

 


Se här alla datum för

Karuna Reiki ® kurserna


Alla Reiki-kurser hålls  i

TrueSelf´s lokal Stagneliusvägen 35 i Stockholm, om inget annat är skrivet.


Lärare är Maria Nylow ReikiMaster /Teacher

Karuna Reik i®  Master / Teacher

Registreringsnummer 85254

Usui/Holy Fire Reiki Master  Teacher


BOKNING

info@trueself.se

Karuna betyder medkänsla och omsorg, förlåtelse och nåd 


Holy Fire Karuna Reiki ®

är en naturlig fortsättning på avancerad Reiki eller Reiki Master. Karuna ger den professionella Reiki-utövaren helt nya arbetsredskap. Det kan också vara ett sätt att återknyta och vidareutveckla kontakten med Reiki-energin om händerna fått vila ett tag. Nu är Karuna även kompletterad med den nya Holy Fire healing-energin som hämtar ljus, kärlek och kraft från den högsta dimensionen. I verklighet en gudomlig healingmetod.

 

Holy Fire Karuna Reiki ® upplevs av de flesta som ännu starkare än traditionell Reiki. Metoden ger större möjlighet att vara mer specifik i behandlingarna och arbetar med klienten på flera nivåer samtidigt.

 

Karuna är ett ord från sanskrit som används inom hinduismen och buddhismen och som betyder medkänsla eller deltagande handling. Syftet med handlingen är att minska andras lidande och medkänslan måste följas av insikten om att vi alla är delar av ett gemensamt medvetande och att vi därför är osynligt förenade med varandra. Det jag gör för dig gör jag även simultant för mig själv. På ett universellt plan delar vi varandras lidande och allt vi gör för att förbättra för andra leder till att vi även förbättrar för oss själva. För den som accepterar denna livsfilosofi är varje medkännande handling ren logik.

 

Alla har ett personligt ansvar för att vända utvecklingen på jorden. Är det något som vi och vår planet behöver just nu så är det medkänsla. Medkänsla om varandra, om oss själva och framför allt - om dem som vi har svårt att förstå och känna in.


Albert Einsten var en upplyst och intelligent man som resonerade mycket kring människans ansvar för allt levande och hennes plats i den universella helheten. Bland annat sa han:

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka".

Albert Einstein

 


Karuna Reiki ® är ett relativt nytt sätt att hantera effekterna av det moderna liv vi lever. Den kan hjälpa oss att förena vår fysiska existens med vår själsliga och mentala identitet.

 

Att inse att människan är mer än sin fysiska verklighet och upplevelse är stort.

Att följa sin själs längtan efter att finna sin livsmening i ett vidare sammanhang är större.

Att omsätta sin medkänsla för andra till helande och lindrande handlingar är oändligt.


Holy Fire Karuna Reiki  ® 1 & 2 samt Master Teacher

Läs mer för datum...

De enormt höga energifrekvenser som denna metod förmedlar gör att du behöver vara i mental balans och redo att acceptera förändringar i ditt liv. Denna Reiki-form har sitt egentliga ursprung i Atlantis även om det kanaliserats i nutid och arbetar med flera spirituella mästare och ärkeänglar så kursen är enormt andligt, medialt och intuitivt utvecklande.

Detta är kursen för dig som vill lära dig använda, förmedla och lära ut Holy Fire Karuna Reiki (R). Du får åtta nya kraftfulla symboler för healing, jordning och manifestation och du lär dig initieringsprocessen på alla nivåer. Vi tonar  in på den högsta dimensionens energi, på  Kristus Medvetandet och du lär dig initiera på alla nivåer och inviga i Holy Fire och Divine Love.

Kursen hålls i enlighet med  rekommendationer från skaparen av Karuna-systemet William Lee Rand och du erhåller ett internationellt diplom. Denna kurs är även förstärkt med Holy Fire vilket du lär dig förmedla på olika sätt.

Förkunskaper:  ReikiMaster alla riktningar minst sex månader innan kursstart  - Ej distans

6500 kronor inkl. kursmanual .

Utbildningen sker enligt The International Center of Reiki Training och följer William Lee Rands metod. I kursen ingår grundmanual samt kompletterande material. Efter kursen får du diplom med ett personligt och internationellt registreringsnummer via Centret.

 

TrueSelf AB  Maria Nylow  info@trueself.se  +46 70 4559010 Stagneliusvägen 35, 112 59 Stockholm, Sweden